กระยาสารท ขนมไทยมีส่วนผสมข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง งาคั่ว นำมากวนกับน้ำอ้อยให้เหนียวเกาะเป็นก้อน ส่วนใหญ่นิยมทำกันในเทศกาลเดือนสิบสอง ซึ่งในปัจจุบันในวันปกติจะหากินได้ยาก จากปัญหาดังกล่าว นายศุภักษร โวหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้นสูตรกระยาสารทข้าวเหนียวดำรสเมี่ยงคำขึ้นมา โดยมี ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์ เป็นอาจารย์คอยให้คำปรึกษา More >