คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นานาชาติศิลปกรรมของศิลปินและคณาจารย์สอนศิลปะในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ More >