พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 5 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ แก่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

C-120731038132

C-120731020041