ข่าวประชาสัมพันธ์

rmutt_news-67

‘ธัญบุรี’ปรับพื้นฐานปี1เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ว่า มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ซึ่งจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ระหว่าง เม.ย.-ส.ค.นี้ ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. และปวส. ที่มีคะแนน 2 วิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาเอ็นจิเนียริ่ง เมคคานิกส์ ใน มิ.ย.-ก.ค. รวมถึงที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาเอ็นจิเนียริ่ง ดอว์อิ้ง ในช่วงเวลาเดียวกัน

“การที่มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนปรับพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 จะมีความเก่งในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แต่จะด้อยในวิชาช่างฝีมือพื้นฐาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดปรับพื้นฐานในสองวิชาดังกล่าว และการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอม ทำให้มีเวลาเรียนปรับพื้นฐานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 18 ส.ค. มหาวิทยาลัยจะจัดฝึกอบรมและหากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

rmutt_news-68

รมว.ศธ.หนุนสอบรับตรงพร้อมกัน

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดของ รมว.ศธ. ที่มอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อปรับรูปแบบการจัดสอบรับนักศึกษาระบบรับตรงพร้อมกันในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ว่า เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะขณะนี้นักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลการเรียนดี รู้ตนเองว่าจะเรียนต่อด้านใด 25 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ลังเลว่าจะเรียนอะไร สาขาวิชาไหน 40 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่มีผลการเรียนลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะตัดสินใจเรียนสายวิชาชีพหรือสายสังคม ดังนั้น การสอบพร้อมกันจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

“การเวียนสอบของนักเรียนในหลายๆ มหาวิทยาลัยนั้น ผมมองว่าเป็นเพราะเด็กอยากทดสอบตัวเอง แต่หากจัดสอบตรงพร้อมกันก็ควรมีตัวเลือกของสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ 2 อันดับ ซึ่งหากอันดับมากก็จะแก้ปัญหาการไหลเวียนได้ แต่วิธีนี้อาจทำให้เกิดปัญหา เพราะบางสาขาวิชาเด็กจะไม่เลือก แต่หากมหาวิทยาลัยจัดสอบเองจะมีกลไกเกลี่ยเด็กหรือเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ ฉะนั้น สกอ.ควรคิดเผื่อถึงวิธีการให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกลี่ยคะแนนไปสู่วิชาอื่นได้เช่นกัน ไม่เช่นนั้นนักศึกษาใหม่คงกระจุกอยู่เฉพาะสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยยอดฮิต” รศ.ประเสริฐกล่าว More >

rmutt_news-69

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: หวั่นกระจุก’สาขา-ม.’ฮิต

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงกรณีให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตนักศึกษาพร้อมกัน ว่า เห็นด้วยเพราะจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองประหยัด ค่าใช้จ่าย นักศึกษาตัดสินใจครั้งเดียว และมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งยากเรื่องการจัดการ แต่ทั้งนี้ควรมีตัวเลือกของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ 2 อันดับ ซึ่งหากอันดับมาก ก็จะแก้ปัญหาการไหลเวียนได้ แต่วิธีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาบางสาขาวิชาจะไม่ถูกเลือก เพราะหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบเอง จะมีกลไกในการเกลี่ยนักศึกษา หรือเรียกสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อ ฉะนั้น สกอ. จึงควรคิดเผื่อถึงวิธีการให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกลี่ยคะแนนไปสู่สาขาวิชาอื่นได้เช่นกัน ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไปกระจุกตัวแต่เฉพาะสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยยอดฮิต More >

