ข่าวประชาสัมพันธ์

Rmutt-20150407-0015

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Bio Weath จำกัด ในการจัดซื้อหัวเชื้อราอัดเม็ด ผลงานวิจัยของ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >

Rmutt-20150407-0014

ชุดอาหารเซรามิกลายผ้ามัดหมี่ ฝีมือ นศ. มทร.ธัญบุรี

ชุดอาหารเซรามิกฝีมือของ “พรสุวารี อินทร์เอี่ยม” นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่หยิบเอาลวดลายของผ้ามัดหมี่มาตกแต่งเพิ่มสีสันบนชุดอาหารตะวันตก วางตำแหน่งเป็นสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมและเป็นของที่ระลึก

พรสุวารีเล่าว่า ผ้ามัดหมี่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสีสันและลวดลายที่เกิดขึ้นจากการนำเส้นด้ายมามัดเป็นเปลาะๆ แล้วนำไปย้อมสี ถือเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยทักษะเชิงศิลปะชั้นสูง ลวดลายผ้ามัดหมี่โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณจะได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์และสืบสานผ้ามัดหมี่และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้นำลวดลายผ้ามัดหมี่ มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบชุดอาหารเซรามิก

“สาเหตุที่เลือกทำงานเซรามิก เพราะเกิดจากความชอบเป็นส่วนตัว รวมถึงมีทักษะความรู้จากการเรียนในวิชาเอกเครื่องปั้นดินเผา ที่ มทร.ธัญบุรี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ เพิ่มพูน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำลวดลายความเป็นไทยของผ้ามัดหมี่มาตกแต่งลงบนขอบจานเพื่อให้มีสีสัน เพิ่มความสวยงาม อรรถรสในการรับประทานอาหารและความหลากหลายของลวดลายที่มีอยู่เดิมให้มากยิ่งขึ้น”

“ชุดอาหารตะวันตกเซรามิกที่ออกแบบนี้ เป็นชุดอาหารมื้อเย็น 1 ชุด สำหรับ 2 ที่ มีจำนวนทั้งหมด 8 ชิ้น คือ จานแบนขนาดใหญ่ จานแบนขนาดกลาง จานรอง และถ้วยซุป ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28, 24, 14 และ 9 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยยึดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร”

“การออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่เพื่อการผลิตนี้ ตนได้ศึกษาข้อมูลผ้ามัดหมี่ในลวดลายดอกพิกุล ลายสามกษัตริย์ ลายหมี่ขอ จากอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และได้คิดค้นพัฒนาลวดลายขึ้นมาใหม่ ส่วนกระบวนการผลิต ตนได้ใช้เนื้อดินสโตนแวร์เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการขึ้นใบมีด ตกแต่งด้วยการติดรูปลอก เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เผาตกแต่งที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์”

“จุดเด่นของชุดอาหารตะวันตกเซรามิก อยู่ที่เทคนิคการเผาเคลือบและการเผาตกแต่ง ซึ่งจะให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์มีสีที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ มีลวดลายความเป็นไทยของผ้ามัดหมี่จากการออกแบบ มีการเลือกใช้สีที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรับประทานอาหาร และหากผลิตเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ จะวางตำแหน่งชุดอาหารตะวันตกเซรามิกนี้เป็นสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมและเป็นของที่ระลึกสุดพรีเมียม อันบ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน”

พรสุวารีกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจชุดอาหารเซรามิกลายผ้ามัดหมี่มากมาย และติดต่อให้ออกแบบและผลิต ซึ่งต้องพิจารณาทั้งแหล่งผลิตและกำลังการผลิตต่อไป แต่จะยึดเทคนิควิธีการผลิต และการนำไปใช้สอนได้จริงจากชุดอาหารเซรามิกนี้ แผนธุรกิจในอนาคตจะยังคงเน้นผลงานศิลปะเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาต่อไป รวมถึงออกแบบคิดค้นในผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อทำให้ผลงานด้านศิลปะอันแสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น.

