ข่าวประชาสัมพันธ์

Binder1_Page_1

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก โอกาสที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.วัดหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี More >

Binder1_Page_4

ภาพข่าว: ด้วยสมองและสองมือ: ‘เครื่องยีลูกตาล’พลังงานก๊าซชีวภาพ

edusiamrath@gmail.com

อาจารย์และทีมนักศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกันสร้างสรรค์เครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ ผลงานล่าสุดที่จะช่วยทุ่นแรงงานและต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม

อาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง เปิดเผยถึงการพัฒนาเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ เป็นการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ก๊าซชีวภาพ และวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนในเศรษฐศาสตร์ โดยโครงสร้างของเครื่องยีลูกตาล ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือตัวถัง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 49 เซนติเมตร ขนาดความกว้างและสูง 53.4×40.7 เซนติเมตร และชุดส่งกำลังจากสายพาน ทั้งนี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า และติดตั้งวาล์วควบคุมก๊าซชีวภาพในการทำงาน ซึ่งจากการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องยีลูกตาลโดยใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ พบว่าสามารถจุลูกตาลในการยีแต่ละครั้งได้เฉลี่ย 10 เม็ด สามารถยีตาลได้ 8.88 กิโลกรัม และมีอัตราการสิ้นเปลืองก๊าซชีวภาพ เฉลี่ย 0.375 กรัมต่อวินาทีหรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมงจะใช้ก๊าซชีวภาพปริมาณ 1.5 กิโลกรัม

สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพต้นแบบนี้ หรือต้องการคำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรมด้านอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ชัยรัตน์ โทร.08-6511-5857 More >

Binder1_Page_5

‘มทร.ธัญบุรี’วิจัยพัฒนาฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์ต้านแผ่นดินไหว

More >

RMUTT20140526-22

คอลัมน์ ถนนวรรณกรรม: หนังสือ’ดอกเตอร์กองขยะ’เด็กเหลือขอผู้พลิกชะตา

จากอดีตเด็กเหลือขอข้างกองขยะ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตด้วยการลิขิตชีวิตตัวเอง จากสอบได้ที่รั้งท้ายของห้อง เขามานะบากบั่นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งจบปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น และปัจุบันเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพราะอยากเห็นแม่มีความสุขและภูมิใจ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

RMUTT20140526-28

ตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต

“ความสำเร็จของบัณฑิต เกิดจากความตั้งใจที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว เกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา ระยะเวลา 4-5 ปี ที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน เป็นที่ระลึกที่ได้สำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิต และทำให้นึกถึงวันเก่าๆ” เรื่องราวและแรงบันดาลใจของ “ฟ้า” น.ส.สุรีพร นาคจรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงาน “ตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต” More >

RMUTT20140526-30

คอลัมน์ นวัตกรรมสร้างโอกาส: เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์สื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา

porntavan@insightaec.com

ทุกวันนี้ผู้พิการทางสายตาจำนวนไม่น้อยได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็นที่ยอมรับจากสังคมมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตา โดย “การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์” ทำให้เขาเหล่านั้นสามารถประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไปได้ ดังนั้นในการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการทางสายตาระยะเริ่มเรียนหรือผู้พิการทางสายตาที่ไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้อักษรเบรลล์ในการฝึกหัดและทบทวนสะกดคำ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้นโปรแกรมและกลไกยืดหดต้นแบบ สำหรับอักษรเบรลล์มี 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในภาษาได้หลากหลาย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ กล่าวว่า โปรแกรมและกลไกยืดหดเป็น

ส่วนจัดทำเพิ่มเครื่องช่วยเรียนรู้อ่านและเขียนอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถทบทวนฝึกอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนสะกดคำ โดยส่วนสะกดคำจะอ่านออกเสียง อักษรเบรลล์ ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณ ยุกต์ และเครื่องหมาย สามารถประสมเป็นคำได้ทั้ง 4 ภาษา และส่วนแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติ ในส่วนของโปรแกรมและกลไกยืดหด เป็นกลไกที่ซับซ้อนยากขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางสาย ตาสามารถรู้ว่าตัวเบรลล์ที่กดลงไปแล้วทบทวนได้ว่ากดอะไรลงไปบ้าง ซึ่งอุปกรณ์แบบนี้ในต่าง More >

