เรารู้จักกะเพรา ว่า เป็นพืชผักจำพวกเครื่องเทศที่ใช้ใบสดใบอ่อนในการประกอบอาหาร ช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบกะเพราใช้เป็นผักชูรส เช่น ผัดเผ็ด ผัดกะเพรา ใส่หอยนึ่ง ฯลฯ  กระเพรายังมีประโยชน์ทางด้านเป็นสมุนไพร ทำให้เลือดลมดี แต่ใครจะรู้ว่า กระเพรายังสามารถนำไปย้อมผ้า และเกิดสีตามธรรมชาติได้อย่างสวยงาม

การค้นพบนี้ เป็นผลงานของ ดร.เฉลียว หมัดอิ้ว จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลในสาขา Textile/Chemistry โดยคว้ามาได้4 รางวัล คือ รางวัลเหรียญเงิน (KIWIE  2012  Silver Medal) จาก KIWIE 2012,รางวัลเหรียญทอง (TIIIA Gold Medal) จาก  Taiwan Invention & Innovation Industry Association ,ประกาศนียบัตร (EWI  Certificate) จาก  European Women Inventor Association และประกาศนียบัตร (SOIP  Certificate) จาก State Office of Industrial Property of the Republic of  Macedonia ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2012  ประเทศเกาหลีใต้ More >