ข่าวประชาสัมพันธ์

Binder1_Page_3

พุทธประวัติวัดปัญญาฯศิลปกรรม’มทร.ธัญบุรี’

วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มีความร่วมมือในการนำนักศึกษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

วัดปัญญานันทาราม สร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม แต่ทางวัดยังขาดผลงานศิลปะมาตกแต่งภายในอุโบสถ โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงมอบหมายให้ นายไชยพจน์ หวลมานพ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมและสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผิดชอบงานประติมากรรมตกแต่งภายในอุโบสถ More >

Binder1_Page_7

มทร.ธัญบุรีรวมพลังทุกภาคส่วนคุมเข้มร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย

More >

Binder1_Page_7

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: Green Product…แจกันรักษ์โลก

โดดเด่นสะดุดตา”แจกันรักษ์โลก”จากเศษไม้ถูกดัดแปลงกลายเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) โดยฝีมือของ”จินต์จุฑา เผื่อนประไพ” นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จินต์จุฑา กล่าวถึงแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานนี้ว่าโรงงานหลายๆ แห่งใช้วัสดุไม้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นงาน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานทำบูธ ทำฉาก และงานโครงสร้างต่างๆ ซึ่งจะมีเศษไม้ที่เหลือใช้จากการใช้งานเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดทิ้งโดยการเผาหรือฝัง ซึ่งไร้ประโยชน์และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงมีแนวคิดที่จะนำเศษไม้เหล่านั้นโดยเฉพาะไม้แปรรูปที่มีเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้มีสีเข้มค่อนไปทางสีแดง มีความแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ตะเคียนไม้ชิงชัน ไม้เต็ง เป็นต้นซึ่งเลือกอย่างคละชนิดคละสี มาออกแบบและพัฒนาเป็นชุดแจกันเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

“ผลงานสร้างสรรค์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นเหลี่ยมมุมและพื้นผิวจากรูปทรงของก้อนหินต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามในตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยการออกแบบจะนำลักษณะของก้อนหินที่มีทั้งกลมๆ แป้นๆ หรือเหลี่ยม รวมถึงดัดแปลง เสริมด้วยจินตนาการ แต่ยังคำนึงถึงความจำเป็นในเรื่องประโยชน์ใช้สอยตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์”

เจ้าของไอเดีย ยังกล่าวถึงเทคนิคการผลิตจะผลิตด้วยวิธีการกลึงไม้ให้เป็นรูปทรงพื้นฐาน แล้วนำมาขัดแต่ง ตัด ให้เกิดรูปทรงใหม่ตามที่ต้องการ และใช้เทคนิคการจัดโทนสีอย่างกลมกลืน มีความประณีต และเน้นรูปลักษณ์ที่มีความร่วมสมัย การออกแบบแจกันนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ แบบแรกเป็นแจกันชุด ซึ่งมีความพิเศษ คือ สามารถต่อกัน หรือถอดมาโชว์แบบแยกชิ้นเดี่ยวๆ ได้แบบที่สองเป็นแจกันคู่ และแบบที่สามเป็นแจกันเดี่ยวทรงเตี้ย

“นี่เป็นผลงานคอลเลกชั่นแรกในชีวิต จากความรู้ที่สะสมจากมหาวิทยาลัย การค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร และการศึกษาดูงานต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการด้านจัดและจำหน่ายดอกไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิต งานไม้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้”

…สำหรับ “จินต์จุฑา” เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มุ่งมั่นสู่ตลาดอาชีพทางด้านศิลปะ และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อเร็วๆ นี้ เธอเข้าร่วมแสดงโชว์ผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 7 ห้องเครื่อง ร่วมกับเพื่อนๆ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ River City Shopping Center ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก More >

Binder1_Page_6

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมถวายผลงานประติมากรรมนูนสูง 3 มิติ ถ่ายทอดเรื่องราวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี More >

Rmutt-20150328-0179

ติวเข้มภาษาอังกฤษนักศึกษา

รศ.ดร.ประเสิรฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ โดยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2,200 คน จาก 5,000 คน ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ A และ B มาเข้าโครงการดังกล่าว เพื่อทำการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น 15 วันจากนั้นจะทำการจัดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ มทร.ธัญบุรีซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Oxford ประเทศอังกฤษ หากนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ถึง 450 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเข้าสอบ TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะภาษาอังกฤษภาษาสำหรับสำหรับธุรกิจต่อไป การดำเนินการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด รวมถึงค่าสมัครสอบ TOEIC ที่มีค่าใช้จ่ายคนละ 950 บาท ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณทังสิ้น 2 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนานักศึกษาโดยตนมีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการนี้ตลอดไป เพื่อเป็นการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ. More >

Rmutt-20150328-0171

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิด Excellent Center “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ SMEs”

More >

Rmutt-20150328-0180

คอลัมน์ แม่ทองต่อพ่อประหยัด: พริกหวาน 10 ท่า

ไม่น่าเชื่อว่าเด็กไทยยุคยิ่งเรียนยิ่งโง่ จะสามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นต้นแบบคิดประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้เริ่ดเช่นนี้

“แม่ทองต่อ”เห็นแล้วบอกได้เลยว่า ชอบมั่กๆ “พริกหวาน…เก้าอี้พักผ่อน 10 ฟังก์ชั่น) ผลงานของ น.ส. อัญญาณี ทิพย์ธัญวรรณ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

นำความชอบส่วนตัวจากการช่วยแม่จ่ายตลาดทำกับข้าวหลงใหลในรูปทรงของพริกหวานเลยมโนจินตนาการออกแบบเป็นเก้าอี้พักผ่อน โดยการนำผ้าทูโทนหรือผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย ที่กระเป๋าผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังนิยมใช้กันมาทำเป็นผิวนอกของพริกหวาน ที่สามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้ ส่วนเนื้อในนั้นใช้เม็ดโฟมโพลีสไตรีนมาเป็นวัสดุรับรองน้ำหนักที่อ่อนนุ่มเพื่อให้สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย More >

Rmutt-20150328-0187

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

ขาเม้าท์

ขณะที่อั๊ฟ…พันธนันท์ ดวงศรี ซีเนียร์ศิลปกรรมศาสตร์รั้วราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานชมรมจักรยานคลอง 6 และนักปั่นจักรยานบนท้องถนนเกิดอาการห่วงสมาชิกหลังเกิดเหตุนักปั่นเสียชีวิตหลายรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน หนุ่มอั๊ฟ ขอเป็นเสียงออกมาร้องขอ”น้ำใจ”สำหรับผู้ใช้รถถนนทุกคนพร้อมเตือนเพื่อนักปั่นให้ตั้ง”สติ” อย่าประมาทแต่แม้อันตรายจะมีรอบด้านอั๊ฟยังคงยืนยันจะปั่นต่อไปเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน…ยอมแพ้ง่ายๆก็เสียชื่อประธานชมรมนักปั่นหมดสิเนอะ More >

Rmutt-20150328-0188

คอลัมน์ idea: ‘ธัญบุรี’เปลี่ยนภาระเป็นพลัง’ธัญบุรี’

แม้จะไฮเทคไม่เทียบเท่าประเทศเจ้าแห่งเทคโนโลยี ที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการระดับรุนแรงหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เพียงแค่สูดลมหายใจเข้า-ออก หรือหุ่นยนต์เสมือนคนดูแลอำนวยความสะดวก แต่สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ก็สามารถช่วยผู้พิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข

ขานรับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดคนพิการจากการเป็นภาระให้เป็นพลังของสังคม

:กล่องนำทางอุ่นใจผู้ป่วยทางตา

กล่องนำทาง PMK Blind Navigator ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พ.อ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี และพ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผศ.เดชฤทธิ์ กล่าวว่า กล่องนำทาง ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ส่วนแรกเป็นโครงสร้าง (ฮาร์ดแวร์) จะประกอบไปด้วยโครงสร้างกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดตรวจจับและวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก ชุดบันทึกเสียง แบตเตอรรี่ 9 โวลต์ จอแสดงผลแอลซีดี ส่วนที่สองจะเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานทั้งระบบ เพียงผู้ป่วยสวมชุดกล่องนำทางไว้ที่เอว

เมื่อเคลื่อนไหวตนเองด้วยการเดิน เจอสิ่งกีดขวางคลื่นอัลตร้าโซนิกจะตรวจจับและวัดสัญญาณสะท้อนกลับมา พร้อมกับมีเสียงบอกระยะเพื่อให้ ผู้ป่วยได้ยินเสียงและรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางด้านหน้าว่าอยู่ที่ระยะเท่าไร จะได้ หลบหลีกได้

เจ้ากล่องนำทางนี้สามารถวัดระยะได้ไกลถึง 2 เมตร น้ำหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม สำหรับระยะเวลาในการใช้งานขึ้นอยู่กับผู้ป่วย แต่แบตเตอรรี่ขนาด 9 โวลต์ อยู่ได้ประมาณ 2 เดือน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นี้เป็นเพียงเครื่องต้นแบบที่ทดสอบใช้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้นทุนในการผลิตเครื่องละ 3,000-4,000 บาท ในอนาคตจะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงสามารถติดไว้ที่ไม้เท้าหรือประยุกต์ใส่ไว้ที่แขน