More >

Rmutt-20150407-0013

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: สมฤดี โพธิ์กาศ รางวัลเสริมแรงบันดาลใจ

เป็น 1 ใน 19 นักศึกษาที่ได้รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014” (Quality Youths Scholarship of The Year 2014) “สมฤดี โพธิ์กาศ” หรือ น้องบัว อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐทั่วประเทศ จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 1 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

“บัว” บอกว่ามีวันนี้ได้เพราะ “ผศ.ธนพงษ์ นพวงษ์ ณ อยุธยา” อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่สนับสนุนเข้าร่วมโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานชิ้นที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition ประจำปีการศึกษา 2557 “TPA-Robo Snooker Competition 2014” ผลงานชิ้นที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นในการแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นแรงจูงใจให้คิด สร้าง และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

“ณัฏฐ์ฉัตร จันทร์แสงศรี” นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี และ ไพโรจน์ อนันตะเศรษฐกูล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวนวัตกรรมวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับสุนัขพิการ 2 ขาหลัง สามารถเคลื่อนที่แทนขาที่พิการ 2 ขาหลัง มีกลไกในการทำให้สุนัขสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้หลายรูปแบบ อาทิ การลุก นั่ง หมอบ ด้วยตนเองได้ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานของสุนัขแต่ละครั้งได้นาน และชุดสำหรับสวมใส่กับอุปกรณ์ สามารถช่วยกระจายน้ำหนัก และยืดหยุ่นได้ตามขนาดของสุนัข ลดอาการบาดเจ็บในระยะยาว ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับสุนัขพิการ 2 ขาหลังที่มีราคาแพง และเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย คาดว่าจะผลิตและวางจำหน่ายในกลางปี 2558

ชนะเลิศคลิปวิดีโอ “การศึกษาไทย เอาไงดีวะ?!” จรรยาวรรธน์ ดลประสิทธิ์ หรือป๊อป นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตัวแทนทีม “ปี 2 แม่ฟ้าหลวง” รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป จากการประกวดคลิปวิดีโอไอเดียปฏิรูปการศึกษาในหัวข้อ “การศึกษาไทย เอาไงดีวะ?!” ภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมคลิปวิดีโอชนะเลิศได้ที่ http://bit.ly/1xgzHsd More >

Rmutt-20150407-0012

ภาพข่าว: ร่วมสิงคโปร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เลิร์นนิ่ง เอ็กซ์เพรส ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสิงคโปร์ โพลีเทคนิค จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ More >

Rmutt-20150407-0011

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

More >

Rmutt-20150402-0018

ภาพข่าว: ร่วมสิงคโปร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เลิร์นนิ่ง เอ็กซ์เพรส ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสิงคโปร์ โพลีเทคนิค จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ More >

ศิลปกรรมฯ มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอด “ศิลปะงานมัดย้อม” ชี้ช่องทางอาชีพ หลังพ้นโทษแก่ผู้ต้องขัง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “อบรมวิชาชีพศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี” การออกแบบลวดลายและพัฒนางานมัดย้อม แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างโอกาสและเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ More >

“7 HONGKRUEANG” เด็กศิลปกรรมคลองหก นิทรรศการผลงานสุดชิค ชิ้นเดียวในโลก

7  สาขาวิชา  คณะศิลปกรรมศาสตร์โชว์ความชิค  ออกแบบผลงานกว่า  160  ผลงาน  แต่ละผลงานใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์  ณ  ศูนย์การค้า River City Shopping Center ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา  สุอังคะวาทิน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  เปิดเผยว่า  ในภาคเรียนที่  2  ชั้นปีที่  4  จัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง  เหตุเพราะว่านักศึกษาจะต้องนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงชั้นปีที่  4  มาประมวลความรู้ทั้งหมด  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปลักษณ์ที่มีความเฉพาะของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา” การจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ในการผลิตบัณฑิตนักออกแบบผ่านกระบวนการสร้างสรรค์  หรือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน  สังคมภายนอก  “7 HONGKRUEANG”  นิทรรศการที่มีชีวิตการนำผลงานของนักศึกษาออกแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงไม่เพียงแสดงถึงองค์ความรู้ในการคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานเท่านั้น  แต่เป็นการนำความคิดมาถอด  ถ่ายทอดให้กับน้องๆ  รุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ในภายหน้า  การแสดงออกถึงความมีน้ำใจ  และความช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เพื่อส่งผลให้การแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่  4  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความสมบูรณ์ที่สุด  ความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพภายหลังการสำเร็จการศึกษา More >