RMUTT20140526-33

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์”ขนมคำเล็ก ทำรายได้คำโต

เชาวลี ชุมขำ : เรื่อง / ภานุพงศ์ พนาวัน : ภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพยังคงฮิตครองใจผู้บริโภค นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรือ อาหาร ชีวจิตที่กินง่ายขายดี อร่อยถูกปากคนไทยที่นับวันสามารถพอจะหาทานได้ตามแหล่งชุมชนหรือย่านอาหาร เมนูอาหารว่างที่พูดถึงในวันนี้น่าสนใจเพราะสามารถนำมาดัดแปลงทำเป็น “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์” มีลักษณะคล้าย “ขนมกุยช่าย” แต่ไส้ด้านในผสมเห็ดนานาชนิด ทางทีมงาน “ช่องทางทำกิน” มีสูตรการทำที่สามารถทำเองได้ในครัวเรือนมานำเสนอ

ผู้ที่จะมาเผยเคล็ดลับสูตรอาหารสุขภาพดังกล่าว เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สรภรต ทรัพย์เทวาโรจน์ เจ้าของสูตรเมนู “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์” เล่าให้ฟังว่าเป็นคนชอบทำอาหารและชอบ คิดนอกกรอบ เอาโน้นมาผสมนี่เอานี่ไปใส่นั่น อย่างขนมไส้เห็ดเบญจรงค์ดัดแปลงมาจากขนมกุยช่าย แล้วลองฝึกทำดู ก่อนจะนำมาให้อาจารย์และเพื่อนช่วยชิม ทำครั้งแรกหน้าตาดูไม่ดี รสชาติไม่อร่อย ผศ.ดร.สุวรรณี อาจหาญณรงค์ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องวัตถุดิบและหน้าตาขนมเพื่อให้ออกมาดูดีน่ารับประทาน ควรใช้ผู้ช่วยมือปั้น จับจีบสวย ๆ สุพัตรา ทองคำ และ รัตนาพร อ่อนไรสง เพื่อนนักศึกษาในคณะเดียวกันช่วย More >

RMUTT20140526-39

ประเมินเข้มคุณภาพหลังอัพเงินเดือน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับเงินเดือนในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนหลังปรับเพิ่มอยู่ที่ 19,500 บาท และเพื่อยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสอดรับกับการปรับขึ้นของรายได้มหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ ICT และต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ระดับ B1 และการประเมินความรู้ด้านไอที ระดับ 3 ตามมาตรฐานสากลด้วย ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งอยู่ในช่วงของทดลองงานนั้น จะต้องผ่านการประเมินดังกล่าวเช่นกัน โดยจะประเมินก่อนการบรรจุ ทั้งนี้การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปด้วย. More >

RMUTT20140526-38

ผลิตไอศกรีมลูกหว้าเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทย

“ลูกหว้า” ผลไม้ไทยที่ออกผลช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยในลูกหว้ามีสรรพคุณมากมาย เช่น แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องร่วง ซึ่งลูกหว้าเป็นผลไม้ที่ยังไม่ได้รับความนิยมในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกหว้า เป็นทางเลือกใหม่กับผู้บริโภคที่ชอบทานไอศกรีม

นางสาวพิไลวรรณ มาดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ผศ.มาริน สาลี เป็นผู้ควบคุมดูแล ได้คิดค้น “เชอร์เบ็ตลูกหว้า” ขึ้นมา

ผศ.มารินกล่าวว่า เนื่องจากลูกหว้าเป็นผลไม้ที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จึงอยากนำลูกหว้าซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีในประเทศไทยมาแปรรูป ซึ่งลักษณะของลูกหว้ามีความคล้ายบลูเบอรี่ ซึ่งในประเทศไทยไม่มีบลูเบอรี่ ต้องสั่งมาจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงได้นำลูกหว้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “เชอร์เบ็ตลูกหว้า”

ส่วนผสมประกอบด้วย 1.เนื้อลูกหว้า 375 กรัม 2.เจลาตินแผ่น 2 แผ่น 3.น้ำตาลทรายขาว 250 กรัม 4.น้ำมะนาว 4 ช้อนโต๊ะ 5.น้ำแข็ง 100 กรัม

ขั้นตอนการทำ 1.นำเนื้อลูกหว้าใส่หม้อสเตนเลส จากนั้นเติมน้ำตาลทราย นมผง และน้ำสะอาดลงไป 2.นำส่วนผสมในข้อที่ 1 ไปตั้งไป โดยใช้ไฟอ่อนๆ คนส่วนผสมให้เข้ากัน ตีส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ 5 นาที ไม่ต้องรอให้เดือด เมื่อนมผงและน้ำตาลทรายละลายให้ยกลงจากเตา 3.นำเจลาตินแผ่นที่เตรียมไว้ใส่ลงไปคนให้ละลาย จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น

4.เมื่อส่วนผสมเย็นแล้ว ใส่น้ำมะนาวที่เตรียมไว้ลงไป ทำให้เกิดความเปรี้ยว 5.นำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน เนียน ใช้ความเร็วปานกลาง ปั่นประมาณ 10 นาที จากนั้นเทใส่ภาชนะพักไว้ 6.นำน้ำแข็งมาปั่นให้ละเอียด

จากนั้น นำส่วนผสมลูกหว้าที่ปั่นไว้เทลงไปในเครื่องปั่นที่ปั่นน้ำแข็ง ปั่นจนละเอียดเป็นเนื้อเนียนเหมือนน้ำแข็งปั่น (ถ้าหากนำส่วนผสมที่ทำไว้ไปแช่แข็ง ประมาณ 1-2 คืน จะทำให้เนื้อลูกหว้ามีความเป็นไอศกรีมมากขึ้น) 7.นำส่วนผสมทั้ง หมดเทลงในเครื่องทำไอศกรีมใช้เวลา 30 นาที จะได้เชอร์เบ็ตลูกหว้าแสนชุ่มฉ่ำพร้อมรับประทาน วิธีในการเก็บเชอร์เบ็ตลูกหว้า นำใส่ถ้วยกระดาษแล้วไปแช่แข็ง

“เชอร์เบ็ตลูกหว้า” ไอศกรีมคลายร้อน นำไปประกอบเป็นอาชีพได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.มาริน สาลี โทร. 0-2549-3160-1, 08-4094-8222. More >

RMUTT20140526-40

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: รับนักศึกษาป.ตรีเพิ่ม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิด รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2592-1493 หรือเข้าดูที่ www.agr.rmutt.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 More >

RMUTT20140526-41

มทร.ธัญบุรีจี้คุณภาพพนง.

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของพนักงานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปรับโครงสร้างข้างต้นแล้ว อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 19,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยมหาวิทยาลัยต้องให้พนักงานกลุ่มนี้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สอดรับกับการปรับขึ้นรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือพนักงานอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและไอที เพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว พนักงานจะต้องเข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 6 ระดับตั้งแต่ A1 ถึงระดับสูงสุดคือ C2 โดยพนักงานต้องรับการประเมินระดับ B1 ส่วนความรู้ไอทีจะต้องเข้ารับการประเมินในระดับ 3 ตามมาตรฐานสากล

“ส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองงาน จะต้องผ่านการประเมินดังกล่าวด้วย โดยจะประเมินก่อนรับเข้าบรรจุเป็นพนักงาน เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น 19,500 บาท ก็จำเป็นต้องมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น สอดคล้องกับเงินเดือนที่ได้รับควบคู่กันไปด้วย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว More >

RMUTT20140526-42

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก โอกาสที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.วัดหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี More >

Binder1_Page_01

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร ถ่ายภาพกับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล More >

Binder1_Page_11

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: มทร.ธัญบุรี รับป.โท

More >

ตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต

“ความสำเร็จของบัณฑิต เกิดจากความตั้งใจ ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าวเกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา ระยะเวลา 4- 5 ปี ที่ได้ฝ่าฝันอุปสรรคมาจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน เป็นที่ระลึกที่ได้สำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิต และทำให้นึกถึงวันเก่าๆ” เรื่องราวและแรงบันดาลใจของ “ฟ้า” นางสาว

สุรีพร นาคจรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงาน “ตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต ” More >

“เชอร์เบทลูกหว้า” ไอศกรีมใส่ไอเดีย มทร.ธัญบุรี

“ลูกหว้า ผลไม้ไทยที่ออกผลช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยในลูกหว้า มีสรรพคุณมากมาย เช่น แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องร่วง ซึ่งลูกหว้าเป็นผลไม้ที่ยังไม่ได้รับความนิยมในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกหว้า เป็นทางเลือกใหม่กับผู้บริโภคที่ชอบทานไอศกรีม นางสาวพิไลวรรณ มาดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ผศ.มาริน สาลี เป็นผู้ควบคุมดูแล ได้คิดค้น “เชอร์เบทลูกหว้า” ขึ้นมา More >

RMUTT20140521-04

อาจารย์ มทร.ธัญบุรีเจ๋ง วิจัยฐานรากเสาเข็มรับแผ่นดินไหว

ดร.วีระศักดิ์ ละอองจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ตนได้ทำการวิจัยและพัฒนาฐานรากชนิดเสาเข็มในดินซีเมนต์ชั้นลึกต้านแรงแผ่นดินไหว (Stiffened Deep Cement Mixing Column Resist Earthquake Loads) โดยได้ทำการทดลองในโมเดลและแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ รวมถึงทดสอบจริงภาคสนาม ซึ่งผลการทดสอบมีความสอดคล้องกัน โดยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนด้วยวัสดุประเภทต่างๆ (SDCM) ที่เสริมแกนเหล็ก H-Beam คือเสริมในรูปตัว H สามารถรับแรงกระทำด้านข้างแบบซ้ำไปซ้ำมาได้ดีที่สุด และในส่วนของ การกระจายพลังงานแกนแบบเหล็ก H-Beam ก็สามารถที่จะกระจายพลังงาน ได้ดีที่สุดซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านแผ่นดินไหว คือ Earthquake Engineering and EngineeringVibration วารสารในเครือ springer ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีการสอบถามจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเอานวัตกรรมเสาเข็มดิน ซีเมนต์เสริมแกนที่เผยแพร่ในวารสารนี้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนให้สามารถรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคในแนวคิดการใส่ แกนเสาเข็มลงในเสาเข็มดินซีเมนต์

สำหรับประเทศไทยซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ในขณะนี้ผลของ งานวิจัยในครั้งนี้สามารถที่ปรับใช้ให้เหมาะกับสภาวะแผ่นดินไหวที่ประเทศ ไทยประสบอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะใช้เป็นแนวคิดในเทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างถนนหรือองค์อาคารต่างๆ เพื่อรองรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาหรือแม้กระทั่งแรงแผ่นดินไหวได้ ยังไงก็ตามในส่วนของงานวิจัยนี้ก็ยังต้องการงานวิจัยที่จะต่อยอดจากงานวิจัยนี้อีก More >

RMUTT20140521-05

ภาพข่าว: ร่วมหารือ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลธัญบุรี และ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผจก.สถาบันนวัตกรรมทีโอที ร่วมหารือแนวทางร่วมพัฒนางาน สหกิจศึกษาและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ More >

นศ.วิทย์ มทร.ธัญบุรี ผลิตโปรแกรมและกลไกยืดหด สำหรับเบรลล์ 4 ภาษา

ผู้พิการทางสายตา ในสังคมไทยขาดการสื่อสาร ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตา รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ และในทุกวันนี้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้พิการทางสายตาได้รับโอกาสทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับจากสังคมมากขึ้น “การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้” ทำให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป ในการเรียนการสอน เด็กพิการทางสายตาระยะเริ่มเรียน หรือผู้พิการทางสายตาที่ไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน ต้องการเรียนรู้อักษรเบรลล์ ได้ฝึกหัดและทบทวนสะกดคำ ในรูปแบบอักษรเบรลล์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย นายยศินทร์ อัญชลีพัชระ นายกิตติศักดิ์ มหามล , นายสุจินดา พวงย้อย และ นางสาวอารีย์รัตน์ ทองขาว วิจัยและคิดค้นโปรแกรมและกลไกยืดหดต้นแบบ สำหรับเบรลล์ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในภาษาได้หลากหลาย More >

วิทยาฯ มทร.ธัญบุรี รับนักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางด้านเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2549-4154