พ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้ามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า ในบางคนนอกจากบาดเจ็บทางสมองแล้วอาจสูญเสียการมองเห็นร่วมด้วย จึงไม่ได้พิการมาแต่กำเนิด ดังนั้น อุปกรณ์กล่องนำทางนี้จะมีประโยชน์ในการช่วยให้พัฒนาทักษะด้านการเดิน โดยช่วยฝึกเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ทั้งยังสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ตาบอดรายอื่นๆ ได้อีกด้วย

:ส่งสายตาสั่งการรถเข็น

รถเข็นไฟฟ้าโดยอาศัยการควบคุมจากดวงตาของผู้ใช้งาน ผลงานจากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่ไม่สามารถใช้แขนสะดวกหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยมีนายสมรรถชัย จันทรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

หลักการทำงาน ประกอบด้วย วีลแชร์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ ความเร็วไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัม และติดตั้งกล้องเวบแคม 2 ตัว ตัวหน้าทำหน้าที่ตรวจจับดวงตาของ

ผู้ใช้งานเพื่อไว้สั่งให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปตาม

ต้องการ และกล้องตัวหลังไว้สำหรับแสดงภาพด้านหลังของรถเข็นบนจอแสดงผล การเคลื่อนที่ของรถเข็นสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง คือ หน้า หลัง ซ้ายและขวา ใช้หลักการตรวจจับดวงตาของผู้ใช้งาน จากนั้นนำภาพที่ตรวจจับผ่านการประมวลผลภาพ ที่เรียกว่า Image Processing แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปตีความหมาย ว่าจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใด เมื่อระบบตีความได้จะสั่งงานวงจรส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ให้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไปยังทิศทางที่ต้องการ เช่น ลืมตาสองข้างและมองตรงจะเป็นการเคลื่อนไปด้านหน้า เป็นต้น

สำหรับโครงงานรถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยดวงตานี้ สามารถนำไปใช้กับผู้ใช้งานที่มีความพิการซ้ำซ้อนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานรถเข็นได้ด้วยตัวเองและทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระกับคนดูแล อย่างไรก็ตาม ผลงานนี้เป็นเครื่องต้นแบบซึ่งต้องมีการพัฒนาให้ตัวกล้องมีขนาดที่เล็กและปรับเปลี่ยนตัวควบคุมจากที่ใช้คอมพิวเตอร์ไปเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่มีขนาดเล็กและติดตั้งเข้ากับตัวรถเข็นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานต่อไป

ทั้งรถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยดวงตากับกล่องนำทางผู้บาดเจ็บทางสายตา เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ จาก มทร.ธัญบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขและเท่าเทียมกับคนทั่วไป More >

Rmutt-20150328-0192

ธัญบุรีตั้งรง.ผลิตสารแทนผงชูรส ร่วมเอกชนรุกตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ

มทร.ธัญบุรี ตั้งโรงผลิตสารผสมอาหารที่ทำจากยีสต์สูตรเข้าข้นแทนผงชูรส มั่นใจปลอดภัยต่อสุขภาพ รุกจับมือเอกชนผลิตเชิงอุตสาหกรรมจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้วิจัยใช้ยีสต์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเบียร์มาเป็นวัตถุดิบผลิตสารเสริมรสชาติอาหารแทน “ผงชูรส” ได้สำเร็จนั้น ปรากฏว่าขณะนี้ได้มีบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 2-3 ราย สนใจงานวิจัยดังกล่าว และได้มีความร่วมมือกับมทร.ธัญบุรี จัดตั้งโรงงานสกัดยีสต์แทนผงชูรส เพื่อทำเป็นส่วนผสมของอาหารในเชิงธุรกิจ โดยเบื้องต้นได้กำหนดที่จะให้มีการสร้างโรงงานดังกล่าวขึ้นที่บริเวณด้านล่างของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ใช้งบประมาณ 3-4 ล้านบาท ซึ่งทีมคณะผู้วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะได้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างใกล้ชิด และนำส่วนผสมที่ได้จากการวิจัยไปขยายผลในเชิงธุรกิจต่อไป More >

