ผลงานสุด”ปัง”ของนักคิดนักประดิษฐ์เยาวชนในงานมหกรรมแห่งชาติ 2559

More >

กลุ่ม มทร.ยังไม่มีมติร่วมรับตรงกับ ทปอ. ชี้คัดเฉพาะ 9 ราชมงคลมีข้อดีมากกว่า รุกหารือ “ดาว์พงษ์” ก่อนตัดสิน

ชี้คัดเฉพาะ 9 ราชมงคลมีข้อดีมากกว่า รุกหารือ “ดาว์พงษ์” ก่อนตัดสิน
ตามที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง ได้เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่ามีมติดังกล่าว เพราะเท่าที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุดยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องนี้ และจะขอเข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ก่อน แต่ส่วนตัวยังเห็นว่ากลุ่ม มทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเป็นตัวเชื่อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจกต์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้น การใช้ระบบรับตรงร่วมผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบกับกลุ่ม มทร.จึงไม่เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เป็นเพียงการทำให้เด็กมีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ต่อไปเด็กจะไม่คำนึงถึงสาขาที่จะเข้าเรียน ทำให้เกิดปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความ ต้องการ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
“ผมเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร.รวมกลุ่มกันเพื่อสอบรับตรงกันเอง และสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ในกลุ่ม ซึ่งอาจสอบตรงวันเดียวกับของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว
ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ทั้ง 9 มทร.ยังไม่ได้มีมติว่าจะเข้าร่วม ตนว่าเวลานี้คงเร็วเกินไปที่จะตอบว่ากลุ่ม มทร.จะเข้าร่วมหรือไม่ เราต้องศึกษาข้อดีข้อเสีย และจุดที่เหมาะสมที่สุดของ มทร.ให้ตกผลึกก่อน โดยล่าสุดที่ประชุม ทปอ.มทร. จะขอเข้าหารือเรื่องนี้กับ รมว.ศธ.ก่อน จากนั้นจึงจะมาพูดคุยกันภายในกลุ่มอีกครั้ง.

More >

มทร.ย้ำยังไม่มีมติร่วมรับเด็กระบบใหม่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบการรับใหม่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า เท่าที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุดยังไม่ได้มีข้อยุติเรื่องนี้ และเร็ว ๆ นี้ ทปอ.มทร. จะขอเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว แต่ส่วนตัวเห็นว่า กลุ่ม มทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ในขณะที่การรับนักศึกษาระบบใหม่ของ ทปอ.ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง แต่เป็นเพียงการทำให้เด็กได้มีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและเป็นตัวเชื่อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจคท์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร.รวมกลุ่มกันเองเพื่อจัดสอบรับตรง แต่อาจจะให้มาสอบช่วงเดียวกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกใหม่ของทปอ.ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่าย

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังไม่ได้มีมติว่าจะเข้า ร่วมระบบการคัดเลือกใหม่ของ ทปอ. และเวลานี้คงเร็วเกินไปที่จะตอบว่ากลุ่ม มทร.จะเข้าร่วมหรือไม่ เพราะเราต้องศึกษาข้อดีข้อเสีย และหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของมทร.ให้ตกผลึกก่อน คงต้องให้ ทปอ.มทร. ได้เข้าหารือเรื่องนี้กับ รมว.ศธ.ก่อน จากนั้นจึงจะมาพูดคุยกันอีกครั้ง.

More >

มทร.ยังไม่ตัดสินใจร่วมเคลียริ่งเฮาส์ขอถก’ดาว์พงษ์’-ธัญบุรีชี้รวมกลุ่มรับตรงเอง

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกระแสข่าวที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่งเห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบว่า ยังไม่ทราบว่ามีมติดังกล่าวออกมา เพราะล่าสุดเท่าที่หารือร่วมกันในกลุ่มอธิการบดี มทร. ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องนี้ โดยจะขอเข้าหารือกับพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ก่อน อย่างไรก็ดี เห็นว่ากลุ่ม มทร. ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิม เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเป็นตัวเชื่อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจ็กต์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น

