ฉลวย ฟักสุขจิตต์ ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะศิษย์เก่า เข้ามอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี จำนวน 2 แสนบาท แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี ที่ห้องรับรอง มทร.ธัญบุรี คลอง 6 จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-161024020092