ปทุมธานี : การฝึกสุนัขถือเป็นงานที่เสี่ยงและต้องอาศัยความชำนาญสูง ขณะเดียวกันยังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแรง ทนทาน เพื่อ ป้องกันอันตรายจากสุนัขกัด จากเหตุดังกล่าวคณะนักศึกษาทีมงานของ นายสุรกุล พงษ์บรรณิสสร จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ปลอกแขนที่ แข็งแรงทนทานสำหรับใช้ฝึกสุนัขขึ้น

ปลอกแขนดังกล่าวทำมาจากผ้ามีโครงสร้างเป็นผ้าถักสามมิติ จากเส้นใยไนลอน 66 ซึ่งมีคุณสมบัติ แข็งแรงทนทานจากการเจาะทะลุ การบาด การขัดถูและแรงฉีกขาดได้ และยังเป็นการต่อยอดมาจากการวิจัยพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนทำมาจากผ้าทอและผ้าไม่ทอซึ่งเป็นผ้าไหมของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย ทดสอบกับสุนัขพันธุ์รอตต์ไวเลอร์และเยอรมันเชพเพิร์ดพบว่า ช่วยลดอันตรายจากแรงกัดได้ดี

C-130621007037