“มองว่าการใช้ระบบรับตรงร่วมผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบกับกลุ่ม มทร. นอกจากไม่เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทางแล้ว ต่อไปเด็กจะไม่คำนึงถึงสาขาที่จะเข้าเรียนจนเกิดปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร. รวมกลุ่มสอบรับตรงเอง โดยที่เด็กสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ในกลุ่ม ซึ่งอาจสอบในวันเดียวกับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่ง เฮาส์ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

ด้าน รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร. ล้านนา กล่าวว่า เวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะตอบว่ากลุ่ม มทร.จะเข้าร่วมผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบหรือไม่ เพราะต้องศึกษาข้อดีข้อเสียและจุดที่เหมาะสมที่สุดก่อน โดย ทปอ.มทร.จะขอหารือกับรมว.ศธ. จากนั้นจึงจะมาพูดคุยกันภายในกลุ่มอีกครั้ง More >

กลุ่มราชมงคลยังไม่มีมติร่วมเคลียริ่งเฮ้าส์

ตามที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

(มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ได้เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 รอบนั้น ล่าสุด รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีเปิดเผยว่า ยังไม่ทราบว่ามีมติดังกล่าว เพราะเท่าที่พูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุด

ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องนี้ และจะขอเข้าหารือและชี้แจงกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรมว.ศึกษาธิการ ก่อน แต่ส่วนตัวเห็นว่ากลุ่มมทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เป็นตัวเชื่อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษา ได้เรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเอง ก็มีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจกต์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้นดังนั้น การจะใช้ระบบรับตรงร่วมผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 รอบ กับกลุ่ม มทร.จึงไม่เอื้อประโยชน์กัน เป็นเพียงการทำให้เด็กมีที่เรียนเท่านั้น ต่อไปเด็กจะไม่คำนึงถึงสาขาที่จะเข้าเรียน อาจเกิดปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ “ผมเห็นว่าควรให้กลุ่มมทร.รวมกลุ่มกัน เพื่อสอบรับตรงกันเอง และสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ในกลุ่ม ซึ่งอาจสอบตรงในวันเดียวกับของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำลดค่าใช้จ่าย”รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ทั้ง 9 มทร.ยังไม่ได้มี มติว่าจะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 รอบ ตามที่ทปอ. มหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่งได้นำเสนอแต่ได้พูดคุยกับอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่งแล้วว่าจะขอเข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงถึงบริบทของการจัดการศึกษาของมทร.ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าการจะเข้าร่วมตามที่ ทปอ.นำเสนอหรือไม่นั้น เราต้องศึกษาข้อดีข้อเสีย และจุดที่เหมาะสมที่สุดของ มทร.ให้ตกผลึกก่อน More >

โอละพ่อ!มทร.หลายแห่งยันยังลังเลร่วมเคลียริงเฮาส์

กรุงเทพฯ * มทร.เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ โอละพอ อธิการฯ มทร.ธัญบุรี กับ มทร.ล้านนา เผยยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมและถือว่ายังไม่ได้ข้อยุติ ชี้ถ้าแยกรับตรงเฉพาะกลุ่ม มทร. และสอบพร้อมเคลียริงเฮาส์ มหาวิทยาลัยกลุ่ม ทปอ.น่าจะเหมาะสมที่สุด

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง ได้เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ ตนไม่ทราบว่ามีมติดังกล่าว เพราะเท่าที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุดยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องนี้ และจะขอเข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก่อน แต่ส่วนตัวยังเห็นว่ากลุ่ม มทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเป็นตัวเชื่อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจ็กต์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้น การจะใช้ระบบรับตรงร่วมผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ กับกลุ่ม มทร. จึงไม่เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เป็นเพียงการทำให้เด็กมีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ต่อไปเด็กจะไม่คำนึงถึงสาขาที่จะเข้าเรียน ทำให้เกิดปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

“ผมเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร.รวมกลุ่มกันเพื่อสอบรับตรงกันเอง และสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ในกลุ่ม ซึ่งอาจสอบตรงในวันเดียวกับของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮาส์ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้านนายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ทั้ง 9 มทร.ยังไม่ได้มีมติว่าจะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ตามที่ ทปอ.มหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่งได้นำเสนอ ตนว่าเวลานี้คงเร็วเกินไปที่จะตอบเข้าร่วมหรือไม่ เราต้องศึกษาข้อดี-ข้อเสีย และจุดที่เหมาะสมที่สุดของ มทร.ให้ตกผลึกก่อน โดยล่าสุดที่ประชุม ทปอ.มทร. จะขอเข้าหารือเรื่องนี้กับ รมว.ศธ.ก่อน จากนั้นจึงจะมาพูดคุยกันภายในกลุ่มอีกครั้ง. More >

พัฒนาเส้นใยเปลือกมะพร้าวสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อผู้สูงวัย

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับนักวิจัยสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, อ.ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อ.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล ทำการวิจัยและพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนในผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ต้านเชื้อแบคทีเรีย

ผศ.ดร.สาคร หนึ่งในทีมงานวิจัย เปิดเผยว่า จากการศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบมะพร้าวอ่อน ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท K-fresh จำกัด ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศสหรัฐเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดมีสัดส่วน 60% รองลงมาคือ จีน 20% ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมสดเป็นลูกแช่เย็นไปยังต่างประเทศ มูลค่าตลาดรวมมะพร้าวน้ำหอมของไทยจะมีมูลค่าประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจำนวนมากกว่า 10 ตันต่อวัน โดยจะมีผู้สนใจมารับซื้อไปใช้ประโยชน์ในการถมพื้นที่ว่างทางเกษตรกรรม

คณะผู้วิจัยจึงได้นำเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือดังกล่าวมาวิจัยและพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนในผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการนำมาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีการเชิงกล ด้วยการระเบิดแรงดันไอน้ำ โดยเป็นวิธีการแยกเส้นใยที่ปลอดสารเคมีและผลิตได้รวดเร็ว แล้วนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยการปั่นเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อนผสมใยเรยอน ในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 จะได้เส้นด้ายเบอร์ 20 Ne ปั่นด้วยเครื่องจักร

จากนั้นผลิตเป็นผืนผ้า ซึ่งผืนผ้าจากเส้นใยมะพร้าวอ่อนจะมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และการเก็บรักษาน้ำในเส้นใยเหมาะสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ที่ต้องการดูแลสุขภาพ สวมแล้วสบาย กลายเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเส้นใยธรรมชาติทั่วไป

ขณะนี้ ผู้วิจัยได้นำผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้จากการวิจัยมาผลิตเป็นรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับสรีระเท้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย เช่น กระดูกนิ้วเท้า ขนาดเท้าที่เล็กลง หรือการใส่รองเท้าที่ไม่กระชับ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพได้

ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรมีรองเท้าที่เหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติของรองเท้าต้องกันลื่น ปลอดกลิ่น กระชับ พยุงอุ้งเท้า ปรับความอ้วนได้ ลดแรงกระแทก เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเท้าของผู้สูงอายุ ทางทีมงานจึงได้ตัดรองเท้าสตรีทำมาจากผ้าใยเปลือกมะพร้าวอ่อน โดยออกแบบให้มีรูปทรงหยดน้ำ ช่วยรองรับแรง พื้นยางกันลื่น รองส้นด้วยซิลิโคน

ตัวผ้าใยเปลือกมะพร้าวอ่อนต้านเชื้อแบคทีเรีย ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ โดยผลิตภัณฑ์เน้นการนำเส้นใยมะพร้าวอ่อนสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งทอไทย. More >

ภาพข่าว: บัณฑิตกิตติมศักดิ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเร็วๆ นี้

More >

นักวิจัยไทย พัฒนาเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวอ่อน เพื่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อผู้สูงอายุ

“สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ นักวิจัยสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร ชลสาคร ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร อาจารย์ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล ทำการวิจัยและพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนในผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ต้านเชื้อแบคทีเรีย More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: บัณฑิตกิตติมศักดิ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันก่อน

More >

ข่าวสาร’พระธรรมทูต’สายอินเดีย-เนปาล

ทอดผ้าป่าสร้างหอพระ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิริยมงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าครั้งนี้ได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือโอนเงินเข้าบัญชี “สร้างหอพระพุทธรูป (มทร.ธัญบุรี)” เลขบัญชี ๙๔๖-๐๑๔๕๑๔-๘ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี สอบถามโทร.๐-๒๕๔๙-๔๙๙๒