rmutt_news-58

มทร.ธัญบุรีเห็นด้วยรับตรงพร้อมกันแต่หวั่นเด็กกระจุกตัวในสาขายอดฮิต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นถึงกรณีที่มีแนวคิดจะให้มีการเปิดรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ ว่า แนวความคิดในเรื่องนี้ตนเห็นด้วย เพราะขณะนี้นักศึกษาที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจและรู้ตนเองว่าต้องการศึกษาต่อในด้านใด กลุ่มนี้มีประมาณ 25% 2.กลุ่มนักศึกษาที่ยังมีความลังเลว่าจะเรียนอะไร สาขาวิชาไหนประมาณ 40% 3.กลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนลดลง มีประมาณ 35% ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะตัดสินใจเลือกเรียนในสายวิชาชีพ หรือสายสังคม ดังนั้นการสอบที่พร้อมกันทั้งหมดจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย นักศึกษาตัดสินใจครั้งเดียว และมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งยากเรื่องการจัดการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมากรณี การเวียนสอบของนักศึกษาในหลายๆ มหาวิทยาลัยนั้น เท่าที่สังเกตตนมองว่า นักศึกษาต้องการที่จะทดสอบตนเองในสาขา วิชาที่ตนใฝ่ฝัน กับมหาวิทยาลัยที่หวัง และ อาจจะทดสอบอีกครั้งมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา จะศึกษาต่อ ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องของโอกาสของนักศึกษาที่จะเลือกเรียน เพราะนี้เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวและก้าวสำคัญของนักศึกษาที่จะใช้ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในอนาคต ดังนั้น หากจะมีการดำเนินการให้สอบตรงพร้อมกัน จึงควรมีตัวเลือกของสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ 2 อันดับ ซึ่งหากอันดับมากก็จะแก้ปัญหาการไหลเวียนได้ แต่วิธีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาบางสาขาวิชาจะไม่ถูกเลือกจากนักศึกษา เพราะหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง จะมีกลไกในการเกลี่ยนักศึกษา หรือเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อ เพราะฉะนั้น สกอ. จึงควรคิดเผื่อ ถึงวิธีการให้แต่และมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสเกลี่ยคะแนนไปสู่สาขาวิชาอื่นได้เช่นกัน ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะไปกระจุกตัวแต่เฉพาะสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยยอดฮิต More >

C-140411020137

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีเพิ่มงด.ลูกจ้าง

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมี นโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ในส่วนของข้าราชการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดได้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเรียบร้อยแล้วในทุกระดับวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาตรี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท มีใบประกอบวิชาชีพ 17,090 บาท, ปริญญาโท 17,500 และปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ได้พัฒนาบุคลากรตามสายงาน โดยเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้สอดคล้องกับเงินเดือน More >

Binder1_Page_05

คอลัมน์ นวัตกรรมสร้างโอกาส: เทคโนโลยีให้น้ำ ผ่าน ระบบมือถือ

 

porntavan@insightaec.com

ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรรมก็ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลสภาพด้านภูมิอากาศ รวมถึงการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีความสม่ำเสมอ ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้นอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทองอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน และนายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้นและออกแบบการประยุกต์การประมวลภาพดิจิตอลโดยใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องการน้ำของพืชผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและควบคุมระบบผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นให้เหมาะสมกับพืชพุ่ม โดยสามารถใช้ได้ในระดับความสูง 4 เมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้น้ำแก่พืชได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งต้นทุนก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท More >

Binder1_Page_07

รวมพลศิษย์ มทร.ธัญบุรี ติวฟรีสู่เส้นทางความสำเร็จ RYEเติมเต็มโอกาสน้อง

ร้อน…ร้อน…ร้อนจนปรอทพุ่งสูงปรี๊ดอย่างต่อเนื่องกับอุณหภูมิบ้านเราในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขการใช้ไฟฟ้า ในหลายพื้นที่ทำลายสถิติใหม่กันเป็นว่าเล่นแถมสุดสัปดาห์ยังมีเค้าเรื่องพายุฤดูร้อนให้ขวัญผวา

แต่ไม่ว่าอุณหภูมิจะร้อนแรงกันขนาดไหน “นายว้าก” ขอเพียงใจคนเราไม่ร้อนรุ่มตาม เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆ เรื่องอย่างแน่นอน

ว่าแล้ว “นายว้าก” ขอชวนพักเรื่องร้อนๆให้ใจเย็นๆ แล้วกลับลำแบบ 180 องศา ไปชมกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ของบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ ชาวรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งจัด Road map to Young Executive หรือที่รู้จักกันในชื่อ RYE โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ ที่นักศึกษาได้ดำเนินการส่งต่อความรู้สู่น้องรุ่นต่อรุ่นที่เพิ่งจบไป More >

Binder1_Page_11

คอลัมน์ SCIWATCH: วิจัยพัฒนาระบบประปา

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการวิจัย และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี และ กปน. มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งทาง กปน.ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยการลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ที่นำเอาความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีมาพัฒนา ตอบโจทย์การทำงานของประเทศชาติ ทำให้เกิดนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง More >

Binder1_Page_15

ภาพข่าว: ลงนาม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือในโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน More >

Binder1_Page_16

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: กปน.เอ็มโอยู มทร.ธัญบุรีวิจัยประปา

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการวิจัย และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา More >

Binder1_Page_17

4นศ.มทร.ธัญบุรีรับทุนบินฟิลิปปินส์

ชลธิชา ศรีอุบล : มทร.ธัญบุรี

 

4 นักศึกษา ได้แก่ “แอร์” น.ส.อทิตยา เจนจบเขต “อัสมา” น.ส. พิมพ์ชนก บินกอรี “อิ๊ง” น.ส.ชลิตา สุขประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ และ “อาร์ม” นายรัฐพล ภัยขยาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ บินไกลแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ De La Salle University Das Marinas (DLSU-D) ประเทศฟิลิปปินส์

แอร์ เล่าว่า โครงการดังกล่าวน่าสนใจ สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนที่คณะได้ โดยที่ประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ไม่เป็นปัญหาต่อการ เรียน และยังได้พัฒนาในเรื่องของภาษา อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ “ภาษา ตากาล็อก” เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์ ลงเรียนที่ De La Salle University Das Marinas (DLSU-D) 2 รายวิชา และมีโอกาสฝึกงานเป็นเวลา 80 ชั่วโมง ที่ Marketing office เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้การสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำเนียงตากาล็อก นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อายุน้อยกว่าตนเอง 2 ปี เพราะว่า ไฮสคูล มีแค่ เกรด 10

อิ๊ง เล่าว่า ชอบเรียนภาษาอังกฤษ และจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก ซึ่งปี 58 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกัน ได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ที่ได้เรียนรู้มา คือ การกินแบบ “Buddle fight” การกินแบบใช้มือกินข้าวที่วางบนใบตอง โดยเชื่อว่าเป็นการกินเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปเที่ยวภูเขาไฟ “Taal” ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นั่น

อัสมา เล่าว่า ประทับใจเมื่อไปถึงที่มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น ได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ DLSU-D ได้จัดคอร์สเรียนภาษาตากาล็อกเบื้องต้นให้ จนสามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยห้องเรียนของตนมีเพื่อนจาก ญี่ปุ่น เกาหลี และไนจีเรีย ร่วมชั้นเรียนด้วย ทุกวันหยุดจะมีทูตนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ การปรับตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เพราะว่าอากาศเหมือนเมืองไทย ช่วงวันหยุดชาวฟิลิปปินส์จะเที่ยว สังเกตเห็นว่าประชากรของประเทศนี้ชอบเที่ยว ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปรับตัวที่ต่างประเทศครั้งแรก

อาร์ม เล่าว่า ที่ DLSU-D จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ถุงพลาสติก ส่วนใหญ่จะใช้ถุงผ้า รวมถึงในเซเว่นฯ ยังใช้ถุงกระดาษ ที่เลือกไปประเทศฟิลิปปินส์ เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษาตากาล็อก ประชาชนส่วนใหญ่เหมือนคนไทย ทั้งหน้าตา ผิวพรรณ ส่วนสูง และการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตในต่างสถานที่ ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ให้แก่ชีวิต โดยเฉพาะประสบการณ์ในแง่ลบ ที่จะต้องนำมาปรับใช้และจดจำไปตลอดชีวิต และที่สำคัญ ประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีให้แก่ตนเองในอนาคต เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และต้องขอบคุณทุนของ สกอ. เปิดโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตยังต่างประเทศ” ทั้งสี่กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ ส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และใช้การศึกษาเป็นตัวนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

More >

Binder1_Page_22

มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานเฟรชชี่เพิ่มวิชาช่างฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2557มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้าซึ่งจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ส.ค.57ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.ที่มีคะแนนสองวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์50% ของคะแนนสอบเข้าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Mechanics ในเดือน มิ.ย.-ก.ค.57

ทั้งนี้ รวมถึงนักศึกษาที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษาม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาEngineering Drawing ในเดือน มิ.ย.ก.ค.2557 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทุกรายวิชาจะเสียค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาทซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3-4 พ.ค.2557 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี ซึ่งนักศึกษาที่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่สามารถดูรายชื่อได้ที่ www.rmutt.ac.th

“การที่มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานในด้านวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 จะมีความเก่งในวิชาด้านวิทยาศาสตร์แต่จะด้อยในวิชาช่างฝีมือพื้นฐาน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับพื้นฐานในสองวิชาดังกล่าว และการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอม ทำให้มีเวลาเรียนปรับพื้นฐานมากยิ่งขึ้น จะช่วยส่งผลดีต่อเด็กให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น จะเปิดเทอมในวันที่ 18 ส.ค.57 ผมยังมีแนวคิดที่จะจัดฝึกอบรม และหากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ เพื่อเพิ่มทักษะ

ด้านต่างๆให้กับนักศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือ” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว More >

Binder1_Page_23

คอลัมน์ มุมพิลึก: โคมไฟสายน้ำเกลือ

เมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสพากิ๊ก (หวังว่า ผบ.ที่บ้านคงไม่ได้อ่านนะ) ไปเดินเที่ยวที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ย่านรามอินทรา ด้วยอารมณ์แช่มชื่นหัวใจ กระทั่งพบว่าภายในห้างเขามีการจัดโชว์นิทรรศการ “ศิลปะนิพนธ์” ครั้งที่ 23 ที่นำสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือน้อง ๆ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลธัญบุรี มาให้ประชาชนได้ยลโฉม ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเด็ก ๆ สมัยนี้ช่างมีหัวคิดสุดโต่ง แปลกแหวกแนว ที่สำคัญออกมาจากมันสมองล้วน ๆ แต่ขณะกำลังเพลิดเพลินพลันเหลือบไปเห็นผลงานชิ้นหนึ่งชื่อ “ชุดโคมไฟจากสายน้ำเกลือ” โอ้โฮ!สวยงามสะดุดตา ใครหนอช่างคิดดีแท้.. ‘ของหนูเองค่ะพี่” ยังไม่ ทันได้สงสัย แป๊บเดียวก็มีเสียงหวาน ๆ ปรี่เข้ามาแสดงตัวแล้ว โดยเจ้าของผลงานนี้คือ น.ส.สมฤดี รวดเร็ว หรือ “น้องโบว์” นศ. ปี 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เจื้อยแจ้วว่า นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงศักยภาพในการออก แบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หนูจึงประดิษฐ์งานชิ้นนี้ โดยนำเอาสายน้ำเกลือที่ไร้ค่าไม่ใช้แล้วมาตกแต่งให้เป็นนกยูงที่สง่างาม จากนั้นก็นำไฟไปใส่ไว้ด้านในจนออกมาเป็นโคมไฟสุดสวยที่มีเพียงชิ้นเดียว… ขอกดไลค์ให้หน่อยได้มั้ย กิ๊บเก๋สุโค่ยจริง ๆ ว่าแต่ว่าถ้าพี่อยากได้มั้กมาก รบกวนน้องโบว์ช่วยไปหามุมวางให้ที่บ้านพี่หน่อยได้ป่ะ.555 (เอาจริงนะ.มิได้ล้อเล่น). More >

Binder1_Page_24

คอลัมน์ เส้นทางสร้างคน

มทร.ธัญบุรี รับรอบ 2 คณะวิศวะฯ ศิลปกรรมฯ ,คหกรรมฯ, วิทยาศาสตร์ฯ,บริหารธุรกิจ,สื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.info.rmutt.ac.th More >

Binder1_Page_25

ยอดรับตรง’มทร.ธัญบุรี’พุ่ง วิศวะ-สถาปัตย์-เทคโนฯสื่อสารนำลิ่ว ทุกหลักสูตรปรับใหม่ เน้นปฏิบัติเข้ม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับตรงไปเมื่อเร็วๆนี้ พบว่าปีนี้มีผู้มาสมัครจำนวน 22,000 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 2,000 คน โดย 80 % เป็นสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากทั้ง 3 สาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในประเทศและในอาเซียน โดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงคืออยู่ที่ 30 ต่อ 1 นอกจากนี้คะแนนสอบโดยรวมยังสูงกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผู้สละสิทธิบางส่วน เนื่องจากแต่ละแห่งเปิดสอบไม่พร้อมกัน และมหาวิทยาลัยไม่ได้ตัดสิทธิ์หลังมอบตัว ทำให้เด็กสามารถเปลี่ยนใจไปที่อื่นได้ ซึ่งกรณีมีผู้สละสิทธิ์ก็จะเรียกคนที่ได้คะแนนลำดับถัดไปขึ้นมา ส่วนที่เหลือคือ แอดมิชชันซึ่งจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม

“ปกติเด็กที่รับเข้ามาจะมี 2 กลุ่มคือ สายอาชีพ ปวช.ซึ่งกลุ่มนี้จะเก่งพื้นฐาน วิชาชีพแต่อ่อนวิชาการ กับ ม.6 ซึ่งเก่งวิทย์ คณิตแต่ขาดทักษะทางช่าง เพราะฉะนั้นจะต้องมาเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน เด็กที่มาจากสายอาชีพจะต้องมาปรับพื้นฐานด้านคณิต วิทย์ ส่วนเด็กที่จบ ม.6ก็จะเติมเต็มทักษะทางช่าง ปีนี้ปิดเทอมยาวไปถึงสิงหาฯ ก็จะมาเรียนปรับพื้นฐาน 3 เดือนก่อนเปิดเทอม เพื่อให้เด็กทั้งสองกลุ่มสามารถเรียนไปด้วยกันได้ โดยไม่กังวลว่าเข้ามาแล้วจะเรียนไม่ได้” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนี้ว่า เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายขยายตลาดด้านนี้ ทำให้โอกาสมีงานทำสูง เงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และได้งานทำเร็วเนื่องจากตลาดต้องการนักปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เน้นการปฏิบัติจริง สู้งาน มีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้ และเนื่องจากจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการผลิตบัณฑิต ต่อจากนี้ไปจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น เริ่มจากการปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการปรับหลักสูตรให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติเป็น 70 % ส่วนอีก 30 % เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรม หรือจากกรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม หรือโครงงาน และฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งปีนี้บางสาขาจะเพิ่มชั่วโมงฝึกมากขึ้น เช่น กลุ่มท่องเที่ยวการโรงแรม เทคโนโลยีอาหาร นอกจากนี้ยังมีวิชาที่ต้องไปเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 วิชา ซึ่งการเพิ่มชั่วโมงฝึกจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทำ ก่อนจบ หรือมีรายได้ระหว่างฝึก ซึ่งพบว่าหลายแห่งรับเข้าทำงานหลังเรียนจบ

“นอกจากทักษะด้านวิชาชีพแล้ว ยังมีทักษะทางด้านภาษา ซึ่งจะต้องเพิ่มให้เข้มข้น ขึ้นโดยเฉพาะฟัง พูด และทุกคนจะต้องสอบโทอิคอย่าต่ำ 500 คะแนน และผ่านการสอบความรู้ด้านไอทีหรือ ICT 3 เพราะสถานประกอบการส่วนใหญ่บอกว่าเด็กของเราเก่งเรื่องงาน แต่อ่อนภาษาและไอที เพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มทักษะด้านนี้ให้มากขึ้น รวมถึงทักษะทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 12 กิจกรรม จะฝึกจากศูนย์ความเป็นเลิศของแต่ละคณะก็ได้ เช่น เด็กวิศวะอยากจะเรียนทำอาหารก็มีศูนย์ทำอาหาร หรือเรียนคหกรรมอยากเรียนถ่ายภาพก็ไปฝึกได้เสร็จแล้วบันทึกไว้ในสมุดกิจกรรม มากเท่าไหร่ยิ่งดี จบแล้วสามารถไปยื่นสมัครงานคู่กับ ทรานสคริปต์ เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน และสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาว่าเรียนที่ มทร.ธัญบุรีจบไปแล้วต้องมีงานทำและสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวในที่สุด More >

