ยังความปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวปทุมธานีที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานเปิดงานกาชาดประจำปี 2553 ของ จ.ปทุมธานี ชูเอกลักษณ์เมืองไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ชื่องาน “กาชาดปทุมธานีของดีเลิศล้ำ” ซึ่ง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตร่วมกับ หน่วยงานราชการ, สถาบัน-องค์กรเอกชนต่าง ๆในจังหวัดจัดขึ้นถึง 30 พ.ค.นี้ ณ บริเวณแคสคาต้า ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อหารายได้มอบให้กาชาดจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม โดยภายในงานระดมกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์แท้หายากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เขาแกะ, แวนด้า, ไอยเรศ, คัทลียา กว่า200 ต้น ส่งกลิ่นหอมตลอดงาน และตระการตากับสีสันชวนชมดอกซ้อน 2 และ 3 ชั้น และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกไม้ อาทิ บัว, โสน, ดอกกุหลาบไทย,ใบเตยหอม, ดอกจำปี เป็นต้น

More >