ชุดอาหารเซรามิกลายผ้ามัดหมี่ ฝีมือ นศ. มทร.ธัญบุรี สร้างงานศิลป์บนโต๊ะอาหาร

ชุดอาหารเซรามิก ฝีมือของ “พรสุวารี  อินทร์เอี่ยม” นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่หยิบเอาลวดลายของผ้ามัดหมี่ มาตกแต่งเพิ่มสีสันบนชุดอาหารตะวันตก วางตำแหน่งเป็นสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมและเป็นของที่ระลึก

พรสุวารี เล่าว่า ผ้ามัดหมี่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสีสันและลวดลายที่เกิดขึ้นจากการนำเส้นด้ายมามัดเป็นเปลาะ ๆ แล้วนำไปย้อมสี ถือเป็นภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยทักษะเชิงศิลปะชั้นสูง ลวดลายผ้ามัดหมี่โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณจะได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์และสืบสานผ้ามัดหมี่และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้นำลวดลายผ้ามัดหมี่ มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบชุดอาหารเซรามิก More >

Alice in Wonderland ละครเวทีสถาปัตย์ คลองหก ความสนุกความเฮฮา จนทุกคนบอกต่อ

เต็มทุกวันเต็มทุกรอบ  ละครเวทีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  ด้วยเอกลักษณ์ความสนุกสนาน  เฮฮา  และความยิ่งใหญ่อลังการของฉาก  ตามไปฟังเจ้าบ้านบอกเล่ากันเลยจ่ะ More >

Binder1_Page_68

ฮอนด้า เลดี้ หญิงไทยโบราณ ตะเบงมานในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในงานจัดแสดงมหกรรมยานยนต์แต่ละครั้ง นอกจากบรรดาค่ายรถต่างๆ จะยกทัพรถยนต์รุ่นเด็ดๆ ของตัวเองมาอวดประชันให้แฟนรถยนต์ได้ตื่นตาตื่นใจกันแล้ว อีกหนึ่งสีสันที่ขาดไม่ได้ คือ การประชันโฉมของเหล่าสาวงาม หรือน้องพริตตี้ ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากบรรดาผู้เข้าร่วมงานที่เดินผ่านไป-มาได้เป็นอย่างดี ล่าสุดในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 ที่จัดขึ้นที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558 ค่ายรถอย่าง “ฮอนด้า” หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ที่อยู่คู่สังคมไทยมานานกว่า 50 ปี ได้สร้างสีสันแก่วงการยานยนต์ด้วยการแปลงโฉม “ฮอนด้า เลดี้” ให้กลายเป็นสาวที่ดูมาดมั่น ทันสมัย และสง่างาม ดังเช่นสาวไทยในอดีต ด้วยการประยุกต์ชุดไทยตะเบงมาน ให้มีความร่วมสมัยด้วยผ้าสีเงินตลอดทั้งชิ้น

สำหรับชุด ฮอนด้า เลดี้ ในครั้งนี้ ทางบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดผลงานการสร้างสรรค์ จากกิจกรรม Honda LPGA Thai Fashion Design Contest การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชุดราตรีจากผ้าไทย ภายใต้โจทย์ “Smart & Elegance Look” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Honda LPGA Thailand 2015 ผลงานของ กษิดิส เทพวาที ผู้เข้าประกวด ในฐานะดีไซเนอร์อิสระเจ้าของ ผลงานการออกแบบชุด “The Part of All” หรือชุด “ตะเบงมาน” ที่ทางฮอนด้า นำผลงานมาต่อยอดให้เป็นชุดสำหรับฮอนด้า เลดี้ ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้

กษิดิส เทพวาที เปิดเผยว่า ตัวชุดจะมีลักษณะเป็นค็อกเทลเดรสที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความเป็นผู้หญิงเข้าไว้ด้วยกัน แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัยอย่างลงตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายของหญิงไทย ยุคสมัยอยุธยาตอนปลายที่มักนิยมห่มตะเบงมาน ที่เน้นการสวมใส่เสื้อผ้าไม่ให้รุ่มร่ามและไม่เป็น อุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยผู้ชายต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามารุกรานในประเทศ

สำหรับการออกแบบชุดนี้ กษิดิส เทพวาที บัณฑิตหนุ่มจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบและเทคโนโลยี สาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตีความหมายของแนวคิดดังกล่าว ด้วยการประยุกต์วิธีห่มผ้าตะเบงมานของสาวไทยเข้ากับผ้าในโทนสีเงิน ทำให้ชุดมีความร่วมสมัย แต่ดูเรียบง่ายและปราดเปรียว เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัว

“การออกแบบไม่ยาก แต่สิ่งที่ยากกว่า คือการตัดเย็บ ที่ต้องใช้ความประณีตเป็นพิเศษ ซึ่งเราก็สามารถผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความสวยงามที่หรูหราและทันสมัยได้สำเร็จ”

การออกแบบชุดสำหรับฮอนด้า เลดี้ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 ถือว่าเป็นปรากฏการณ์และสีสันของวงการรถยนต์เมืองไทย ที่ทางค่ายฮอนด้าได้นำความงดงามในแบบไทยมาประยุกต์เข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ชุดที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์สำหรับ ฮอนด้า เลดี้ โดยเฉพาะ

ผู้สนใจสามารถสัมผัสความงดงามของชุด “The Part of All” และเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 ณ บูธ A9 อาคาร ชาลเลนเจอร์ 2 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมยานยนต์ของฮอนด้าทั้ง 14 รุ่น ที่ยกทัพมาจัดแสดงให้แบบจุใจอีกด้วย

More >

Binder1_Page_75

คอลัมน์ เปิดม่านการศึกษา

เทศกาลรับตรง…คึกคักกันเป็นพิเศษเมื่อเทศกาล “สอบตรง” ของชาวอุดมศึกษามาเยือน แว่วว่า “พี่ใหญ่” กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อย่าง “มทร.ธัญบุรี” เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ประเภท รับตรง ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น 18,451 คน ในขณะที่รับได้ทั้งสิ้น 3,500 คน ทำให้ อัตราแข่งขันดุเดือด 1 ต่อ 6 เฉพาะสาขาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ อัตราแข่งขันสูงสุด 1 ต่อ 15

แต่ข้อมูลที่น่าตกใจ มีเพียง “สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ” ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเท่าที่ควรถึงแม้ว่าสาขาวิชานี้จะมีอาชีพรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา ดังนั้น “รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เตรียมจะขยาย “โควตา” การเข้าศึกษาต่อไปยังกลุ่มนักศึกษาต่อไปยังกลุ่มนักศึกษาจากอาชีวศึกษาให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่ให้โควตาอยู่ที่ประมาณ 30-35% ในปีการศึกษา 2559 อาจจะขยายโควตาเป็น 80% ซึ่งทุกปี มทร.ธัญบุรีรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ 180 คน

“รศ.ดร.ประเสริฐ” ยังแสดงความเป็นห่วงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะการเปิดรับสมัครมีการเหลื่อมล้ำกันระหว่าง “กลุ่มราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยเก่า และกลุ่มราชภัฏ” ซึ่งเมื่อมองในแง่การตัดสินใจของนักศึกษา เมื่อจัดสอบไม่ตรงกัน อาจมี “ยอดสละสิทธิ์” เข้าเรียนต่อ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเรียก “นักศึกษาสำรอง” เพิ่มขึ้น

“รศ.ดร.ประเสริฐ” อยากเห็นการสอบพร้อมกันของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่ม โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 กลุ่ม มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสละสิทธิ์น้อยลง และไม่เป็นปัญหาต่อทั้งมหวิทยาลัยและตัวนักศึกษาเอง ไม่รู้ว่า “3 ทปอ.” จะเห็นด้วยหรือไม่ More >

Learning Express โครงการ การคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสู่ชุมชน

“14  วัน  ของการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  กับ  นักศึกษาจาก  Singapore Polytechnic  จากประเทศสิงคโปร์  ในโครงการ  Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 1  โครงการดีๆ  ที่มอบประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้ง  2  สถาบัน”

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  เปิดเผยว่า  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับ Singapore Polytechnic ที่อยู่ในความร่วมมืออย่างยั่งยืน นักศึกษาของทั้ง  2  สถาบัน ได้ดำเนินสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน  (Social Innovation) นักศึกษาต้องลงพื้นที่โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  (Design Think)  เพื่อนำมาพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาในชุมชนอย่างไร  ผ่านกิจกรรมทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary)  ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน  ซึ่งอาจารย์ต้องผ่านการอบรม  Certified Lex Facilitator  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องมาจากทุกสาขาวิชา  สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ  คือการพัฒนาตนเองได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจนเกิดความข้าใจ  ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนพัฒนาทักษะการคิด  การทำงานเป็นทีม  สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยวิชาชีพของตนเอง  อาจารย์และนักศึกษาทั้งสองประเทศเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน  70  คน  ซึ่งสถานที่ดำเนินงานได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ชุมชนหมู่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ  และชุมชนบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี More >

มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ นัดพบสถานประกอบการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’58 (ครั้งที่2) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 และผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้งานทำ ได้มีโอกาสสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งครั้งนี้มีบริษัทแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานกว่า 180 บริษัท ผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงานหรือบริษัทใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมจัดงานทางมหาวิทยาลัยฯ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 0 2549 – 3024 – 6 ในวันเวลาราชการ

Binder2_Page_6

ไส้อั่วไหลบัว มทร.ธัญบุรีเมนูสุขภาพของคนรักสุขภาพ

ไส้อั่วไหลบัว มทร.ธัญบุรี เมนูสุขภาพของคนรักสุขภาพ ไอเดียของ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี หนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว ในการบริการวิชาการให้กับกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของสูตร เล่าว่า บัวเป็นพืชที่สามารถรับประทานได้ทุกส่วน มีสรรพคุณทางยามีประโยชน์ต่อร่างกาย สำหรับสรรพคุณของไหลบัว ในไหลบัวมีเส้นใยอาหารมาก ช่วยในการขับถ่าย แก้อาการท้องผูก จึงมีแนวคิดที่จะนำไหลบัวมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำไส้อั่ว และที่สำคัญไหลบัวหาซื้อได้ตามท้องตลาด สำหรับส่วนผสมเครื่องแกงไส้อั่ว พริกแห้ง 10 กรัม ข่าหั่น 25 กรัม ขมิ้นหั่น 25 กรัม ตะไคร้ซอย 50 กรัม หอมแดง 50 กรัม กระเทียม 25 กรัม รากผักชี 25 กรัม กะปิ 5 กรัม ส่วนผสมไส้อั่ว ได้แก่ เนื้อหมูบด 1 กิโลกรัม ไส้หมู 300 กรัม ใบมะกรูด 50 กรัม ผักชีซอย ต้นหอม ไหลบัวซอย 200 กรัม

สำหรับขั้นตอนในการทำเครื่องแกงไส้อั่ว เริ่มจากโขลกรากผักชี และกระเทียมให้ละเอียด ใส่พริก และเกลือ โขลกจนละเอียด (กรณีต้องการให้โขลกง่ายให้แช่พริกในน้ำเปล่าให้เปลือกนิ่มแล้วจึงนำมาโขลก และกรณีที่ไม่ต้องการให้ไส้อั่วมีรสเผ็ดให้นำเมล็ดออกใช้แต่เปลือก จะช่วยให้รสเผ็ดน้อยลง) จากนั้นใส่หอมแดง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ โขลกจนละเอียด จะได้เครื่องแกงไส้อั่วให้ใส่กะปิ ผสมจนเครื่องแกงเป็นเนื้อเดียวกัน

วิธีการทำไส้อั่ว คลุกเคล้าเนื้อหมูบดให้เข้ากัน ใส่เครื่องแกงไส้อั่ว ใส่เครื่องปรุงรสตามชอบ ใส่ใบมะกรูดซอย ต้นหอมซอย คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ล้างไส้หมูให้สะอาด โดยใส่น้ำลงในไส้ แล้วกลับด้านในออกมาด้านนอก นำไปแช่น้ำใส่เกลือประมาณ 10 นาที แล้วกลับด้านนอกออกเหมือนเดิม จากนั้นนำเชือกมัดด้านใดด้านหนึ่งของไส้ให้แน่น น้ำส่วนผสมไส้อั่วที่คลุกเคล้าแล้วใส่ลงในไส้หมูต้องไม่แน่นและหลวมจนเกินไป เมื่อใส่ส่วนผสมจนเต็มไส้ให้มัดปากไส้ นำไส้อั่วที่ได้ไปนึ่งก่อนทอด หรือย่าง ตั้งน้ำมันให้ร้อน นำไส้อั่วลงไปทอด จนกระทั่งให้สุกโดยทั่ว นำไส้อั่วขึ้นสะเด็ดน้ำมัน ไส้อั่วไหลบัวสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีซได้ประมาณ 1 เดือน

เนื่องจากทางอาจารย์ได้ให้บริการความรู้วิชาการกับกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลัก จังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจในการสั่งผลิตไส้อั่วไหลบัว ได้พี่ณัฐชยา ประธานกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-1646-8385 More >

