นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี นำพวงมาลัยมากราบอาจารย์ซึ่งเปรียบได้กับแม่คนที่สอง เนื่องในโอกาส 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Pupils from Rajamangala Kindergarten Demonstration School respecting their teachers who are considered the second mothers with the garland on the occasion of Mother’s Day 12 August at the President Office, RMUTT recently.

Translated by Mr. Amondech Inkaew