ข่าวประชาสัมพันธ์

rmutt_news_2013-08-21_03

ภัยร้ายในมือคุณอันตรายคุยไปชาร์จไป

คงมีน้อยคนที่ไม่เคยคุยไปพลางชาจ์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ไปพลาง ส่วนใหญ่ที่ไม่วางเพราะเมื่อมีเรื่องเร่งด่วน บางคนนาน ๆ ทีโทรเลยขอยิงยาว แต่คราวหน้าคราวหลังถ้ายังไม่วางสายก่อน ขอเตือนไว้ว่า อย่างต่ำก็ผิวไหม้ขั้นโคม่า ร้ายแรงที่สุดก็ไฟชอร์ตเสียชีวิตคาที่

ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แนะนำให้รู้จักภัยที่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะคุยขณะชาร์จแบต ซื้อแบตปลอมใช้ ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดร.บุญยัง บอกว่า ถ้าชาร์จแบตอยู่ไม่ควรจะคุยโทรศัพท์ไปด้วย นอกจากจะกินไฟมากกว่าปกติแล้วยังส่งผลให้ที่ชาร์จเสียหายได้เร็วขึ้นอีกด้วย การคุยไปชาร์จไปนาน ๆ เข้ากระแสไฟอาจจะรั่วได้

กรณีนี้มีความสอดคล้องกับข่าวของแอร์โฮสเตสสาวชาวจีน ตอนคุยช่วงแรก ๆ จะยังไม่แสดงอาการ แต่พอโทรไปได้สักพักหนึ่งอาจมีการเผาไหม้จากภายในตัวเครื่องและละลายออกมาข้างนอก ทำให้ไฟชอร์ตเสียชีวิตขณะคุยโทรศัพท์

ส่วนใครที่นิยมของถูก คิดผิดคิดใหม่ไหวตัวไม่ซื้อยังทัน อุทาหรณ์จากหนุ่มชาวจีนที่ถูกไฟชอร์ตขณะหยิบโทรศัพท์มือถือที่กำลังชาร์จขึ้นมาดูจนอาการโคม่า ต้นเหตุมาจากการใช้อุปกรณ์ชาร์จแบตปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานเวลา ถูกไฟชอร์ตมันอยู่ในท่ากำมือถือโทรศัพท์ คนที่แตะแล้วดึงมืออกทันทีก็จะรอด แต่อาการก็สาหัส

รายที่เสียชีวิตมักเอาตัวออกจากวงจรไฟฟ้าไม่ทัน เพราะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจใน 1 วินาทีก็ถึงตายได้ ดังนั้น รายไหนที่เจอแค่มือไหม้แสดงว่าสลัดตัวออกทัน ตัดวงจรไฟฟ้าได้ทัน

บางครั้ง อันตรายก็มาจากตัวอะแดปเตอร์ (ที่ชาร์จ) ที่มักจะชอร์ตหรือหลอมละลายในจังหวะที่เราไปสัมผัสเข้า ทำให้ไฟฟ้ากระแสสลับทะลุมาสู่แรงดันกระแสตรงแล้วผ่านตัวเราไหลบงดิน ทางที่ดีถ้าเห็นว่าอะแดปเตอร์ร้อนเกินไป เสียบแน่นแล้วแต่ไฟไม่เข้าให้ทิ้งไปเลย อย่าเอาไปซ่อมเพราะซ่อมแล้วจะไม่เหมือนเดิมสู้ซื้อของใหม่จะดีกว่า

ถ้าจะให้ดีควรใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ของยี่ห้องนั้นหรือบริษัทนั้นที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไว้อยู่แล้ว ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บอกว่าโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นเหมาะกับยี่ห้อของตัวมันเองหรือบริษัทเจ้าของ ถ้าใช้ตัวอื่นเวลาชาร์จเข้าไป แบตจะค่อย ๆ บวมและระเบิดออกพร้อมตัวเครื่อง

เตือนอีกหน่อยสำหรับใครที่ชอบคุยจนเครื่องร้อน ระวังตัววงจรจะทำงานหนักเพราะตัวแบตเป็นตัวเชื่อมกับวงจร การชาร์จไปด้วยคุยไปด้วยเท่ากับเพิ่มแรงดัน อาจทำให้ไฟฟ้ารั่วออกมาชอร์ตคนได้

พยายามใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นอย่าคุยนาน ๆ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำให้รู้สึกแค่มันหัว แต่ในระยะยาวคลื่นจะค่อย ๆ ทำลายสมองทีละน้อย

