“เหล้าดองยา” มีมาตั้งแต่ยุคโบร่ำโบราณ เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมา ระยะนี้มีข่าวการจับกุมกิจการเหล้าดองยา ทำให้เกิดคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ “เหล้าดองยา” คือสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหม และมีอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ ยาดองเหล้าปลุกพลังทางเพศชายได้จริงไหม และจะทำอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ งานโอกาสธุรกิจ 2011 ที่ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี จะมีการสอนเรื่องนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดองยาที่ถูกต้อง รวมทั้งการทำสูตรยาดองสมุนไพร จากอาจารย์อรทัย สารกุล ผู้สอนเรื่องนี้มากว่า 10 ปี ในหมวดวิชาเภสัชกรรม หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาสุขภาพความงามและสปาไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >