บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกกับกิจกรรม “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด “RMUTT FRESHY IN YOUR” ตัวตนในเราแบบอย่างแห่งราชมงคล

“RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” กิจกรรมที่ทางองค์การศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีและความรัก ของรุ่นพี่และนักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยกิจกรรมภายในงานเป็นไปอย่างสนุก กิจกรรมอาทิเช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันแสตนด์เชียร์ และผู้นำเชียร์ (ลีดผี) และการประกวด “RMUTT FRESHY BOY & GIRL 2011” ซึ่งในปีนี้มีการประกวดชุดประจำคณะ ด้วยการประยุกต์โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้ามาใช้ในชุดการประกวด More >