Rmutt-20150328-0191

มทร.ธัญบุรีคิดค้น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ D.I.Y

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printer มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง หน้าที่หลักของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ ทำให้ผลงานที่ถูกออกแบบไว้ในซอฟแวร์ ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ตามแบบที่ได้กำหนดไว้ มองเห็นโครงสร้างงานได้ทั้งหมดในแนวกว้าง ยาวและสูง ในระยะหลังเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้แผ่หลายเข้ามาให้บุคคลทั่วไปได้สร้างผลงานด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ในส่วนของโครงสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ค่อนข้างซับซ้อนในการประกอบใช้ อาจยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะสั่งซื้อจากทางผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีทั้งเครื่องที่ประกอบสำเร็จ กับเครื่องที่แยกชิ้นส่วนมา ทำให้เกิดความสับสนในการประกอบ เพราะชิ้นส่วนมีมากมาย อีกทั้งคู่มือการประกอบและคู่มือการใช้งานไม่ชัดเจน มีคำศัพท์เทคนิคจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบ More >

Rmutt-20150529-0169

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีพัฒนาวิชาขนส่งทางราง

นายเทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรีร่วมด้วย โดยรับผิดชอบพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง More >

Rmutt-20150529-0170

คอลัมน์ แม่ทองต่อพ่อประหยัด: พริกหวาน 10 ท่า

ไม่น่าเชื่อว่าเด็กไทยยุคยิ่งเรียนยิ่งโง่ จะสามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นต้นแบบคิดประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้เริ่ดเช่นนี้

“แม่ทองต่อ”เห็นแล้วบอกได้เลยว่า ชอบมั่กๆ “พริกหวาน…เก้าอี้พักผ่อน 10 ฟังก์ชั่น) ผลงานของ น.ส. อัญญาณี ทิพย์ธัญวรรณ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

นำความชอบส่วนตัวจากการช่วยแม่จ่ายตลาดทำกับข้าวหลงใหลในรูปทรงของพริกหวานเลยมโนจินตนาการออกแบบเป็นเก้าอี้พักผ่อน โดยการนำผ้าทูโทนหรือผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย ที่กระเป๋าผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังนิยมใช้กันมาทำเป็นผิวนอกของพริกหวาน ที่สามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้ ส่วนเนื้อในนั้นใช้เม็ดโฟมโพลีสไตรีนมาเป็นวัสดุรับรองน้ำหนักที่อ่อนนุ่มเพื่อให้สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย

เพราะเก้าอี้ตัวนี้ต้องแปลงร่างให้สามารถรองรับการใช้งานในหลายรูปแบบไม่ว่าจะวางเฉยๆประดับห้อง เพียงแค่จับม้วนเข้าหากันแล้วนำหมอนอิงหน้าตาเหมือนขั้วพริกเสียบเข้าไป…เพียงแค่นี้ก็ดูสวยเริ่ดเพลินตา

จะใช้งาน เพียงแค่คลี่พริกหวานออกมานิดหนึ่งก็จะได้โต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้…คลี่ออกมาให้สุดจับคว่ำม้วนกลีบพริกมาเสี้ยวหนึ่ง ได้เก้าอี้เอนนอนนั่งเล่น และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นได้ยิ่งกว่าชื่อที่ตั้งให้เป็น เก้าอี้พักผ่อน 10 ท่า 10 ฟังก์ชั่นซะอีก เพราะทำได้สารพัด แล้วแต่เราจะนึกคิดได้

เห็นรูปการใช้งานแค่บางส่วนแล้วรู้สึกเป็นยังไงปราถนาเหมือน “แม่ทองต่อ” ไหม…สนใจอยากได้ไปใช้งานหรือจะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ไอเดีย สอบถามได้ที่ 08-8006-8974 ค่ะ More >

แรงบันดาลใจจาก “ตุง” สู่งานศิลป์ “เชิดชูพลเมืองดี”

“ตุง” เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ ความศรัทธามาแต่ดั้งเดิมของชาวล้านนา ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา หรือประกอบพิธีกรรม ทั้งงานมงคลและอวมงคล รวมทั้งใช้ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ จึงส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดโครงการ “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” ผลงานสร้างสรรค์โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ  อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผลงานศิลปะกลางแจ้ง จัดแสดงบริเวณถนนธัญบุรี – วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี More >

มทร.ธัญบุรี สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และสารเสพติด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดกิจกรรมนำนักศึกษาประมาณ 200 คน เข้าอบรมโครงการกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3D สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด้านประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันสารเสพติดและอบายมุข ฝึกความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ด้วยทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี More >

“PMK Blind Navigator” นวัตกรรม กล่องนำทาง สำหรับผู้ป่วยทางตา

กล่องนำทาง “PMK Blind Navigator” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK Blind Navigator” สำหรับผู้ป่วยทางสายตา More >

มทร.ธัญบุรี คิดค้น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ D.I.Y

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printer มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง หน้าที่หลักของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ ทำให้ผลงานที่ถูกออกแบบไว้ในซอฟแวร์ ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ตามแบบที่ได้กำหนดไว้ มองเห็นโครงสร้างงานได้ทั้งหมดในแนวกว้าง ยาวและสูง ในระยะหลังเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้แผ่หลายเข้ามาให้บุคคลทั่วไปได้สร้างผลงานด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ในส่วนของโครงสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ค่อนข้างซับซ้อนในการประกอบใช้ อาจยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะสั่งซื้อจากทางผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีทั้งเครื่องที่ประกอบสำเร็จ กับเครื่องที่แยกชิ้นส่วนมา ทำให้เกิดความสับสนในการประกอบ เพราะชิ้นส่วนมีมากมาย อีกทั้งคู่มือการประกอบและคู่มือการใช้งานไม่ชัดเจน มีคำศัพท์เทคนิคจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบ More >

สติ หัวใจนักปั่นบนถนนประเทศไทย มุมมองประธานชมรมจักรยาน คลอง 6 มทร.ธัญบุรี

ในฐานะของประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และในฐานะที่ปั่นจักรยานบนท้องถนน ประมาณ 4 ปี ที่ปั่นจักรยานมาเรียนมหาวิทยาลัยฯ และใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง เพราะว่าต้องการประหยัดเงิน ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญยังได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ” น้ำเสียงแห่งความภาคภูมิใจ “อั๊ฟ” นายพันธนันท์ ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภาพที่คุ้นตาของหลายๆ คน บนถนนเส้นรังสิต-นครนายก More >

ศิลปกรรม มทร.ธัญบุรีเจ๋ง สร้างประติมากรรม 3 มิติในพระอุโบสถวัดปัญญาฯ

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี รังสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนสูง 3 มิติ แสดงเนื้อหาศิลปะแบบรูปธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมคำสั่งสอน จำนวน 11 แผ่นใหญ่ ส่งมอบวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อประดับภายในพระอุโบสถ เผยใช้เวลานานถึง 4 ปี ในการถ่ายทอดความงามที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ทางวัดปัญญานันทารามและมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือในการนำนักศึกษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางวัดได้สร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม แต่ทางวัดยังขาดผลงานศิลปะเพื่อมาตกแต่งภายในพระอุโบสถ โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวัฒนธรรม อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมและสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผิดชอบงานประติมากรรมตกแต่งภายในพระอุโบสถ ภายใต้แนวความคิด 3 ป. ของพระปัญญานันทมุนี คือ ประโยชน์ ประหยัด และเป็นปริศนาธรรม More >

C-150524030003

คอลัมน์ ย่อยข่าว: จุฬาฯพุ่ง8ทีมชนมทร.ธัญบุรีตบถ้วย ข

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็คทูน่าประชาชนชาย ข ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 เป็นรอบ 16 ทีม ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะจะเข้ารอบ 8 ทีม โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะ มักกะสัน โปร 3-0 (25-16,25-18,25-22) วิง 46 พิษณุโลก ชนะ ฟรุ๊ต 3-0 (25-19,25-8,25-14) ราชนาวี ชนะ มทบ.11-อูร่า-อาร์ม 94 3-0 (25-18,28-26,25-22) กัมพูชา ชนะ ม.รามคำแหง 3-0 (25-23,25-18,25-18) มทร.ธัญบุรี ชนะ มรภ.สวนสุนันทา 3-0 (25-18,25-20,25-16) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชนะ สมาคมกีฬากรุงเก่า 3-2 (23-25,25-14,25-22,21-25,15-13) ฟริต้า ชนะ หอวัง-ศรีปทุม-สรรพวุธ 3-1 (22-25,25-19,25-20,25-13) และ มรภ.พระนคร-ทหารอากาศ ชนะ เอเชีย-เพชรบุรี 3-0(25-17,25-18,25-18)

หลังเสร็จสิ้นรอบ 16 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้จับสลากประกบคู่ในรอบ 8 ทีม โดยใช้ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะเข้ารองรองชนะเลิศ โดยผลการจับสลากประกบคู่นี้ ฟูริต้า พบ มทร.พระนครทหารอากาศ,มทร.ธัญบุรี และ วิง 46 พิษณุโลก พบ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 58 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง เริ่มเวลา 10.00 น.

More >