รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทปอ.มทร.ได้ มีการหารือกรณีปัญหาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ รับตรง โดยเห็นตรงกันว่ามีปัญหาจริงที่ทำให้นักเรียนต้องวิ่งรอกสอบหลายที่และผู้ ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้น ทปอ.มทร. จึงมีมติที่จะจัดสอบรับตรงร่วมกันจากเดิมที่ต่างคนต่างรับ โดยมอบให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานฝ่ายวิชาการ ของ มทร.แต่ละแห่งไปร่วมกันจัดทำรายละเอียดการรับตรงร่วมกัน คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นเสนอ ทปอ.มทร.พิจารณาร่วมกันอีกครั้งและถ้าที่ประชุมเห็นชอบก็น่า จะรับตรงร่วมกันได้ในปีการศึกษา 2555
รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวต่อไปว่า การรับตรงนี้จะไม่รวมการรับด้วยระบบโควตา เพราะแต่ละแห่งจะมีวัตถุประสงค์การรับที่แตกต่างกันไป ส่วนเรื่องที่ มทร. 9 แห่ง จะไปร่วมรับตรงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสังกัดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือไม่นั้น คงต้องรอดูในรายละเอียดก่อนว่า ทาง ทปอ.มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพราะต้องยอมรับว่านักเรียนที่จะเข้ามาเรียนที่ มทร. นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกลุ่มเฉพาะอยู่แล้ว หากมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกที่แตกต่างกันมาก เด็กก็อาจจะเกิดความไขว้เขวได้ More >