ไม่ควรชาร์จโทรศัพท์หล่อยทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืน เพราะอะแดปเตอร์จะทำงานหนักตลอดเวลา ทางที่ดีเมื่อชาร์จเต็มแล้วให้ดึงโทรศัพท์ออก อะแดปเตอร์จะได้ไม่ชำรุดเร็วและ เสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรด้วย More >

rmutt_news_2013-08-21_06

ภาพข่าว: เพชรราชมงคล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษได้เพิ่มพูนความรู้และโลกทัศน์กว้างขวางขึ้น More >

มทร.ธัญบุรี ผุดเพชรราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้กล่าวกับนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรีว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ โครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในต่างประเทศที่ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2556 และเรียนรู้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศด้วยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าในอนาคตการผลิตบัณฑิต มทร.ธัญบุรีนั้นอยากจะให้ทุกคนสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป และจะหาแนวทางสนับสนุนให้มากขึ้นด้วย และขอให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ตระหนักไว้ว่าทุกคนคือผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องการแต่งกาย การพูดจา การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ขอให้เป็นไปด้วยความตั้งใจ เรียนรู้ และนำประสบการณ์กลับมาเป็นต้นแบบที่จะชักชวนเพื่อน ๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้นเพราะจะเพิ่มโอกาสให้ได้เตรียมความพร้อมในการจะหางานทำในต่างประเทศต่อไปด้วย และการไปครั้งนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้มีเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่เน้นทางวิชาการอย่างเดียว รู้ข้ามระบบการศึกษา เรียนรู้ชีวิตในสังคมที่หลากหลายในการคัดเลือกนักศึกษาครั้งก็เห็นวิวัฒนาการการคัดเลือกที่หลากหลายและเติมเต็มในภาพรวมได้ดีขึ้น โดยคัดนักศึกษาที่เก่งวิชาการ นักศึกษาที่เก่งกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่มีความรู้ คามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ผ่านการฝึกอบรมและสอบคัดเลือกมาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า โครงการนี้เป็นการคละกลุ่มกันของนักศึกษาที่มีศักยภาพคนละด้าน ซึ่งน่าจะทำให้โครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ สุดท้ายตนได้ย้ำให้กับนักศึกษาได้ตระหนักว่า ทุกคนคือเพชร ราชมงคลธัญบุรี ขอให้ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุด และเป็น ตัวแทนที่มหาวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจในความเป็นเพชรเม็ดงามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวสรุป

rmutt_news_2013-08-19_05

เพชรราชมงคลธัญบุรีเรียนรู้ต่างแดน

มทร.ธัญบุรีนำ นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปประเทศไต้หวัน เพื่อเรียนรู้ศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน…รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค.นี้ เพื่อเรียนรู้ศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างประเทศ และนำสิ่งดีๆ มีประโยชน์กลับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มองว่าในอนาคตการผลิตบัณฑิตอยากให้ทุกคนสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศมากขึ้น และอยากย้ำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนระลึกถึงความเป็นเพชรราชมงคลธัญบุรีต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมหาวิทยาลัย. More >

rmutt_news_2013-08-19_01

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดโลกนวัตกรรมการแพทย์

นับเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทย ที่มีการนำนวัตกรรมการแพทย์ต่างๆ ที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโซนเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานมหกรรมกระทรวงวิทย์ฯ 2556 ที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปีนี้ สำหรับโซนการแสดงด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์อย่างที่สุด โดยองค์ประกอบของโซนนี้อยู่ที่การเผยแพร่เรื่องราววิวัฒนาการทางการแพทย์ของบุคคลสำคัญของโลก ตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาลไปจนถึงปัจจุบัน อาทิ อิมโฮเทป (Imhotep)ชาวอียิปต์ ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าทางการแพทย์ที่เขียนตำราแพทย์ลงบนกระดาษที่ชื่อว่า “ดิอีเบอร์ปาปิรุส” ในขณะที่แหล่งข้อมูลบางสำนักยกย่องเขาว่าเป็นมหาปุโรหิตที่แนะนำให้ฟาโรห์ริเริ่มการสร้างพีระมิด ทว่า ฮอลลีวู้ด กลับนำชื่อของเขามายำเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ The Mummy และ The Mummy Return ซึ่งอิมโฮเทป รับบทโดย อาร์โนลด์ วอสลู

หรือในปี 1628 มีนักวิทยาศาสตร์นาม วิลเลียม ฮาร์วี ผู้ค้นพบว่าเลือดของเรามีการไหลเวียนไปในทางเดียวกันและมีการไหลเวียนในหลอดเลือด และฮาร์วี ก็เรียก “หัวใจ” เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ปั๊มหรือสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย จากเดิมที่คนโบราณมีความเชื่อว่า หัวใจเป็นอวัยวะที่มีผลต่อความคิด การตัดสินใจ ส่วนสมองมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดเลี้ยงร่างกาย โดยผู้ชมงานดังกล่าว ต่างก็ได้รับความเพลิดเพลินกับความรู้เพิ่มเติมประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทางการแพทย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบุคคลสำคัญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่มีบทบาทสำคัญทำให้วงการแพทย์เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับอย่างสากล

