มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ชวนน้องๆ ระดับมัธยม ม.1-ม.6 ที่สนในใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Camp RMUTT) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.54 (ไปเช้า เย็นกลับ) น้องที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย.54 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ete.en.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2549-4620  More >