อิ่มบุญกันถ้วนหน้า สำหรับโครงการ “ทำบุญ 9 วัด ทอดผ้าป่าหนังสือ” ทางชมรมพุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ “ทำบุญ 9 วัด ทอดผ้าป่าหนังสือ” ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการทำบุญถวายหนังสือที่พระภิกษุสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้จริง ถือว่าเป็นการทำบุญและการบำเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิสงส์สูงสุด เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ แสดงถึงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยและน้อมถวายเป็นพุทธบูชา นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนสมบูรณ์พร้อมด้วยปัญญา ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการอ่านให้แด่พระภิกษุสงฆ์ More >