พลังงานทดแทนในปัจจุบัน กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชาวโลก ในยามที่ประสบวิกฤติราคาน้ำมันแพง ออกมาทั้งในรูปไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ ก๊าซหุงต้ม (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ถ่านหิน แม้กระทั่งพลังงานนิวเคลียร์ More >