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการรักษา โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจสุขภาพ MRI และเครื่องตรวจมวลสภาวะของกระดูก CT SCAN ที่ใช้ตรวจโรคร้ายแรงได้อย่างละเอียด อาทิ การตรวจก้อนเนื้องอกของมะเร็งและอวัยวะภายในต่างๆ การตรวจต่อมน้ำเหลือง การตรวจรอยแตกร้าวของกระดูกหักหรือข้อต่อต่างๆ ซึ่งมีการจำลองตัวเครื่องเสมือนจริงมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้จำลองการทำงานให้คนไข้สอดตัวผ่านอุโมงค์ (MRI) ที่ใช้ในการตรวจหา โรคร้าย ที่ให้ผลที่ชัดเจนแม่นยำ แต่ไม่ส่งผลต่อร่างกายของคนไข้แต่อย่างใด

ในโซนนี้ ยังมีการจัดแสดงเก้าอี้เข็นคนไข้ ที่เป็นฝีมือคนไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยทีม นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี ซึ่งเป็นเก้าอี้เข็นคนไข้ ที่ผลิตในประเทศ แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี มีสมรรถนะการใช้งานคงทน แต่เมื่อราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเกือบเท่าตัว ซึ่งถือเป็นการช่วยให้คนไข้ให้มีทางเลือกในราคาที่เหมาะสม

และยังมีการจัดแสดงยาสมุนไพร และต้นไม้สมุนไพรหลากหลายชนิด มีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์แผนไทย ที่ให้รายละเอียดเรื่องราวของการนวดแผนไทย การนวดประคบ รวมถึงมีสวน สมุนไพรจำลอง ที่นำพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ใน การรักษาต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยขนานแท้ ที่คนรุ่นใหม่ๆ อาจจะไม่ทราบว่าจะใช้รักษาโรคได้ ซึ่งมีพืชหลากหลายชนิด ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพืชผักสวนครัว แต่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ได้ อาทิ กะเพรา กระเจี๊ยบ ต้นไม้กระทืบโรง เป็นต้น อื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่างเช่น นิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคตข้างหน้า อย่างเช่น เรื่องของเซลล์ต้นกำเนิดสเต็มเซลล์ และนวัตกรมการรักษาจากเซลล์ต้นกำเนิด หรือในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการฝังเข็ม ซึ่งจัดโดยการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การแสดงหุ่นกายวิภาคร่างกายมนุษย์ โดยการแพทย์อายุรเวท มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจในส่วนของเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลทางการแพทย์ กระทรวงวิทย์ฯ ก็ได้นำเอาเครื่องตอกเม็ดยาแบบหมุนรอบพร้อมระบบวัดแรงและปรับน้ำหนักเม็ดยาแบบอัตโนมัติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา เครื่องจักรกลการผลิตยอดเยี่ยมแห่งปี เนื่องจาก นวัตกรรมการตอกเม็ดยาจะทำให้การผลิตเม็ดยาออกมามีน้ำหนักเท่ากันทุกเม็ด ทำให้ยาอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดและสามารถคัดเม็ดยาที่เสียออกหรือป้องกันเม็ดยาที่ไม่ได้มาตรฐานปนกับเม็ดยามาตรฐานได้ นวัตกรรมนี้มีส่วนช่วยให้ ผู้ป่วยได้รับยาที่ได้น้ำหนักมาตรฐานเท่ากันทุกเม็ดช่วยลดความเสี่ยงจากการรับยาเกินขนาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่ง

สมบูรณ์ ปูคะทา ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมเครื่องตอกเม็ดยาแบบอัตโนมัติเป็นรายแรก ในประเทศไทย เผิดเผยว่า เครื่องดังกล่าวสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งการตอกยาเม็ดแบบอุตสาหกรรมและการตอกยาเม็ดในงานวิจัย สามารถผลิตเม็ดยาน้ำหนักเท่ากันทุกเม็ด 100% ในขณะที่เครื่องตอกเม็ดยาระบบอื่นจะใช้การสุ่มเม็ดยาทำให้เม็ดยาที่ผลิตออกมา น้ำหนักมากน้อยแต่ต่างกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยรับยาในขนาดไม่เท่ากัน ทำให้บริษัทมองเห็นปัญหาและคิดค้นเครื่องตอกเม็ดยาแบบอัตโนมัติขึ้นมาสามารถผลิตเม็ดยาได้รอบละ 50 เม็ดภายใน 1 นาที จะผลิตได้ 4-5 พันเม็ด ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวมีวางจำหน่ายแล้ว แต่สามารถเข้ามาชมของจริง แบบชัดๆ ตัวเป็นๆ ได้ภายในงาน

การจัดงานดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของวงการแพทย์ และชาวไทย ที่ได้นำผลงานที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยมาจัดแสดง และยังเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้จริง

นอกเหนือจากโซนของนวัตกรรมการแพทย์แล้ว กระทรวงวิทย์ฯ ยังจัดโซนที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครื่องจักรแบรนด์ไทย เรียนรู้กระบวนการสร้างเครื่องจักรด้วยวิศวกรรมย้อนรอย เริ่มตั้งแต่นำเข้าเครื่องจักรต้นแบบจากต่างประเทศ แล้วถอดแบบสร้างองค์ความรู้ นำมาพัฒนาและออกแบบใหม่ด้วยวัสดุภายในประเทศจนถึงสร้างต้นแบบเครื่องจักรภายใต้แบรนด์ไทย เช่น รถเกี่ยวข้าวรุ่นเอ็ม เค อมตะ 2555 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นรถเกี่ยวข้าวที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ใช้เทคโนโลยีการผลิตสามารถถอดแยกประกอบได้ จึงง่ายต่อการซ่อมบำรุงหรือจะนำมาติดตั้งกับชุดหน้าเกี่ยวข้าวโพดได้ และระบบกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนาระบบ Solar System ที่เป็นกระเบื้องหลังคาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เป็นต้น More >

rmutt_news_2013-08-19_12

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: ‘ข้าวอบเบญจรงค์’ จานด่วนสุขภาพสร้างอาชีพ

เชาวลี ชุมขำ : เรื่อง/สุนิสา ธนพันธสกุล : ภาพ

ข้าวผัดเป็นอาหารยอดนิยมอีกอย่างที่ทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และปัจจุบันเมนู “ข้าวอบ” ก็นิยมกันแพร่หลายเช่นกัน ข้าวอบที่รู้จักกันดีก็มีหลายอย่าง เช่น ข้าวอบสับปะรด ข้าวอบเผือก ข้าวอบกุนเชียง ข้าวอบหนำเลี้ยบ ฯลฯ ซึ่งวันนี้ทีม “ช่องทางทำกิน” ก็มีสูตรข้าวอบที่อุดมด้วยสารอาหารที่หลากหลายจากวัตถุดิบที่นำมาปรุง หน้าตาสวยงาม และอร่อย คือ “ข้าวอบเบญจรงค์” หรือ “ข้าวอบ 5 สี” เพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ให้กับผู้ที่สนใจ…

ผศ.สุวรรณี อาจหาญณรงค์ อาจารย์ประจำวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ข้อมูลว่า เมนูข้าวอบเบญจรงค์ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันคนหันกลับมาสนใจสุขภาพ ประกอบกับมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคข้าวไทย จึงคิดเมนูอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำง่าย วัตถุดิบหาง่าย สามารถดัดแปลงได้ตามความชอบ ก็ได้เมนูข้าวอบเบญจรงค์ หรือข้าวอบ 5 สี เป็นทางเลือกใหม่ More >

rmutt_news_2013-08-19_14

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

แม้กิจกรรม “RMUTT FRESHY 2013 GROW UP TOGETHER” ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะผ่านไปแล้วแต่คงไม่ช้าเกินไปที่จะแสดงความยินดีกับ “บอส” ประกาศิต ยังพันธนา ปี 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะการประกาศ Freshy boy & Freshy girl ประจำปีการศึกษา 2556 ได้เป็น “เดือน” ของเฟรชชี่ใหม่ งานนี้นกกระจิบนกกระจอกที่เกาะขอบเวทีนั่งยันนอนยันความสามารถโดดเด่นสุดๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และไหวพริบปฏิภาณในการตอบที่สำคัญหน้าตาดียังกับพระเอกพันล้าน ทั้งเก่งทั้งหล่อแบบนี้เห็นทีหัวบันไดคณะไม่แห้งชัวร์ More >

rmutt_news_2013-08-20_03

‘นำยุทธ’ฝากการบ้านอธิการใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากที่ตนครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนต่อไป ตนจึงอยากฝากให้ช่วยผลักดันและสานต่องานในหลายเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ได้รับฟังจากบุคคลภายนอกทั้งในแวดวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคสังคม ต่างเห็นว่าการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมานี้ได้เดินมาถูกทางแล้ว จึงอยากให้รักษารายละเอียดและมาตรฐานไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะต้องพัฒนาให้สูงยิ่งๆ ขึ้นเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

อดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า หากสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาขึ้นไปได้อีก ย่อมเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้กับนักศึกษาในการเข้าทำงานมากขึ้นไปด้วย แต่การจะเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาได้นั้นต้องมีปัจจัยหลักในเรื่องอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องผลักดันให้อาจารย์ในแต่ละคณะได้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ที่ผ่านมาการเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการค่อนข้างมาก ดังนั้นจะต้องไม่หยุดนิ่ง เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องให้นักศึกษาเมื่อจบออกไปสามารถการันตีได้ว่าปฏิบัติงานได้จริง ที่สำคัญกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย จะต้องมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สถานประกอบการต่างต้องการ More >

rmutt_news_2013-08-20_01

มทร.ธัญบุรีนำเสนอเมนูรังสรรค์ข้าวไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย 39 ปี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี สร้างคุณค่าสู่สังคมไทย จัดนิทรรศการและสาธิต เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย More >

C-130816011022-2

คอลัมน์ SCI WATCH: สุดยอดเก้าอี้เข็นคนไข้ฝีมือไทย

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2566 เปิดโซนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นำเสนอวิวัฒนาการทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ฮิมโฮเทป (Imhotep) ชาวอียิปต์ ถือเป็นเทพเจ้าทางการแพทย์ที่เขียนตำราแพทย์ลงบนกระดาษที่ชื่อว่า “ดิอีเบอร์ปาปิรุส” หรือในปี 1628 มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อ วิลเลียม ฮาร์วี ผู้ค้นพบว่าเลือดของเรามีการไหลเวียนไปในทางเดียวกันและมีการไหลเวียนในหลอดเลือด และฮาร์วี ก็เรียก “หัวใจ” เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ปั้มหรือสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย

นอกจากนี้ยังจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการรักษา โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจสุขภาพ MRI และเครื่องตรวจมวลสภาวะของกระดูก CT SCAN ที่ใช้ตรวจโรคร้ายแรงได้อย่างละเอียด รวมทั้งเก้าอี้เข็นคนไข้พัฒนาโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี มีประสิทธิภาพและสมรรถนะการใช้งานคงทน แต่เมื่อราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเกือบเท่าตัว ถือเป็นการช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในราคาที่เหมาะสม ภายในโซนยังจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์แผนไทย ศาสตร์ทางด้านการฝังเข็มและนวัตกรมการรักษาจากเซลล์ต้นกำเนิด More >

rmutt_news_2013-08-15_04

อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี พัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุผสมเยื่อกระดาษ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้ให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทดแทนวัสดุก่อสร้างเดิมเช่น แผ่นไม้อัด แผ่นไม้ปาร์ติเคิล นักวิจัยต่างศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนจากแหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สามารถผลิตทดแทนได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุผสม

จากศักยภาพของเส้นใยนี้เอง ที่ ทำให้ อาจารย์วชิระ แสงรัศมี อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำเยื่อกระดาษเหลือใช้ที่มีอยู่จำนวนมากในทุกพื้นที่มาทดแทนเส้นใยจากพืชผลทางการเกษตรที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ที่จะได้เส้นใยที่พร้อมใช้งาน ส่วนประกอบของกระดาษมากกว่าร้อยละ 90 เป็นเยื่อ/เส้นใยจากต้นไม้และพืชที่สามารถปลูกทดแทนได้ปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว

อ.วชิระ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการนำเส้นใยที่เหลือใช้มาเป็นส่วนผสมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เยื่อกระดาษเหลือใช้ ผสมกับปูนซีเมนต์ยิบซัมทรายและน้ำผลิตเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง โดยค้นหาคุณสมบัติทางกายภาพทางกลและประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุผสมเยื่อกระดาษในปริมาณต่างๆ และการใช้ตาข่ายพลาสติกเสริมการรับแรง

จากการศึกษาพบว่า การใช้เยื่อกระดาษเป็นวัสดุผสม ส่งผลให้วัสดุมีศักยภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือการเพิ่มปริมาณกระดาษจะทำให้ค่าความหนาแน่นต่ำลง (มวลเบา) วัสดุสามารถตัดเจาะยึดและตกแต่งได้ง่ายขึ้น การใช้ตาข่ายพลาสติกเสริมในวัสดุทำให้สามารถรับแรงดัดได้เพิ่มขึ้น เมื่อทดลองผลิตเก้าอี้สาหรับเด็กที่เสริมแกนกลางด้วยขวดน้ำพลาสติก สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุ ลดน้ำหนักและเพิ่มการรับแรงอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถนะตามต้องการ แผ่นตกแต่งเสริมด้วยตาข่ายพลาสติกมีคุณสมบัติของวัสดุเทียบเท่าไม้เนื้ออ่อนและไม้อัด การประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทดแทนไม้อัดทำได้ผลดี และมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือคุณสมบัติในการพองตัวเมื่อแช่น้ำ มีค่าต่ำกว่าไม้อัดทั่วไปในท้องตลาด สามารถนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งในบ้านเรือนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่นต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อย่างสบาย More >

