ข่าวประชาสัมพันธ์

Binder1_Page_02

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอลห่วงนักศึกษาเล่นพนันบอลจนเสียอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2557 ว่า มีความเป็นห่วงปัญหานักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการติดหนี้พนันฟุตบอล ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 18 สิงหาคม 2557 ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้มงวด กวดขันและสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาจำนวนมากพอสมควรที่เรียน ภาคฤดูร้อน ตนได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ให้ตอกย้ำถึงผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอล และให้ข้อคิดเตือนสตินักศึกษา นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและวิทยาลัยรณรงค์ผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงมทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งจะได้หาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น หากผู้ปกครองหรือประชาชนมีข้อมูลหรือ เบาะแสที่จะเกิดผลกระทบต่อนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ขอให้แจ้งไปที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493672 หรือ www.sd.rmutt.ac.th More >

Binder1_Page_24

สนช.เจ๋งคว้ารางวัลเกษตรอินทรีย์

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.จัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยการผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จาก ประเทศไทยให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Think Organic…Think Thailand” เพราะปัจจุบันตลาดผู้บริโภคทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา ให้ความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดย เฉพาะประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ล่าสุด สนช. ร่วมกับบริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ลิปสติกอินทรีย์” ซึ่งเป็นลิปสติกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด มีข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลักและใช้สีจากธรรมชาติ ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศเกาหลีใต้และรางวัล TIIA Outstanding Diploma จากประเทศไต้หวัน. More >

มทร.ธัญบุรี ห่วงนักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในช่วงระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2557 จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่ผ่านมาจะพบปัญหาเรื่องนักศึกษาเล่นพนันฟุตบอลจนก่อให้เกิดปัญหามากมายจนถึงขั้นต้องหมดอนาคต เนื่องจากติดหนี้พนันฟุตบอล ซึ่งตนมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ เลื่อนเปิดเทอมเป็น 18 สิงหาคม 2557 ซึ่งคงต้องเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้เข้มงวด กวดขันและดูพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือเปล่า อย่างไรก็ตามส่วนของมหาวิทยาลัยฯ เองจะมีนักศึกษาจำนวนมากพอสมควรที่เรียนภาคฤดูร้อนอยู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็จะหาแนวทางดำเนินการ โดยตนได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ได้ตอกย้ำถึงผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอล และให้ข้อคิดเตือนสตินักศึกษา ในส่วนภาพรวมตนก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและวิทยาลัยรณรงค์ผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งจะได้หาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย หากท่านใดมีข้อมูลหรือเบาะแส ที่จะเกิดผลกระทบต่อนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ขอให้แจ้งไปที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3672 หรือ www.sd.rmutt.ac.th

RMUTT-08

คอลัมน์ การศึกษา: ‘รับตรง’ ร่วมทั่วประเทศ ทางออก ‘เด็กไทย’?!?

นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ คงต้อง “ปรับตัว” กันอีกรอบ

เมื่อการหารือพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มี “คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ” ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อธิการบดี และผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมถึง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ครั้งล่าสุด เห็นร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยควรจะคัดเลือกนิสิตนักศึกษาในระบบ “รับตรง” ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากเรียนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ “ข้อสอบกลาง” ร่วมกัน More >

RMUTT-01

เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์57

สอท.เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ 57 จำนวน 115,836 คน มี 86 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม แจงจำหน่าย 12-22 มิ.ย.2557 ฝาก นร.ชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียด ชี้เหตุเวลาน้อย ติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.cuas.or.th

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอด มิชชั่นส์) ประจำปี 2557 ว่า นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 756/สาขาวิชา 3,989 รหัสวิชา รับนักศึกษาได้ 115,836 คน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 86 แห่งเข้าร่วม แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง รับ 56,452 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 24 แห่ง รับ 21,219 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง รับ 1,180 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34แห่ง รับ 36,984 คน

ทั้งนี้ สอท.จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระหว่างวันที่ 12-22 มิถุนายน 2557 มีสถานที่จำหน่าย 17 แห่ง แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 4 ศูนย์ และศูนย์ภูมิภาค 13 ศูนย์, รับสมัครวันที่ 15-22 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th, ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15-24 มิถุนายน 2557 ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ธนชาต และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 16-26 มิถุนายน 2557 ทางโทรสาร 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนและรายชื่อผู้ที่ตัดสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศกับสมาคม, สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th นอกจากนั้น เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการคำนวณคะแนน สมาคมได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admissions 2557 ไว้บน www.cuas.or.th ขอให้นักเรียนใช้โปรแกรมคำนวณของสมาคม ที่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวต่อว่า ยอดเปิดรับสมัครของปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนลดน้อยจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4,000 คน เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลดลง โดยมีมหาวิทยาลัยในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏประมาณ 5 แห่ง ที่ไม่เข้าร่วม เพราะมหาวิทยาลัยเปิดเรียนไปแล้ว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปี 2557 จำนวน 16 แห่ง และ 1 กลุ่มสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์ ม.นครพนม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.แม่โจ้ ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์มาที่ สอท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวน 36,548 ที่นั่ง ขณะนี้มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 28,397 คน และเนื่องจากมีการเปิดภาคเรียนเข้ามาเป็นเดือนสิงหาคม ทำให้ตารางการสมัคร แอดมิชชั่นส์ขยับตามไปด้วย ดังนั้น ขอให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูล และติดตามข้อมูลการรับสมัครให้ดี โดยเฉพาะคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรหรือจีแพ็ค ถ้าไม่ตรงกับที่โรงเรียนส่งมา ต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และขอให้ตรวจสอบข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางเว็บไซต์ของ สอท.ด้วย More >

RMUTT-04

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอลห่วงนักศึกษาเล่นพนันบอลจนเสียอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2557 ว่า มีความเป็นห่วงปัญหานักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการติดหนี้พนันฟุตบอล ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 18 สิงหาคม 2557 ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้มงวด กวดขันและสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาจำนวนมากพอสมควรที่เรียน ภาคฤดูร้อน ตนได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ให้ตอกย้ำถึงผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอล และให้ข้อคิดเตือนสตินักศึกษา นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและวิทยาลัยรณรงค์ผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงมทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งจะได้หาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น หากผู้ปกครองหรือประชาชนมีข้อมูลหรือ เบาะแสที่จะเกิดผลกระทบต่อนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ขอให้แจ้งไปที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493672 หรือ www.sd.rmutt.ac.th More >

RMUTT-05

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ตั้งศูนย์เฝ้าระวังพนันฟุตบอล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. – 13 ก.ค. นี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่ผ่านมามักจะพบปัญหานักศึกษาเล่นการพนันฟุตบอลจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย หลายคนถึงขั้นต่องหมดอนาคต เนื่องจากติดหนี้พนันฟุตบอลเนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอมเป็น 18 ส.ค. 2557 เพื่อรับกับประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงต้องขอฝากไปยังผู้ปกครองได้เข้มงวดกวดขัน และดูพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ หากผิดสังเกตจะได้พูดคุยแก้ไขปัญหากันตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ตนได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกคณะได้ตอกย้ำถึงผลเสียของการเล่นพนันฟุตบอลและให้ข้อคิดเตือนสตินักศึกษาทั้งมอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและวิทยาลัยร่วมกันรณรงค์ผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่างๆ อีกทั้งตั้งศูนย์เฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอลขึ้นมีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วย. More >

RMUTT-05

นวดกดจุด ‘เส้นประธานสิบ’ รักษาโรคฮิต ‘ออฟฟิศซินโดรม’

อรวิมล พิมพ์จันทร์

ในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องประสบพบเจอกับปัญหาสุขภาพที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ โรค “ออฟฟิศซินโดรม” ถือเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบัน เน้นไปที่กลุ่มพนักงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่นานๆ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยืดแข้งยืดขามากสักเท่าไหร่ แถมยังต้องจ้องคอมพิวเตอร์นานทั้งวัน ทำให้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบ่า ไหล่ หรือหลัง เป็นอาการเรื้อรังที่เป็นๆ หายๆ นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่นๆ แทรกเข้ามาอีก โดยเฉพาะโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน หลายคนหันไปพึ่งพาการแพทย์แผนตะวันตกเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่มีแค่การแพทย์แผนตะวันตกเท่านั้นที่จะรักษาโรคประเภทนี้ได้ เพราะแนวการแพทย์แผนตะวันออกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคภัยเหล่านี้มากขึ้น More >

RMUTT-04

ธัญบุรีปรับการเปิดเรียนสมดุลไม่กระทบ นศ.ฝึกปฏิบัติการ-สมัครงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามการเปิดประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมเปิดเรียนในเดือนมิถุนายน เป็นเดือน สิงหาคมนั้น มทร.ธัญบุรี ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1/2557 ถ้าเป็นไปตามกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษาทุกชั้นปีจะเปิดเรียนในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ แต่สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปีที่ 4 เฉพาะสายครูที่ต้องออกฝึกสอน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา) เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ทาง มทร.ธัญบุรี ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้กระทบต่อ More >

RMUTT-07

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: เชอร์เบทลูกหว้ามทร.ธัญบุรี เพิ่มมูลค่าผลไม้ไทย

“ลูกหว้า” ผลไม้ไทยที่มีสรรพคุณมากมาย แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องร่วง แต่ไม่เป็นที่รู้จักและนิยมรับประทาน กระทั่งเด็กหัวคิดดีอย่าง”พิไลวรรณ มาดี”นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีมีไอเดียบรรเจิดนำลูกหว้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าและเป็นทางเลือกใหม่กับผู้บริโภค โดยมีผศ.มารินสาลีเป็นที่ปรึกษาและควบคุมคุณภาพ More >

Binder1_Page_1

เคาะเปิดสมัคร’แอดมิชชั่น’ 15-22มิ.ย.รับกว่า 1.1 แสนคน

สอท.เปิดรับสมัครแอดมิชชั่น 15-22 มิ.ย. จำนวน 115,836 คน มี 86 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม เปิดจำหน่ายระเบียบ 12-22 มิ.ย. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 ก.ค. เตือนนร.ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียด ก่อนสมัคร แนะใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนตัดสินใจเลือกคณะ ศธ.ชงคสช.ตั้งกรรมการปฏิรูปศึกษาผ่าตัด 6 ประเด็นเสร็จใน 4 เดือน More >

Binder1_Page_3

ผุดศูนย์เฝ้าระวังพนันบอลโลกมทร.ธัญบุรีเปิดสายรับแจ้งข้อมูล

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 12 มิ.ย.-13 ก.ค.57 นี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 14 ซึ่งที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเรื่องนักศึกษาเล่นการพนันฟุตบอล จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย หลายคนถึงขั้นต้องหมดอนาคต เนื่องจากติดหนี้พนันฟุตบอล ซึ่งตนมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เนื่องจากในปีการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยได้เลื่อนเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 18 ส.ค.57 เพื่อรับกับประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงต้องขอฝากเชิญชวนไปยังผู้ปกครอง ได้เข้มงวด กวดขัน และดูพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่ หากผิดสังเกตจะได้พูดคุยสอบถามเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันการ More >

Binder1_Page_4

ชี้ สกอ.จะแยกกระทรวงต้องพิจารณาถึงเนื้องาน

จากกรณีที่สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีแนวคิดที่จะแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ขณะที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ ทปอ.ก็เห็นพ้องด้วยและจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้พิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยนั้น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนมองว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ และภารกิจของเนื้องานที่จะดำเนินการ หากยังคงบทบาทและหน้าที่ดังเดิมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแยกออกมา แต่หากมีการผลักดันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนงานต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งมีการแบ่งแยกกลุ่มมหาวิทยาลัย ทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสายสังคมที่ชัดเจน และยกระดับมหาวิทยาลัย เสนองบประมาณต่อรัฐบาล ภาระงานมีการเชื่อมโยงกับอาเซียน

หากเป็นเช่นนั้นการย้ายบ้านไปเป็นกระทรวงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากดำเนินบทบาทหน้าที่ตามแบบเดิมมีแต่โครงสร้างก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนเป็นกระทรวง More >

Binder1_Page_5

นวดกดจุด ‘เส้นประธานสิบ’ รักษาโรคฮิต ‘ออฟฟิศซินโดรม’

อรวิมล พิมพ์จันทร์

ในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องประสบพบเจอกับปัญหาสุขภาพที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ โรค “ออฟฟิศซินโดรม” ถือเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบัน เน้นไปที่กลุ่มพนักงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่นานๆ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยืดแข้งยืดขามากสักเท่าไหร่ แถมยังต้องจ้องคอมพิวเตอร์นานทั้งวัน ทำให้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบ่า ไหล่ หรือหลัง เป็นอาการเรื้อรังที่เป็นๆ หายๆ นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่นๆ แทรกเข้ามาอีก โดยเฉพาะโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน หลายคนหันไปพึ่งพาการแพทย์แผนตะวันตกเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่มีแค่การแพทย์แผนตะวันตกเท่านั้นที่จะรักษาโรคประเภทนี้ได้ เพราะแนวการแพทย์แผนตะวันออกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคภัยเหล่านี้มากขึ้น More >

อาจารย์ มทร.ธัญบุรีเจ๋ง วิจัยฐานรากเสาเข็มรับแผ่นดินไหว

ดร.วีระศักดิ์ ละอองจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ตนได้ทำการวิจัยและพัฒนาฐานรากชนิดเสาเข็มในดินซีเมนต์ชั้นลึกต้านแรงแผ่นดินไหว (Stiffened Deep Cement Mixing Column Resist Earthquake Loads) โดยได้ทำการทดลองในโมเดลและแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ รวมถึงทดสอบจริงภาคสนาม ซึ่งผลการทดสอบมีความสอดคล้องกัน

โดยเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนด้วยวัสดุประเภทต่างๆ (SDCM) ที่เสริมแกนเหล็ก H-Beam คือเสริมในรูปตัว H สามารถรับแรงกระทำด้านข้างแบบซ้ำไปซ้ำมาได้ดีที่สุด และในส่วนของการกระจายพลังงานแกนแบบเหล็ก H-Beam ก็สามารถที่จะกระจายพลังงานได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านแผ่นดินไหวคือEarthquake Engineering and Engineering Vibration วารสารในเครือ springerทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีการสอบถามจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเอานวัตกรรมเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนที่เผยแพร่ในวารสารนี้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนให้สามารถรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคในแนวคิดการใส่แกนเสาเข็มลงในเสาเข็มดินซีเมนต์

สำหรับประเทศไทยซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ในขณะนี้ ผลของงานวิจัยในครั้งนี้สามารถที่ปรับใช้ให้เหมาะกับสภาวะแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยประสบอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะใช้เป็นแนวคิดในเทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างถนนหรือองค์อาคารต่างๆเพื่อรองรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาหรือแม้กระทั่งแรงแผ่นดินไหวได้ ยังไงก็ตามในส่วนของงานวิจัยนี้ก็ยังต้องการงานวิจัยที่จะต่อยอดจากงานวิจัยนี้อีก

 

Binder1_Page_3

โครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง ครั้งที่ 2(Sound For Youngseason 2)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV 5611) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการสื่อเสียงเพื่อน้องครั้งที่ 2 Sound For Young season 2 “หรรษาปิดเทอมกับดีเจตัวน้อย” ณ ห้องออกอากาศ (ON AIR) ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ RT RADIO คลื่น 107.75 MHz และห้องฝึกปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกน้องๆ ให้มีใจรักในการอ่าน การพูด และมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกด้วยงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่เป็นคณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่งน้องๆ วัย 4-7 ขวบเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมี ดร.วิภาวี วีระวงศ์ และ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา เป็นที่ปรึกษาโครงการ More >

มทร.ธัญบุรี ยันปรับเปิดเรียนอย่างสมดุลไม่ให้กระทบฝึกปฏิบัติการสอน-สมัครงานของ นศ.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  กล่าวว่า จากการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามการเปิดประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมเปิดเรียนใน มิ.ย. เป็นเดือน ส.ค.นั้น มทร.ธัญบุรี ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1/2557 ถ้าเป็นไปตามกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษาทุกชั้นปีจะเปิดเรียนในวันที่ 18 ส.ค.นี้ แต่สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปีที่ 4 เฉพาะสายครูที่ต้องออกฝึกสอน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา) เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ทาง มทร.ธัญบุรี ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการฝึกปฎิบัติการสอน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษา ได้มีการเปิดภาคเรียนพิเศษ /2557 ไปตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่บางคณะอาจจะเปิดช้ากล่าวแต่ก็ต้องไม่เกิน 18 ส.ค.นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ครบจำนวนเวลาที่กำหนด คือ 4 เดือน นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังจัดให้มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนพิเศษ/ 2557 ด้วย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน และสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด

“การที่ มทร.ธัญบุรี จัดแผนการเรียนการสอนเช่นนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สำเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่ไม่แตกต่างจากเดิม และไม่เสียโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ในส่วนนักศึกษาที่ไม่ต้องฝึกสหกิจศึกษา และมีเวลาว่าง 1 เทอม มทร.ธัญบุรีได้ประสานสถานประกอบการให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ หรือหากไม่ต้องการฝึกงาน ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกที่ต้องการเรียน หรือฝึกอบรมทักษะวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดได้ อย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดภาคเรียนพิเศษต่างๆ นี้ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแล้ว เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องที่นักศึกษาจะเข้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่อย่างใด” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

C-140610036079

ธัญบุรียันปรับเปิดเรียนไม่กระทบสอน-สมัครงาน

More >

Binder1_Page_04

คอลัมน์ เข้านอกออกใน u-style

ว้าว ว้าว ว้าว ถ้า จะพูดถึงความขยันอดทนของวัยรุ่นในรั้วมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้นขอยกให้น้องปลั๊ก กิตติพร สังข์ศร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีดีกรีเป็นถึง “เดือนสัตวศาสตร์ ปี 2556″ แห่งค่าย มทร.ธัญบุรี หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ใช้เวลา 6 เดือนที่ว่างจากการเรียนในปีนี้ เพราะมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดเทอมแบบลากยาวไปถึงเดือนสิงหาคม ด้วยการเลือกทำงานพิเศษ ที่แคนตันเฮ้าส์ บิ๊กซีรังสิตคลอง 6 เพื่อหาเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายตอนเรียนและแบ่งเบาภาระของพ่อแม่…ได้ยินอย่างนี้ ก็ชื่นใจแทนพ่อแม่แล้วล่ะ……… More >

Binder1_Page_02

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: แยกกระทรวง

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีแนวคิดที่จะแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย ขณะที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือ ทปอ.ก็เห็นพ้องด้วยและจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้พิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนมองว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของเนื้องานที่จะดำเนินการ หากยังคงบทบาทและหน้าที่ดังเดิมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแยกออกมา แต่หากมีการผลักดันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนงานต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งมีการแบ่งแยกกลุ่มมหาวิทยาลัย ทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสายสังคมที่ชัดเจน และยกระดับมหาวิทยาลัย เสนองบประมาณต่อรัฐบาล ภาระงานมีการเชื่อมโยงกับอาเซียน หากเป็นเช่นนั้นการย้ายบ้านไปเป็นกระทรวงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากดำเนินบทบาทหน้าที่ตามแบบเดิม มีแต่โครงสร้างก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนเป็นกระทรวง More >