Binder2_Page_5

เครื่องสำอางสกัดจาก’รวงข้าว’มทร.ธัญบุรีเพิ่มมูลค่าข้าวไทย

กว่า 8 ปีที่ศึกษาวิจัยและผลิตเครื่องสำอางจากรวงข้าว จนมีความเชี่ยวชาญ แม้จะมีการนำข้าวมา สกัดเป็นสารเติมแต่งในเครื่องสำอางมากมายหลายสูตรในท้องตลาด แต่สำหรับ “บอดี้ สครับ ผสมสารสกัดจากรวงข้าว” สูตรที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คิดค้นขึ้นมานี้ ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยสูง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ติดตลาดมายาวนานสำหรับใช้ในครัวเรือนและธุรกิจสปา ทั้งยังตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยให้กับชุมชนท้องถิ่น

ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงที่มา “บอดี้ สครับ ผสมสารสกัดจากรวงข้าว” ว่า รวงข้าวอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่ลึกหรอ เช่น ผิวหนัง เส้นผม และยังช่วยในการฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณ จากการศึกษายังพบว่าในรวงข้าวมีสารแกมมา ออไรซานอล ซึ่งมีประโยชน์ต่อผิว มีฤทธิ์ในการลดอนุมูลอิสระไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อผิว ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น และต้านการอักเสบ จากการศึกษาพบว่าสารตัวนี้เป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิตามินซีและอี นอกจากนี้ยังพบสารออไรซา-เซราไมด์ ช่วยทำให้ผิวเรียบเนียน ชุ่มชื่น ไม่เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด

“ในขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ จะเริ่มจากการคัดเลือกรวงข้าว โดยวิธีการคัดเลือกสมุนไพรแบบภูมิปัญญาไทยคือ ต้องเลือกรวงข้าวที่ไม่อ่อนเกินไปหรือแก่เกินไป ข้าวที่เราจะนำมาสกัดเพื่อเติมแต่งในเครื่องสำอางที่เน้นกรดอะมิโนจึงต้องใช้กึ่งอายุของข้าว และต้องเป็นข้าวหอมมะลิไทยเท่านั้น เนื่องจากมีความหอมเฉพาะตัว เมื่อเลือกข้าวแล้วนำเมล็ดมาแยกส่วน โดยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตัวอ่อน (Embryo) และเม็ดแป้งของเนื้อในเมล็ดข้าวที่แยกเอาเปลือกออกแล้ว นำมาคั้นกับน้ำสะอาด หลังจากนั้นนำสารสกัดข้าวมาเตรียมเป็นสารสกัดที่อยู่ในรูปผงแห้ง เพื่อนำมาผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ดร.ไฉนกล่าว

บอดี้ สครับ ผสมสารสกัดจากรวงข้าว อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุในการบำรุงผิวพรรณ เนื้อสครับมีสีขาวละเอียด ไม่บาดหรือขูดขีดผิว ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ทั้งยังมีกลิ่นหอม ช่วยในการบำบัดและผ่อนคลายได้ดี วิธีใช้เพียงแค่นวดครีมสครับบนผิวที่เปียกอย่างเบาๆ เน้นบริเวณจุดสัมผัสที่แห้งกร้าน ผลิตภัณฑ์สครับนี้มีส่วนประกอบหลักคือ น้ำมันมันรำข้าว, ผงข้าวบดละเอียด, กลีเซอรีน, สารเพิ่มความหนืด, ซิทิลแอลกอฮอล์, สารชำระล้าง และส่วนผสมอื่นๆ

“บอดี้ สครับ ได้คิดค้นขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกันทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นผลพลอยได้ที่คุ้มค่าจากการลงมือปฏิบัติจริง บูรณาการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยการวิจัย” ดร.ไฉนกล่าว. More >

รถสามล้อเครื่อง เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร

รถสามล้อเครื่องจะใช้น้ำมันประเภทเบนซิน 91 เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนของรถ และได้พัฒนามาใช้เป็นแก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี (LPG) มาจนถึงปัจจุบัน แต่ราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลวนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทนในอนาคต เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเชื้อเพลิงนั้น นั่นคือ แก๊สชีวภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไบโอแก๊ส เป็นแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน

ทีมนักศึกษาจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยนายวีระวุฒิ ปั้นเฉย นางสาวพิมพ์ชนก คุณพรหม และนางสาวจีราพร พันผง จึงมีแนวคิดที่จะนำแก๊สชีวภาพมาทดลองใช้กับรถสามล้อเครื่อง เพื่อพัฒนารถสามล้อเครื่องให้สามารถใช้กับแก๊สชีวภาพได้ โดยมีอาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ เป็นที่ปรึกษา