More >

ภาพข่าว: นายสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์

นายสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์ นายชาญณรงค์ ชูลุย และ นายไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คว้า “รางวัลระดับดีเด่น” ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 และ “รางวัลชนะเลิศ” การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2559 จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

More >

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: แสดงความยินดี

วิชา จุ้ยชุม ผช.กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ปตท. พยุง ศักดาสาวิตร ปธ.ไทยออโตทูลส์ รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ วิเชียร เอมประเสริฐสุข ที่ปรึกษาบริหาร บ.โตโยต้ามอเตอร์ และ ขรรค์ ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

นักปลูกสร้างสวนป่า ‘คนธรรมดา…ที่รักธรรมชาติ’

“ธรรมชาติ ก็คือธรรมะ ใครเข้าถึงและได้สัมผัสก็มีความสุข” นี่เป็นประโยคบอกเล่าที่ออกมาจากหัวใจของนักปลูกสร้างสวนป่า ที่คลุกคลีกับเรื่องราวธรรมชาติมายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ องค์ความรู้ แนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ป่า

วิเชียร  สัตตธารา นักปลูกสร้างสวนป่าและเกษตรกรด้านปศุสัตว์ วัย 59 ปี เล่าว่า ตนเป็นเด็กชนบท เกิดที่ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  ได้รู้ได้เห็นและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มายาวนานจากการเป็นคนในพื้นที่ รวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงทำให้มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้มากมาย More >

ชงคลังพิจารณาเลิกเกรด2กู้กยศ.’ดาว์พงษ์’หนุนสุดตัวชี้เปิดโอกาสให้เด็กยากจน

“ดาว์พงษ์”เผยหารือนอกรอบ “อภิศักดิ์” รมว.คลังเสนอยกเลิกใช้เกรด 2.00 กู้กยศ. ระบุ ก.คลังพร้อมพิจารณาตามแนวทางที่ ศธ.เสนอ ระบุส่วนตัวเห็นด้วยต้องยกเลิก ชี้หากยกเลิกต้องใช้ทั้งระบบ ด้าน “อธิการบดี มทร.ธัญบุรี”ขอบคุณ “รมว.ศธ.” แทนเด็กๆ ที่ให้ “โอกาส” เด็กยากจน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับข้อเสนอที่จะให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเลิกข้อกำหนดว่าผู้กู้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 แล้ว ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ก็มีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า หลักการให้กู้ยืมเงินของ กยศ.คือการให้ทุนทรัพย์แก่เด็กยากจนในลักษณะของการกู้ยืม ไม่ใช่ให้ทุนเรียนดี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กที่ยากจนก็ต้องได้กู้เพราะต้องดูที่ความยากจนก่อน โดยพล.อ.ดาว์พงษ์รับว่าจะไปหารือกับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง อีกครั้ง ซึ่งหาก รมว.คลังเห็นด้วย ก็สามารถมอบเป็นนโยบายให้ กยศ.ไปดำเนินการได้เลย นอกจากจะเสนอให้ยกเลิกเรื่องเกรด 2.00 แล้ว ศธ.จะเสนอให้ยกเลิกเรื่องการคัดกรองสถานศึกษาที่ต้องมีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้วย

“ผมย้ำเสมอว่า ปัญหาของ กยศ. คือ ผู้กู้ไม่มาชำระหนี้ ซึ่งผมก็ถามกลับไปหลายครั้งว่าคนไม่ใช้หนี้ได้เกรดเท่าไหร่ และที่ผ่านมาก็มีการสืบจนพบว่าคนเก่งๆ ไม่ใช้หนี้ก็มีไม่น้อย แม้แต่คนที่เป็นหมอก็มี เพราะฉะนั้น การมาตั้งสมมุติฐานเอาเองแล้วมากำหนดกติกาเรื่องเกรดก็ไม่เป็นธรรมกับเด็ก” ปลัด ศธ.กล่าว