Binder1_Page_28

ธัญบุรีปรับพื้นฐาน นศ.ใหม่ เพิ่มวิชาช่างหวังฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ซึ่งจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2557 ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนสองวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Mechanics ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 รวมถึงนักศึกษาที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Drawing ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ทุกรายวิชาจะเสียค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาท ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมมทร.ธัญบุรี ซึ่งนักศึกษาที่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานสามารถดูรายชื่อได้ที่ www.rmutt.ac.th

“การที่มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานในด้านวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับม.6 จะมีความเก่งในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แต่จะด้อยในวิชาช่างฝีมือพื้นฐาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะพื้นฐานในสองวิชาดังกล่าว ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอม ทำให้มีเวลาเรียนปรับพื้นฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อเด็กให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น จะเปิดเทอมในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ตนยังมีแนวคิดที่จะจัดฝึกอบรม และหากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือ” อธิการบดี กล่าว More >

Binder1_Page_29

ภาพข่าว: ที่นี่ กม. 4.5: ร่วมมือ

ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับระบบประปา More >

มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ

Road map to Young Executive หรือ ที่รู้จักในชื่อRYE โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ โครงการดีๆ ของนักศึกษา ส่งต่อความรู้สู่น้องรุ่นต่อรุ่น สืบต่อกันมากว่า ๑๒ ปี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดี ซึ่งสืบต่อกันมา นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะสอบติดจำนวนมาก โดยได้รับผลตอบรับจากนักเรียนที่สนใจเข้ามาติวเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการติวฟรี ต้องขอชมนักศึกษารุ่นพี่ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ (อาจารย์พี่เบส) และนักศึกษารุ่นพี่ ทุกๆ คนที่ทุ่มเทผลักดันให้มีโครงการดังกล่าว กว่า ๑๒ ปี ที่สืบทอดกันมา และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันที่ได้เสียสละเวลา ในการเข้ามาเป็นรุ่นพี่ที่คอยติวให้กันน้องๆ ถือว่าเป็นอีก 1 โครงการที่ควรได้รับการยกย่องในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขยายผลให้มากขึ้นในปีต่อไป

“เบส” นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้ก่อตั้งโครงการ RYE ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า โครงการ RYE ก่อตั้งมา ๑๒ ปี แล้ว โดยในช่วง ๖ ปี แรก เป็นการติวในสาขาวิชา สถานที่ใช่ในการติว คือ ใต้อาคารเรียน แต่เมื่อโครงการดังกล่าวมีการบอกต่อ บวกกับความสำเร็จที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการสามารถสอบติดในระดับมหาวิทยาลัยฯ จึงมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจากทั่วประเทศและคัดเลือกเหลือเพียง ๒๖๐ คน กิจกรรมคือการติวทั้งหมด ๗ วิชา ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์, เคมี,ฟิสิกส์, ไทย, สังคม ,ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ สำหรับโครงการนี้ ต้องการให้โอกาสนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ติวตามติวเตอร์ต่างๆ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ และที่สำคัญฝึกจิตสาธารณะของรุ่นพี่ ในการช่วยเหลือสังคม More >

rmutt_news-01

ภาพข่าว: บริหารกองทุนส่วนบุคคล

พจน์ หะริณสุต รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้า บุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ แลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสมอบความไว้วางใจ ให้บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นหนึ่ง ในผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล More >

rmutt_news-03

ภาพข่าว: แต่งตั้ง

พจน์ หะริณสุต รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสมอบความไว้วางใจให้บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล More >