ผลงานสุด”ปัง”ของนักคิดนักประดิษฐ์เยาวชนในงานมหกรรมแห่งชาติ 2559

More >

กลุ่ม มทร.ยังไม่มีมติร่วมรับตรงกับ ทปอ. ชี้คัดเฉพาะ 9 ราชมงคลมีข้อดีมากกว่า รุกหารือ “ดาว์พงษ์” ก่อนตัดสิน

ชี้คัดเฉพาะ 9 ราชมงคลมีข้อดีมากกว่า รุกหารือ “ดาว์พงษ์” ก่อนตัดสิน
ตามที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง ได้เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่ามีมติดังกล่าว เพราะเท่าที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุดยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องนี้ และจะขอเข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ก่อน แต่ส่วนตัวยังเห็นว่ากลุ่ม มทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเป็นตัวเชื่อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจกต์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้น การใช้ระบบรับตรงร่วมผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบกับกลุ่ม มทร.จึงไม่เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เป็นเพียงการทำให้เด็กมีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ต่อไปเด็กจะไม่คำนึงถึงสาขาที่จะเข้าเรียน ทำให้เกิดปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความ ต้องการ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
“ผมเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร.รวมกลุ่มกันเพื่อสอบรับตรงกันเอง และสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ในกลุ่ม ซึ่งอาจสอบตรงวันเดียวกับของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว
ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ทั้ง 9 มทร.ยังไม่ได้มีมติว่าจะเข้าร่วม ตนว่าเวลานี้คงเร็วเกินไปที่จะตอบว่ากลุ่ม มทร.จะเข้าร่วมหรือไม่ เราต้องศึกษาข้อดีข้อเสีย และจุดที่เหมาะสมที่สุดของ มทร.ให้ตกผลึกก่อน โดยล่าสุดที่ประชุม ทปอ.มทร. จะขอเข้าหารือเรื่องนี้กับ รมว.ศธ.ก่อน จากนั้นจึงจะมาพูดคุยกันภายในกลุ่มอีกครั้ง.

More >

มทร.ย้ำยังไม่มีมติร่วมรับเด็กระบบใหม่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบการรับใหม่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า เท่าที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุดยังไม่ได้มีข้อยุติเรื่องนี้ และเร็ว ๆ นี้ ทปอ.มทร. จะขอเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว แต่ส่วนตัวเห็นว่า กลุ่ม มทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ในขณะที่การรับนักศึกษาระบบใหม่ของ ทปอ.ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง แต่เป็นเพียงการทำให้เด็กได้มีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและเป็นตัวเชื่อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจคท์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร.รวมกลุ่มกันเองเพื่อจัดสอบรับตรง แต่อาจจะให้มาสอบช่วงเดียวกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกใหม่ของทปอ.ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำและลดค่าใช้จ่าย

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังไม่ได้มีมติว่าจะเข้า ร่วมระบบการคัดเลือกใหม่ของ ทปอ. และเวลานี้คงเร็วเกินไปที่จะตอ