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มองว่าการแก้ไขปัญหาเด็กไม่มาชำระหนี้ กยศ.นั้น ต้องกลับไปดูว่าใครที่มีอำนาจในการชำระหนี้ และที่ได้ประโยชน์จาก กยศ.บ้าง ซึ่งนอกจาก นักศึกษาแล้ว ก็คือ มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น ก็ควรให้มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้กู้ กยศ. แล้วนำเงินนั้นไปให้นักศึกษากู้ต่อ โดยใช้กติกาการกู้ยืมเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เท่านั้น ถ้าเด็กไม่มาคืนเงินมหาวิทยาลัยก็ต้องรับผิดชอบ และถ้ามหาวิทยาลัยไม่ส่งเงินคืน กยศ.ก็งดจัดสรรเงินกู้ให้มหาวิทยาลัยได้ ส่วนที่เกรงว่าเด็กจะเดือดร้อน เพราะมหาวิทยาลัยจะไม่ไปกู้กยศ.มาให้นั้น ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะทุกวันนี้มหาวิทยาลัยก็แย่งเด็กกันอยู่แล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยไหนไม่มีเงินให้กู้เด็กก็จะหนีไปเรียนที่อื่นที่มีเงินให้กู้เอง

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ได้หารือนอกรอบกับ รมว.คลัง แล้ว ซึ่ง รมว.คลัง ก็รับฟังและพร้อมจะรับไปพิจารณา และโดยส่วนตัวเห็นว่าควรยกเลิกการใช้เกรดเฉลี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้กู้ กยศ. เพราะวัตถุประสงค์ของกองทุนคือต้องการช่วยเหลือเด็กยากจน และเด็กที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กเกเร และจะไม่ใช้หนี้ แต่ที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อย อาจเป็นเพราะบางคนต้องทำงานช่วยเหลือพ่อแม่

ขณะที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวในเรื่องนี้ว่า ขอขอบคุณรมว.ศึกษาธิการและปลัดศธ.แทนนักศึกษาทั่วประเทศ ที่จะได้รับอานิสงส์ เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของการให้โอกาสให้เด็กยากจน ที่ทำงานด้วยเรียนไปด้วยถึงร้อยละ 80 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอฝากถึงเด็กๆ ที่กู้ กยศ.ให้ตั้งใจเรียนเพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานทำรับใช้ชาติ ให้รีบใช้หนี้ กยศ.ทันที More >

ภาพข่าว: ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 ก.ย. เวลา 16.00 น. ทำพิธีสวดมนต์เย็นและทำบุญถวายแด่ครูอาจารย์ เทพเทวดา และวันที่ 15 ก.ย. เวลา 05.00 น.ที่มทร.ธัญบุรี ซึ่งการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีนี้ แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลต่อผู้เข้าร่วม ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.rmutt.ac.th หรือโทร.0-2549-4581-2 More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ: เทิดพระคุณแม่ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ: เทิดพระคุณแม่ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Rmutt-NewsJuly.pdf More >

นุชชาฟาร์มแตงโมเงินล้าน

บุษกร ภู่แส

เราเป็นหนึ่งเดียวในภาคตะวันออกที่สามารถผลิตและจำหน่าย แตงโมคุณภาพดีถึง 10 สายพันธุ์โดยไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม

นงนุช แก้วสุริยา More >

คอลัมน์ แวดวงราชภัฏ

…ยินดีกับสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์, ชาญณรงค์ ชูลุย และไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่คว้า “รางวัลระดับดีเด่น” ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี’59 และ “รางวัลชนะเลิศ” การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี’59 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016 ที่มี ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ และ ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง เป็นที่ปรึกษา…ยินดีกับสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์, ชาญณรงค์ ชูลุย และไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่คว้า “รางวัลระดับดีเด่น” ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี’59 และ “รางวัลชนะเลิศ” การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี’59 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016 ที่มี ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ และ ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง เป็นที่ปรึกษา More >

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

ดร.พยุง ศักดาสาวิต ประธานไทยออโต้ทูล รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯร่วมแสดงความยินดีกับ ดร วิเชียรเอมประเสริฐสุข ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย)และ ดร.ขรรค์ ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆนี้

More >