ไชยรัตน์ ส้มฉุน

 

“พุดดิ้งข้าวมอลต์กับซอสลูกพลับ”หรือ Rice Pudding and Persimmonsauce เป็นเมนูใหม่ล่าสุดที่เกิดจากไอเดียของ”น้องนี” นางสาวภัทราพิมพ์ แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมงานอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ที่สามารถการันตีความอร่อยด้วยรางวัลชนะเลิศ โครงการอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทอาหารหวานและขนมหวาน More >