พยุง ศักดาสาวิตร(คนกลางแถวยืน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดี พร้อมนำการบรรยายและชมเทคโนโลยีการทำงานของวิศวกร ในกระบวนการออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์ และปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ซักถาม พร้อมให้คำแนะนำในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ที่โรงงาน อ.ลาดหลุมแก้วจ.ปทุมธานี

C-121025033095