หญิงพจน์

hisonews@gmail.com

พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเยี่ยมชมกระบวนการออกแบบการผลิตแม่พิมพ์ และปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์

C-121022007079