รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟราชมงคล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2599 ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  อังศุภโชติ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ ครั้งนี้จะทำการแข่งขันแบบ Stroke Play ออกพร้อมกันทุกหลุม คิดคะแนนแบบ Stableford และใช้การคิดแต้มต่อระบบ 36 System แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและบุคคล โดย Shot Gun Start เวลา 12.30 น. (เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนและเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)   

ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน รับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร. 081 866 8591 , 086 334 1870 , 02 549 3680-1

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน
นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร. 02 549 4994