rmutt_news_2013-08-14_12

พบสุดยอดเทคโนโลยีการแพทย์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2556 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ส.ค.ที่ศูนย์ประชุมไบเทคมีหลากหลายไซนที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะโซนการแสดงด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยองค์ประกอบของโซนนี้อยู่ที่การเผยแพร่เรื่องราววิวัฒนาการทางการแพทย์ของบุคคลสำคัญของโลก ตั้งแต่ก่อนสมัยคริสกาลไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ชมงานจะได้เพลินเพลินกับความรู้ เพิ่มเติมประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทางการแพทย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันและบุคคลสำคัญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่มีบทบาทสำคัญทำให้วงการแพทย์เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับอย่างสากล

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการรักษาโดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจสุขภาพคนไข้สอดตัวผ่านอุโมงค์ MRI และเครื่องตรวจมวลสภาวะของกระดูกCT SCAN ที่ใช้ตรวจโรคร้ายแรงได้อย่างละเอียด

ขณะเดียวกันยังมีการจัดแสดงเก้าอี้เข็นคนไข้ ที่เป็นฝีมือคนไทยซึ่งได้มีการพัมนาโดยทีมนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี ซึ่งเป็นเก้าอี้เข็นคนไข้ ที่ผลิตในประเทศ แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี มีสมรรถนะการใช้งานคงทน แต่ราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเกือบเท่าตัว ซึ่งถือเป็นการช่วยให้คนไข้มีทางเลือกในราคาที่เหมาะสม More >

rmutt_news_2013-08-14_11

ไทยระส่ำขาดวิศวกร-ช่างเทคนิค นำเข้าแรงงานต่างชาติรับเมกะโปรเจกต์2ล้านล้าน

สยามธุรกิจ รัฐบาลฟันธงโครงการเมกะโปรเจกต์ 2 ล้านล้านเดินหน้าแน่นอน แต่มีปัญหาขาดแคลนกำลังคนคุมระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบรางคู่ทั่วประเทศ ดัน 5 มหาวิทยาลัยปั้นช่างเทคนิค/วิศวกรด่วนก่อนจะโดนแรงงานต่างชาติเข้ามาแย่งชิ้นปลามันทั้งหมด

ภายหลังรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 2 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 สายทาง คือ กรุงเทพฯเชียงใหม่,กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ชลบุรีพร้อมพัฒนาทางคู่รถไฟทั่วประเทศ รวมถึงเร่งรัดก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล More >

rmutt_news_2013-08-14_06

“นำยุทธ” ฝากงานอธิการบดีคนใหม่

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2556 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากตนจะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ และทางมหาวิทยาลัยได้มีสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับการคัดเลือก และจะเข้ารักษาการในตำแหน่งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ตนจึงอยากฝากให้ท่านช่วยผลักดันและสานต่องานในหลายๆเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ได้รับฟังจากบุคคลภายนอกทั้งในแวดวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงภาคสังคมต่างเห็นว่าการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมาเดินมาถูกทางแล้ว จึงอยากให้รักษารายละเอียดและมาตรฐานที่ได้ทำเอาไว้ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกจากจะไม่ลดลงแล้วจะต้องพัฒนาให้สูงยิ่งๆขึ้นเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า แต่การจะเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาได้นั้นก็ต้องมีปัจจัยหลักในเรื่องของอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องผลักดันให้อาจารย์ในแต่ละคณะได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาการเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มทร.ธัญบุรี ไม่น้อยหน้าใคร และเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ ดังนั้นเราจะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องให้นักศึกษาจบออกไปแล้วการันตีได้ว่าปฏิบัติงานได้จริง เรื่องสุดท้ายอยากให้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบในปี 2559 และแม้ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะต้องออกนอกระบบเพื่อลดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการบริหารงาน แต่ก็ต้องคงรักษาเรื่องความโปร่งใสที่เป็นจุดแข็งของระบบราชการเอาไว้ด้วย. More >

rmutt_news_2013-08-13_17

มหกรรมวิทย์โชว์เก้าอี้เข็นฝีมือไทยCTSCANมะเร็ง

กรุงเทพฯ : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จนถึงวันที่ 21 สิงหาคมนี้มีหลากหลายโซนที่น่าสนใจมาก มาย โดยเฉพาะโซนการแสดงด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยองค์ประกอบของโซนนี้อยู่ที่การเผยแพร่เรื่องราววิวัฒนาการทางการแพทย์ของบุคคลสำคัญของโลก นอกจากนี้ยังมีการแสดงเทคโนโลยีเก้าอี้เข็นคนไข้ที่เป็นฝีมือคนไทย ซึ่งมีการ พัฒนาโดยทีมนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี เป็นเก้าอี้เข็นคนไข้ที่ผลิตในประเทศ มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี มีสมรรถนะการใช้งานคงทน แต่มีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเกือบเท่าตัว จึงถือเป็นการช่วยคนไข้ให้มีทางเลือกในราคาที่เหมาะสม

ขณะเดียวกันยังให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจสุขภาพ เครื่องตรวจมวลสภาวะของกระดูก CT SCAN ที่ใช้ตรวจโรคร้ายแรงได้อย่างละเอียด เช่น การตรวจก้อนเนื้องอกของมะเร็งและอวัยวะภายในต่างๆ การตรวจต่อมน้ำเหลือง การตรวจรอยแตกร้าวของกระดูกหักหรือข้อต่อต่างๆ ซึ่งมีการจำลองตัวเครื่องเสมือนจริงมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้จำลองการทำงานให้คนไข้สอดตัวผ่านอุโมงค์ (MRI) ใช้ใน การตรวจหาโรคร้าย ให้ผลที่ชัดเจนแม่นยำ แต่ไม่ส่งผลต่อร่างกายของคนไข้แต่อย่างใด More >

rmutt_news_2013-08-13_10

ก.วิทย์ผนึก19ภาคีปั๊ม3หมื่นวิศวกรรางรับลงทุน2ล้านล้าน

กระทรวงวิทย์ผนึก 19 ภาคีเครือข่าย วางหลักสูตรผลิตวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งทางราง รองรับความต้องการบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รฟม.เตรียมเสนอคมนาคมต่อยอดสู่ความยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ด้านสภาอุตฯติวเข้มสมาชิกให้พร้อมผลิตชิ้นส่วนป้อน แนะเร่งบรรจุไว้ในเงื่อนไขทีโออาร์

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนว ทางการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับแผนพัฒนาผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฮับระบบราง และให้สอดรับกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนา คมขนส่งปี 2556-2563 รวมวงเงิน 2 ล้านล้านบาท จึงได้มอบนโยบายให้สถา บันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำ นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ไปหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขนส่งระบบราง ซึ่งจะมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อีกจำนวนมาก

“โครงการนี้จะต้องเดินหน้าให้ต่อเนื่อง เพราะนี่คือการวางพื้นฐานของประเทศ เป็นฐานสนับสนุนด้านเทคโน โลยีของผู้ประกอบการไทย ให้มีความสามารถผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศได้ โดยจะพยายามนำเสนอรัฐบาลให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อผลักดันโครงการนี้” More >

C-130809039013

เล็งย้ายทะเบียนบ้าน นศ.ใหม่รุกสางปัญหาอบายมุข

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวคิดที่จะกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า เรื่องดังกล่าวได้นำไปปรึกษากับนายอำเภอธัญบุรีแล้ว แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากยังไม่มีพ.ร.บ.รองรับการทำงาน หากดำเนินการใดๆ อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่คิดว่าจะดำเนินการอย่างแน่นอน คือการให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องมีการย้ายทะเบียนบ้านมาเข้ากับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเรื่องนี้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557 โดยการย้ายทะเบียนของนักศึกษานั้น จะส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้เป็นประชากรแฝงในเขตพื้นที่นี้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อเรื่องการขอเพิ่มอัตรากำลังตำรวจ งบประมาณที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบสังคม

รศ.สุจิระกล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งเสพติด ของมึนเมา อบายมุขและความปลอดภัยในทรัพย์สินขึ้น ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด ตำรวจ นายอำเภอ ตัวแทนทุกคณะของ มทร.ธัญบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมในทุกเดือน พร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ในส่วนของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการ 3 ส. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดและอบายมุขอีกด้วย More >

Binder1-2

ชักโครกน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าไอเดียประหยัดน้ำ มทร.ธัญบุรี

ทราบหรือไม่ว่า เมื่อเปรียบเทียบการใช้น้ำของชักโครกกับเครื่องซักผ้า ปริมาณการใช้น้ำของเครื่องซักผ้าสิ้นเปลืองน้ำมากกว่าชักโครกประมาณ 20-40 เท่า ขึ้นอยู่กับปริมาตรความจุของเครื่องซักผ้า

ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 3-5 คน ซักผ้ารวมกันตอนเช้าวันละครั้งด้วยเครื่องซักผ้าขนาดถังความจุ 9 กิโลกรัม ใช้น้ำ 70 ลิตร การซักผ้าของเครื่องผ้าแต่ละครั้งจะใช้น้ำสำหรับการซัก 1 รอบ สำหรับการล้าง 2 รอบ รวมเป็น 3 รอบ ใช้น้ำเท่ากับ 210 ลิตร

