ข่าวประชาสัมพันธ์

rmutt_news-1

ภาพข่าว: ร่วมมือ

นายสมชาย กิติภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด บริษัท ผู้ผลิต พัฒนา และติดตั้งซอฟต์แวร์โซลูชั่นระบบบริหารจัดการธุรกิจยานยนต์ พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจการศึกษาเพื่อพัฒนาการด้านการศึกษา More >

rmutt_news-4

คอลัมน์ วิถีชีวิต: พลิกชีวิตคนเคย(เกือบ)ตาย’ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง’เด็กบ้านนอก..จบเมืองนอก!!

เชาวลี ชุมขำ : เรื่องสุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุล : รายงาน

แม้จะเติบโตมาในครอบครัวชาวนาที่ยากจน ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าชีวิตจะต้องย่ำอยู่กับที่ แต่หากไม่เป็นคนที่ใฝ่รู้ ตั้งใจ และมีความมานะอดทนเป็นที่ตั้งแล้ว วันนี้เขาคนนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จ จากการเป็นเด็กบ้านนอกเลี้ยงควาย กลายเป็นเรียนจบเมืองนอก จนเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้… เขาคนนี้คือ “ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง” รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

rmutt_news-2

‘ตาเหยี่ยว’ เครื่องบินเล็ก สำรวจและสอดแนมฝีมือ น.ศ.มทร.ธัญบุรี

ในสถานการณ์บางสถานการณ์เช่นภัยพิบัติร้ายแรง มนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เพราะความไม่สะดวกหรือสภาพของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยความจำเป็นนี้ มนุษย์จึงคิดค้นเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ที่พบบ่อยคือการใช้ เครื่องบินเล็ก หรืออากาศยานไร้นักบิน ซึ่งโดยส่วนมากประเทศไทยจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ และบางครั้งขีดความสามารถก็ยังไม่ตรงกับความต้องการใช้งานชนิดนั้นๆ นัก ที่สำคัญคือราคานำเข้าค่อนข้างแพง ถ้าหากอยากได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำให้ นายพีรสิทธิ์ บุตตะกะ, นายอนุวัฒน์ อยู่สำราญ และนายคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก หรือ อากาศยานไร้นักบิน ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนม โดยตั้งชื่อว่า “ตาเหยี่ยว” ขึ้น

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า จุดประสงค์หลักในการพัฒนา “ตาเหยี่ยว” คือต้องต้นทุนต่ำ ศักยภาพสูง เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานในลักษณะอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย โดย เจ้า “ตาเหยี่ยว” ที่สร้างขึ้น เป็นเครื่องบินชนิดปีกเดี่ยวบน ขนาด 1 ใบพัด ความยาวจากปีกซ้ายถึงปีกขวา 160 เซนติเมตร ความยาวจากหัวถึงท้าย 90 เซนติเมตร ขับเครื่องด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ 3 แอมแปร์ สามารถบินได้สูง 1,000 เมตร รัศมีในการควบคุม 2,500 เมตร บินได้นานราว 1 ชั่วโมง มีกล้องความละเอียดสูงติดตั้งที่ส่วนหัว สามารถปรับมุมมองกล้องในมุมกว้างได้มากกว่า 90 องศา และมุมก้มได้มากกว่า 45 องศา น้ำหนักรวมราว 2.6 กิโลกรัม จุดเด่นของผลงานนี้คือ ศักยภาพสูง งบประมาณต่ำ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถขึ้นบินได้ด้วยการขว้าง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสมรภูมิรบที่ไม่มีรันเวย์ขึ้นบิน

“ตาเหยี่ยว” มีระบบที่แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภาคพื้นดิน ประกอบด้วยชุดรีโมตควบคุมการบิน ชุดสายติดตามระบบ จีพีเอสและชุดแสดงผล ได้แก่ ภาพถ่าย พิกัดความสูง อุณหภูมิ และระดับพลังงานคงเหลือ ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่อยู่ภาคอากาศ คือ อากาศยานที่ติดตั้งกล้อง ชุดรับสัญญาณควบคุมการบินและชุดส่งสัญญาณภาพ

เจ้าของผลงานยังได้บอกอีกว่า เจ้า “ตาเหยี่ยว” ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับใช้กับงานอย่างหลากหลาย เช่นในงานสำรวจผืนป่า งานค้นหาบุคคลสูญหายจากภัยพิบัติอุทกภัย แผ่นดินไหว งานสำรวจสภาพการจราจร การติดตามคนร้าย การข่าว การสอดแนม งานวิจัยด้านอวกาศและสารสนเทศ ที่สำคัญโครงการนี้ประสบความสำเร็จมาได้เป็นอย่างดี เพราะพวกเขาได้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และ ดร.สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ More >

rmutt_news-27

ภาพข่าว: ทำเนียบทันหุ้น: ลงนาม

สมชาย กิติภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด บริษัทผู้ผลิต, พัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์โซลูชั่นระบบบริหารจัดการธุรกิจยานยนต์ ศูนย์บริการ แบบครบวงจร ซึ่งอยู่ระหว่างแผนเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมด้วย รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนพิทักษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนาม More >

rmutt_news-8

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

สำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างที่ร.ร.วัดหนองปลาดุก ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อให้นักเรียนที่ประสบอุทกภัยได้มีอาคารเรียน More >

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

กว่าจะถึงวันนี้บนถนนสายการศึกษาของรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak: A Rewarding Journey on the Road of Education)

“การให้เกียรติทุกๆ ระดับชั้น” ถูกยกให้เป็นหลักในการบริหารงานของรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลาของการทำงาน ด้วยเชื่อว่า ในสังคมการทำงานไมว่าจะองค์กรไหนนอกเหนือจากคำว่าหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติแล้ว สิ่งที่ควบคู่กันไปกับการทำงานก็คือความเอื้ออาทร การให้เกียรติและให้ความเมตตาจากผู้บริหารเพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้นแต่ยังตั้งความหวังให้สังคมสงบสุขด้วย

ถึงแม้ว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่สำหรับรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมศกนี้ กับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

ย้อนไปในชีวิตวัยเด็ก”ผมเกิดที่อ.พาน จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2490เป็นลูกคนสุดท้องจากจำนวนพี่น้อง12 คน ที่บ้านประกอบอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้าง สังฆภัณฑ์ตอนเด็กชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลซึ่งทางบ้านก็ส่งเสริมด้านการเรียนก็มีผลการเรียนดีมาตลอด และหลังจากจบจากโรงเรียนจีนวัฒนศึกษาชั้น ป.4 ก็เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1โรงเรียนพานประภากรต่อเนื่อง จากโรงเรียนวัฒนศึกษาเป็นรุ่นแรกเพื่อขยายจากชั้นประถมไปสู่มัธยมพอจบชั้นม.3 ทางบ้าน ก็สนับสนุนให้เข้ามากรุงเทพฯเพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร พญาไท จบ ม.ศ.5 และ Entrance ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ.2510 หรือที่รู้จักกันในรุ่น วศ.10 More >

rmutt_news-8

คอลัมน์ ชุมทางครู

มทร.ธัญบุรี กำหนดจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ประจำมหาวิทยาลัย และสร้างหอพระ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้กราบไหว้ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยหน้าตัก 45 นิ้ว และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 12.59 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี More >

rmutt_news-6

มทร.จ่อคิวห้ามขายสุราธัญบุรีกำหนดพื้นที่รอบมหา’ลัย

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย ว่า เรื่องดังกล่าวตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระ ไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้นตนได้มีการหารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า ซึ่งนายก อบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทำงานในแบบบูรณการ ทำงานร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ชี้แจ้งให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลำพังไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ตนต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบหอพักให้มีการแยกชายหญิงตาม พ.ร.บ.หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาทะเลาะวิวาท ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าหน่วยงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.) จะต้องเข้ามามีบทบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป More >

rmutt-news_20120708-10

เครื่องบินเล็กไร้คนขับผลงานนศ.มทร.ธัญบุรี

สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองเพราะความไม่สะดวก หรือสภาพของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยความจำเป็นนี้มนุษย์จึงคิดค้นเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ที่พบบ่อยคือการใช้เครื่องบินเล็ก หรืออากาศยานไร้นักบิน ซึ่งส่วนมากประเทศไทยจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ บางครั้งขีดความสามารถก็ยังไม่ได้ตรงกับความต้องการใช้งานชนิดนั้นๆ ที่สำคัญคือราคาสูงถ้าหากอยากได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยเหตุนี้ นายพีรสิทธิ์ บุตตะกะ, นายอนุวัฒน์ อยู่สำราญ และนายคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก หรืออากาศยานไร้นักบิน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนม โดยตั้งชื่อว่า “ตาเหยี่ยว” ขึ้น More >

โชคชะตาไม่สร้างโอกาสให้หนู หนูต้องสร้างโอกาสเอง จ้ะจ๋า จิณจุฑา มทร.ธัญบุรี

“จ้ะจ๋า” จิณจุฑา จุ่นวาที สาวน้อยวัย 18 ปี เฟรชชี่ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยความน่ารักและช่างพูด จึงทำให้เธอเป็นที่รักของคนรอบข้างที่ได้สัมผัสถึงความสดใส โดยที่ร่างกายของเธอไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมของเธอเลย จ้ะจ๋าป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะ เธอต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ เนื่องจากกระดูกของเธอจะหักง่าย จากโรคดังกล่าวส่งผลให้เธอ ต้องนั่งบนวิวแชร์ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ และใช้วิวแชร์เป็นอวัยวะของร่างกายตั้งแต่นั่นเป็นต้นมา เมื่อโชคชะตาไม่สร้างโอกาสให้กับเธอ เธอจึงต้องสร้างโอกาสที่ดีๆ ให้กับชีวิตของเธอ ดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุข เหมือนกับคนปกติทั่วไป More >

20120704-01

ภาพข่าว: ขอบคุณ

นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี รับมอบช่อดอกไม้จาก น.ส.กนกวรรณ ตันสาร นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้นำท้องถิ่นนำกำลังเข้าไปปราบปรามบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ More >

มทร.ธัญบุรีฟุ้ง สาขาอาหารและโภชนาเจ๋ง สถานประกอบการแห่ร่วมมือเพียบ (Increasing Enrollment Interest for Faculty of Home Economics Technology)

น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า  ขณะนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาอาหารและโภชนาการ 500 คน แต่คณะฯไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อได้หมด โดยในสาขานี้หลักสูตร4 ปี สามารถรับได้ประมาณ 90 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี รับได้ประมาณ 60 คน  ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นการเรียนการสอนด้าน Cooking  Nutrition และ Science  โดยการทำอาหารจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของโภชนาการ วิทยาการประกอบอาหาร วิทยาการทางการอาหาร จุลชีวะ หรือสุขาภิบาล  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอาหารมีผู้สมัครประมาณ 100 คน แต่สามารถรับได้เพียง 60 คนเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเกี่ยวกับ Food service Industry

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานประกอบการจำนวนมาก ได้ร้องขอให้มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น เพราะงานทางด้านภาคบริการ อุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายฐานการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้  ซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นคณะฯไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ติดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารย์ด้านอาหาร เนื่องจากการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่บุคลากรที่เข้ามาสอนสายวิชาการการส่วนใหญ่จะสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสอนด้านอาหารได้  ดังนั้นคณะฯ จึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการอาหาร(เชฟ) เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านในแต่ละวิชาแทน

นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงาน และสถานประกอบการในการที่จะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการให้มากขึ้น เช่น ทางด้านโภชนาการจะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในโรงพยาบาล ด้านอาหารจะส่งไปที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานประกอบการที่เป็นเฟรนไชส์ของธุรกิจอาหาร ทั้งนี้การที่นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจ ยังสถานประกอบการเอกชน จะส่งผลดีกับนักศึกษาในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรองรับได้เท่ากับภาคเอกชน รวมถึงในวิชาเลือกเสรี คณะฯ ยังได้มีการประสานงานไปยังสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาเพิ่มอีก 1 ภาคการศึกษา โดยสถานประกอบการจะสนับสนุนโดยการผู้เชี่ยวชาญในการที่จะสอนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อฝึกงานสหกิจศึกษาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการก็จะสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อได้ทันที      โดยไม่ต้องสอนงานเพิ่มให้

“แม้ว่าขณะนี้ทั้งประเทศไทยจะมีสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านอาหารและโภชนาการอยู่หลายแห่ง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ กลับมีความต้องการนักศึกษาของมทร.ธัญบุรีเข้าร่วมงานด้วย เพราะมหาวิทยาลัยจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย  Cooking  Nutrition และ Science     ทำให้ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะมีสถานประกอบการเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปทำงานอย่างต่อเนื่อง” คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ กล่าวในที่สุด More >

มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ เพิ่มช่องทางการเรียนให้นักศึกษา (RMUTT’s Online Classroom Enhances Learning)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ขึ้น ผ่าน www.moodle.rmutt.ac.th ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอาจารย์กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 20,698 คน จำนวนรายวิชา 808 รายวิชา และมีอาจารย์เจ้าของวิชา มากกว่า 390 คน ทั้งนี้ระบบห้องเรียนออนไลน์ของมทร.ธัญบุรี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 มีรายวิชาเพียง 441 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเพียง 2 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนารายวิชาเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาสื่อออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง มทร.ธัญบุรี จึงได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่มีผลงานนำเสนอสื่อ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ดีเด่นขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ รางวัลสาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 6 สาขาวิชา ซึ่งพิจารณาจากจำนวนรายวิชาที่มีการเปิดการสอนและมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ภาควิชาระบบสารสนเทศ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาตะวันตก สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลอาจารย์ที่มีการพัฒนาเนื้อหาดีเด่น จำนวน 6 รางวัล โดยพิจารณาจากพัฒนาการของเนื้อหารายวิชาที่มีความสมบูรณ์ โดยมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสื่อการเรียนการสอนแบบฝึกหัด การสั่งงานผ่านระบบออนไลน์ กระบวนการติดต่อกับนักศึกษา ได้แก่ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผช.ศ.ปรรฐมาศ์ พิสิษฐ์ภคกุล ผช.ศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์ สาขาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.สมิง จำปาศรี สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอ.รังสรรค์ สุวรรณหงส์ ภาควิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปนั้น จะมีการปรับปรุงVersion เพื่อรองรับ Mobile Devices ใช้User และ Password เดียวกับ WiFi Account พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ Social Networks เช่น Facebook Youtube รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ Interactive อีกด้วย More >

rmutt_news-2

บทความพิเศษ: วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่น 41 จาก 21 สถาบัน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษารุ่นที่ 41 รอบ 2 จำนวน 31 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยภาคเช้าประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถเพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาสีมา พิธีวันทาพระประธานและพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท More >

20120628-12

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: กนกวรรณ ตันสาร นายกองค์การนศ.มทร.ธัญบุรี

“ไม่รู้ เป็นไงหัวใจมันชอบทำงานกิจกรรม พยายามแบ่งเวลาไม่ให้กระทบการเรียนอยู่ แต่ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมาย พยายามทำให้ดีที่สุด แต่เวลาทำกิจกรรมทีไร มันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลย คือรู้เลยว่านี่แหละตัวเรา ใช่เลย ต้องแบบนี้ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหาร ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานจริงได้ในชีวิต เพราะบางอย่างหาไม่ได้ในห้องเรียน การเรียนอย่างเดียวบางทีมันไม่ใช่ คำตอบบางอย่างต้องเกิดจาการเรียนรู้และลงมือทำ และกิจกรรมนั่นคือคำตอบ” กนกวรรณ ตันสาร หรือ “เมย์เจอร์” นักศึกษาปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าว

เจอร์ เล่าว่า ชื่อเล่นๆ ของเธอตั้งแต่เกิด ที่มีคำนำหน้าว่า “เมย์” ตามด้วยเจอร์ เพิ่งจะมีตอนที่เรียน มทร.ธัญบุรี เหตุผลหลายอย่าง จะได้จำง่าย มีชื่อซ้ำหลายคน เลยกลายเป็นเก๋ไปเลย บางทีอาจจะกลายเพี้ยนเป็น “เพ้อเจอร์” ไปก็มีแล้วแต่เพื่อนๆ จะกรุณา เจอร์ทำกิจกรรมตั้งแต่เรียนมัธยมต่อเนื่องมาปี 1 และเรื่อยๆ มาเพราะเหตุผลเดียวคือ “ชอบ” และทำแล้วมีความสุข งานแรกที่ทำในฐานะ “นายกองค์การนักศึกษา” คือจัดขบวนบายศรีสู่ขวัญ “กรอสายใยบัว” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าสู่บ้านราชมงคลธัญบุรี ด้วยความอบอุ่น โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญ “กรอสายใยบัว” ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ขวัญบายศรี ตามวิถีชาวมอญ ได้ทำสืบทอดมาจาก รุ่นสู่รุ่น พิธีบายศรีสู่ขวัญได้ถือปฏิบัติมานาน เป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัว การแสดงความชื่นชมยินดีและปลอบใจให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน รูปแบบของขบวนบายศรีได้นำเอาศิลปะชาวมอญ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปทุมธานี โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถือเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกรักและความภาคูมิใจ ที่ได้เข้ามาศึกษาและเป็นนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขบวนบายศรีประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เสลี่ยงอัญเชิญองค์เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 ขบวนกรอสายใยบัว ประกอบด้วย สายสิญจน์ โดยการเชิญจากดาวจากทั้งหมด 10 คณะ 1 วิทยาลัย เสลี่ยงอัญเชิญต้นบายศรีสู่ขวัญ ประดิษฐ์ด้วยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ริ้วขบวนธงตะขาบ 11 ธง ซึ่งธงตะขาบ 11 ธง ตามวิถีชาวมอญ โดยมีอาจารย์ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช 2541 หลังจากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นผู้ผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาใหม่ เรียกขวัญและเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี

ทำเอาน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประทับใจที่ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ “กรอสายใยบัว” กันถ้วนหน้า ส่วนนายก ก็หน้าบานเป็นจานเชิงเลยทีเดียว More >

20120628-23

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: อาหารและโภชนาเจ๋ง

น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาอาหารและโภชนาการ 500 คน แต่คณะไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อได้หมด ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี รับได้ประมาณ 60 คน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนด้าน Cooking Nutrition และ Science โดยการทำอาหารจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของโภชนาการ วิทยาการประกอบอาหาร วิทยาการทางการอาหาร จุลชีวะหรือสุขาภิบาล ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอาหารมีผู้สมัครประมาณ 100 คน แต่สามารถรับได้เพียง 60 คนเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเกี่ยวกับ Food service Industry More >

20120627-02

ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ อาคารอำนวยากร บมจ.อสมท. More >

20120627-04

ภาพข่าว: จัดระเบียบ

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ฉัตรไชยเดช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นำกำลังเข้ากวาดล้างยาเสพติด และจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ More >

rmutt_news04

ปลอกแขนฝึกสุนัขนวัตกรรมต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุน

การฝึกสุนัขก่อนที่จะออกปฏิบัติงานจริงนั้นต้องฝึกเป็นเวลานาน เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำ และหนึ่งในการฝึกนั้นคือการฝึกสุนัขกัดซึ่งจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากการกัดของสุนัข

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย นายสุรกุล พงษ์บรรณิสสร, นายวรพันธ์ สุวรรณประเสริฐ และนายชนนันท์ ทวีทรัพย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการได้ทำการคิดค้นเพื่อทำการศึกษา และออกแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข โดยใช้โครงสร้างผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานจากการเจาะทะลุ การบาด การขัดถู และแรงฉีกขาด มาใช้ในการผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับฝึกสุนัข

โดยแนวคิดในการประดิษฐ์ปลอกแขนฝึกสุนัขนี้มาจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งทำมาจากผ้าดังนั้นปลอกแขนที่ทำขึ้นจึงเป็นการต่อยอดจากเสื้อเกราะกันกระสุนนั่นเอง

เจ้าของผลงานเล่าถึงปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขที่คิดขึ้นให้ฟังว่า ได้นำผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 เบอร์ 700 dtex/180 F มาผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษารูปแบบอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข และผลิตเป็นอุปกรณ์ปลอกแขนใช้สำหรับการฝึกสุนัข โดยผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านขนาด ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน

จากการทดสอบจริงกับสุนัขสายพันธุ์ ร็อตไวเลอร์ และเยอรมันเชฟเพิร์ด ซึ่งเป็นสุนัขที่มีแรงกัดสูงมาก พบว่า ปลอกแขนฝึกป้องกันสุนัขกัดสามารถช่วยลดอันตรายจากแรงกัดได้ในระดับที่ดี และจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังทำการทดสอบพบว่าผ้าถักสามมิติจากเส้นใยไนลอน 66 ไม่มีรอยฉีกขาด แต่ผ้าทอด้านนอกมีรอยขาดตามรอยกัดของสุนัข

เจ้าของผลงานยังได้เปิดเผยอีกว่า ก่อนจะได้ปลอกแขนสำหรับฝึกสุนัขนี้มีการศึกษาผ้า 3 มิติ ป้องกันกระสุน แรงเฉือน แรงทะลุ ซึ่งเป็นผ้า 3 มิติ เนื่องจากผ้าถักมีการยืดหยุ่นสูง มีช่องว่างจึงสอดแทรกเส้นด้ายเข้าไปทำให้ผ้ามีความแข็งแรง มีการทดสอบแรงเฉือน แรงดันทะลุ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับทหารที่ฝึกสุนัขทหาร และในอนาคต สถานีตำรวจภูธร คลอง 5 มีความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ลักษณะนี้แต่เป็นกางเกงเพื่อใช้สำหรับตรวจค้นยาเสพติดในชุมชน หรือบ้านที่มีสุนัข ป้องกันอันตรายเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป More >

rmutt_news03

ธัญบุรีพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ขึ้นผ่านwww.moodle.rmutt.ac.th ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอาจารย์กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 20,698 คน จำนวนรายวิชา 808 รายวิชา และมีอาจารย์เจ้าของวิชามากกว่า 390 คน ทั้งนี้ระบบห้องเรียนออนไลน์ของมทร.ธัญบุรี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 มีรายวิชาเพียง 441 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเพียง 2 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนารายวิชาเพิ่มขึ้น สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปนั้น จะมีการปรับปรุง Version เพื่อรองรับ Mobile Devices ใช้ User และ Password เดียวกับ WiFi Account พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ Social Networks เช่น Facebook Youtube รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ Interactive อีกด้วย More >