ผลงานประติมากรรม ซึ่งใช้วัสดุทองเหลืองมาสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ชิ้นนี้ มีชื่อว่า “ความสมบูรณ์ผลผลิตจากธรรมชาติ” สร้างสรรค์โดย อนุสรณ์ ทองรวย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคว้ารางวัลยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จากการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 อนุสรณ์บอกถึงความหมายที่สื่อผ่านผลงานว่า…

“การเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ของ ผลพืช ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในแต่ละพื้นที่ ถ้าพื้นที่นั้นๆ มีความอุดมสมบูรณ์ ผลพืชก็จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และอาจจะส่งผล ให้ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ ต้องโค้งงอเพื่อรับน้ำหนัก ผลที่มีขนาดใหญ่” More >