ในขณะที่การกดชักโครก 1 ครั้งใช้น้ำ 5-6 ลิตร ดังนั้นหากนำน้ำจากเครื่องซักผ้ามาใช้ในการชักโครกจะสามารถใช้ได้ถึง 35 ครั้ง ซึ่งหากสมาชิกในบ้านมีจำนวน 5 คน ก็จะสามารถใช้ชักโครกได้คนละ 7 ครั้งต่อวัน แล้วยังพบว่าเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมและยังเหลือน้ำไว้ใช้สอยสำหรับวันต่อไปที่ไม่ได้ซักผ้าหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

แนวคิดนี้เกิดจากนายเผด็จ รัตนะจินดา นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นักศึกษา นายประชุม คำพุฒ และว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ที่ปรึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้คิดค้นระบบนำน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้ามาใช้ใหม่ในโถสุขภัณฑ์เพื่อประหยัดน้ำ

เจ้าของผลงานเปิดเผยถึงขั้นตอนการทำงานของระบบว่า เริ่มจากนำน้ำที่เหลือจากเครื่องซักผ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บและทำการบำบัดสารเคมี จากนั้นทำการกรองให้สะอาด ทำการฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น ในขั้นตอนนี้มีทั้งระบบใช้น้ำบำบัดแล้วจากเครื่องซักผ้า ร่วมกับระบบใช้น้ำสะอาดจากภายนอกในกรณีที่น้ำเก็บไว้ไม่เพียงพอ แล้วปล่อยลงสู่โถสุขภัณฑ์ ซึ่งในทุกขั้นตอนจะมีวาล์วน้ำสำหรับปิด-เปิด กำหนดปริมาณน้ำได้ตามต้องการ

ในส่วนของน้ำจากเครื่องซักผ้า เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดด้วยการกรองและฆ่าเชื้อ น้ำจึงสะอาดพอที่จะไม่รู้สึกรังเกียจเมื่อนำมาหมุนเวียนใช้เป็นน้ำสำหรับกดชักโครก ทำให้ลดการใช้น้ำชักโครกและอาจเปรียบได้ว่าไม่มีการใช้น้ำหรับชักโครกเลยก็เป็นได้ จึงประหยัดน้ำได้ถึงร้อยละ 50 จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างเครื่องซักผ้ากับสุขภัณฑ์ส้วมชักโครก ให้ใช้งานได้เหมือนกับเครื่องซักผ้าและส้วมชักโครกทั่วไป สามารถติดตั้งสะดวก มีวิธีการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ชุมชน หรือผู้อยู่อาศัยสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถจัดเป็นชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปสำหรับจำหน่าย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม. More >

Binder1-1

มทร.ธัญบุรีทำวิชาชีพโลจิสติกส์

ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ยกร่างมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เกี่ยวกับสาขาโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เกี่ยวกับสาขาโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล ในเบื้องต้นได้กำหนดสายงานที่จะดำเนินการมี 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อ และจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์

โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 9 ระดับ แต่ในบางสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบ เพื่อใช้วัดผลโดยใช้หลักการ Competence ซึ่งประกอบด้วย 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย มทร.ธัญบุรี จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและสามารถวัดผลได้ทุกสายงานโลจิสติกส์ เพราะในปี 2558 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับบุคลากรเข้าทำงาน มาตรฐานวิชาชีพจะช่วยวัดบุคลากรที่จะเข้าทำงานตรงนี้ได้

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า หลังจากเขียนเป็นแกนกลางมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะให้ มทร.ธัญบุรี ไปดำเนินการดู Code of Conduct ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดรหัสให้ตรงกับ International Labor Organization ต่อไป ในส่วนของสถาบันการศึกษา หากมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ จะช่วยให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดสาขาโลจิสติกส์ สามารถนำไปกำหนดในเนื้อหาหลักสูตรได้เลย เพราะรายงานชิ้นนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์นั้น ขณะนี้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง โลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางอากาศและทางบกอยู่แล้ว หากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก More >

rmutt_news_2013-08-07_01

“อ่าวพร้าวใส” เกือบ100% แล้ว ยันอาหารทะเลปลอดภัยไร้พิษ

ยันอาหารทะเล ปลอดภัยไร้พิษ

ชาวระยองรวมพลังจัดคลีนนิ่งเดย์ ฟื้นฟูชายหาดหลังคราบน้ำมันดิบลอยมาติดเกาะ สร้างภาพลักษณ์แหล่งอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่งทีมตรวจเฝ้าดูระบบนิเวศหวั่นเสียหายในระยะยาว ภาครัฐเร่งรวบรวมความเสียหายส่งให้ ปตท.รับผิดชอบ ขณะที่ รมว.พลังงานยันน้ำมันดิบไหลลงทะเล 5 หมื่นลิตร รอผลตรวจหาสาเหตุจาก พฐ. More >