อาจารย์ชัยรัตน์ หงษ์ทอง เล่าว่า เหตุที่เลือกรถสามล้อเครื่อง เพราะยังมีการใช้งานอยู่ในธุรกิจและบริการ โดยรถที่นำมาพัฒนา คือ รถสามล้อเครื่องยนต์ไดฮัทสุ 356 ซีซี เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะ ขนาดความจุ 356 ซีซี เครื่องยนต์นี้มีขนาดเล็กแต่มีแรงบิดสูง บำรุงรักษาง่ายทำให้เป็นที่นิยมในท้องตลาด อีกทั้งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แบบนี้หาได้ง่ายและราคาถูก อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนานประมาณ 8 – 10 ปี และนำไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญใส่เกจ์วัดแก๊สเข้าไปที่ส่วนของถังบรรจุแก๊ส เพื่อจะได้รู้ปริมาณแก๊ส

และเหตุที่ทีมนักศึกษาให้ความสนใจแก๊สชีวภาพ เพราะมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าได้ ที่สำคัญแก๊สชีวภาพที่ได้จากการนำมูลสัตว์มาหมักนี้ จะช่วยทำให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลง และยังเป็นการป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติอีกด้วย More >

ลายรดน้ำ ความวิจิตรคู่แผ่นดินไทย

3 หนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “ยุทธ” นายยงยุทธ ศรีนิลทิน “เต้ย” นายสุริยา ชะโนภาษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 “อ้วน” นายศรีวิลาศ โพธิ์ยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการเขียนลายรดน้ำภายใน 10 ชั่วโมง รายการ “ไทยท้าทาย” รายการเรียลลิตี้เกมส์โชว์ ช่อง MONO 29 โดยมีจาก 3 ทีม เข้าแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , ช่างศิลป์กรุงเทพ ลาดกระบัง และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานที่แข่งขัน วัดพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา More >

นักวิจัย แพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี โชว์ผลิตภัณฑ์ “ข้าวหอมมะลิไทย”

กว่า 8 ปี ที่ศึกษาวิจัยและผลิตเครื่องสำอางจากรวงข้าว จนมีความเชี่ยวชาญ แม้จะมีการนำข้าวมาสกัดเป็นสารเติมแต่งในเครื่องสำอางมากมายหลายสูตรในท้องตลาด แต่สำหรับ ‘บอดี้ สครับ ผสมสารสกัดจากรวงข้าว’ สูตรที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคิดค้นนี้ มีความปลอดภัยสูง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ติดตลาดมายาวนานสำหรับใช้ในครัวเรือนและธุรกิจสปา ทั้งยังตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยให้กับชุมชนท้องถิ่น

ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงที่มา ‘บอดี้ สครับ ผสมสารสกัดจากรวงข้าว’ ว่า รวงข้าวอุดมไปด้วย กรดอะมิโน ที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่ลึกหรอ ที่เป็นดีเอ็นเอในร่างกายของเรา เช่น ผิวหนัง เส้นผม และยังช่วยในการฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณ จากการศึกษายังพบว่า ในรวงข้าวยังมีสาร แกมมา ออไรซานอล (Gamma-Oryzanol) ซึ่งมีประโยชน์ต่อผิว มีฤทธิ์ในการลดอนุมูลอิสระไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อผิว ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น และต้านการอักเสบ และจากการศึกษาพบว่าสารตัวนี้ เป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิตามินซีและอี นอกจากนี้ยังพบสาร ออไรซา-เซราไมด์ (Oryza-Ceramide) ช่วยทำให้ผิวเรียบเนียน ชุ่มชื่น ไม่เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น ป้องกันรังสียูวี จากแสงแดด More >

rmutt

“7 HONGKRUEANG” งานโชว์ผลงานเด็กศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี

ภาควิชาศิลปะออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ 7 HONGKRUEANG” การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ สาขาวิชาเครื่องหนัง สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา และสาขาวิชาหัตถกรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้และประจักษ์ถึงศักยภาพในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษา โดยนิทรรศการผลงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า River City Shopping Center บริเวณ The Grand Hall ชั้น 1 เข้าชมฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 091-7382696 More >