มทร.ธัญบุรีหนุนกยศ.ยกเลิกเกณฑ์ยึดค่าเกรดเฉลี่ย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กำหนดให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอของปลัด ศธ. เนื่องจากการยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพราะทุกวันนี้มีคนเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 7 แสนคน แต่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพียง 2.5 แสนคนเท่านั้น และหลายคนเมื่อได้เข้าศึกษาต่อแล้วยังประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ การนำเกรดเฉลี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเงินกู้ กยศ. ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กไปอีกทางหนึ่ง ดังนั้นหากยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว เชื่อว่าจะช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่อาจปรับตัวไม่ทัน

“เชื่อว่านักศึกษาที่มาเรียนมีความตระหนักเรื่องผลการเรียน การที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ไม่ใช่เขาเรียนไม่ได้ การศึกษาในระบบ 4 ปีจะมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อบังคับอยู่แล้ว ทำให้ต้องตั้งใจเรียนในระดับหนึ่ง แต่หากกู้ยืมเงิน กยศ.ก็ไม่จำเป็นต้องหางานทำ เมื่อทำงานหนักและเหนื่อยล้าจะส่งผลต่อการเรียน” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวด้วยว่า อยากเห็นกลุ่มที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 มีโอกาสได้กู้ยืมเงินและได้เรียนต่อ เด็กที่ลำบากจะได้ไม่ต้องทำงานนอกเวลามากจนส่งผลกระทบต่อผลการเรียน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจและให้เด็กตระหนักเรื่องการเรียนมากกว่าเดิมด้วย More >

ห้ามจับโปเกมอน หน่วยงาน-อุทยานฯ กสทช.ลุยจัดโซนนิ่ง

เกมโปเกมอนโกทำป่วน “บิ๊กตู่” สั่งคุมเข้มเกมโปเกมอน โก ห่วงความปลอดภัยและสิทธิของประชาชน ถึงขั้นสั่งห้าม ขรก.เล่นเกมฮิต รวมนักข่าวให้ไปเล่นนอกทำเนียบฯ ขณะที่ กสทช. ถก 5 ค่ายมือถือ เห็นพ้องจัดพื้นที่เล่นเกมโปเกมอน โก ในประเทศไทย เตรียมร่อนหนังสือถึง “นีแอนติก” ขอความร่วมมือเพิกถอนจุดที่ไม่ควรเล่นเกม 4 จุด พร้อมทำคู่มือเล่นเกมให้บุคคลทั่วไปและผู้ปกครองเล่นเกมด้วยความรอบคอบ

ความคืบหน้ากรณีหน่วยงานภาครัฐเริ่มขยับหามาตรการป้องปรามผู้เล่นเกมโปเกมอน โก ที่อาจเสี่ยงทั้งเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง รุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลต่างๆ รวมถึงอาจมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ด้วยการให้ทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และหน่วยงานที่กำกับดูแลค่ายมือถือไปหาแนวทางที่เหมาะสมออกมานั้น More >

มทร.ธัญบุรี ขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 4% แต่ ไม่ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างชั่วคราวนั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพราะลูกจ้างชั่วคราวก็เป็นบุคลากรที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และไม่มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี ดังนั้นทางสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมทร.ธัญบุรี จึงมีมติที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวเช่นกัน ในอัตรา 4% ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ลูกจ้างชั่วคราวของมทร.ธัญบุรีมีจำนวน กว่า 200 คน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น กว่า 1 แสนบาทต่อเดือน หรือประมาณเกือบ 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ยอดเงินจะไม่สูงมากนัก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะมีฐานเงินเดือนที่น้อย อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งการจัดสรรเงินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เพราะได้มีการศึกษาในรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

‘มทร.ธัญบุรี’โละสาขา-ลดรับนศ.

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวโน้มการผลิตบัณฑิตในอนาคตว่า จะเน้นกลุ่มสาขาที่เป็นแนวโน้มใหม่ของโลก คือ กลุ่มพลังงาน กลุ่มดิจิตอลอีโคโนมี กลุ่มออโตเมชั่น 4.0 กลุ่มสุขภาพและการแปรรูปอาหาร และกลุ่มแฟชั่นและสิ่งทอ ขณะเดียวกันจะปรับลดจำนวนการผลิตบัณฑิตลงจากปัจจุบันที่มีนักศึกษาทุกชั้นปีประมาณ 2.6 หมื่นคน ให้เหลือ 2.2 หมื่นคน โดยลดหรือยกเลิกสาขาที่ไม่ตอบโจทย์หรือผลิตซ้ำซ้อน สาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และลดการรับนักศึกษาภาคพิเศษ โดยให้อาจารย์ไปเติมเต็มการผลิตและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางของศูนย์การฝึกอบรมมทร.ธัญบุรี แทน เพราะมทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายว่าบัณฑิตทุกคนต้องมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

รศ.ประเสริฐกล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็กที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่ได้กลับเข้ามาสู่การศึกษาเพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก ความรู้ที่มีอยู่หลังจากเรียนจบมีแต่จะ ลดลง แม้จะมีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่องค์ความรู้ เทคโนโลยีได้พัฒนา และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ศักยภาพการพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีต่ำดังนั้นการอบรมและพัฒนาเพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นความจำเป็น และการที่มหาวิทยาลัยปรับบทบาทมาเป็นหน่วยอบรมและพัฒนา เพื่อให้กำลังคนมีทักษะวิชาชีพสูงขึ้นก็ถือเป็นความจำเป็นเช่นกัน เพราะนอกจากเป็นฝ่ายผลิตแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนด้วย

More >

ภาพข่าว: Start up

สาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว. ร่วมกับผู้แทน ธพว. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เป็นไปตามเป้าหมายครึ่งปีแรกมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะแล้วกว่า 10,000 ราย โดย ธพว. พร้อมสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป ทั้งในรูปแบบเงินให้กู้ยืมและโครงการร่วมลงทุน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้ More >

คอลัมน์ สาระน่ารู้ รอบรั้วบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: เออีซีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

More >

คอลัมน์ เด่นทั่วไทย: ดันยกเลิกใช้เกณฑ์เกรด 2.00 กู้ กยศ.

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เห็นด้วยที่ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดให้ผู้กู้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เพราะหากนำเกรดเฉลี่ยมาพิจารณาเป็นการตัดโอกาสการศึกษาเด็ก

More >

ศธ.ยังไม่ห้ามนร.เล่นโปเกมอนขอดูสถานการณ์ก่อน/สุดฮา!ปลัดสธ.ขอร้องอย่าไล่จับในรพ.เพราะเป็นเขตอภัยทานเหมือนวัด

ศึกษาธิการ * “บิ๊กหนุ่ย” ขอดูสถานการณ์ ไม่สั่งห้ามเล่นโปเกมอน ย้ำ ผอ.-ครูดูแลให้เล่นอย่างเหมาะสม เผยคิดจะลองเล่นดูเพื่อให้เข้าใจ ด้าน “อธิการบดี มทร.ธัญบุรี” เตือนอย่าคลั่งจนเสียเงิน คำนึงถึงความเหมาะสม ไม่รบกวนสิทธิ์คนอื่น ไม่กระทบการเรียน ส่วนปลัด สธ.ขอร้องอย่าไล่จับโปเกมอนในโรงพยาบาล เพราะเป็นเขตอภัยทานเช่นเดียวกับวัด แนะเลือกสถานที่ที่เหมาะสม

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกระแสการเล่นเกมโปเกมอนโกที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ว่า กระแสการเล่นเกมโปเกมอนเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน ส่วนที่เด็กๆ เล่นกันมากและเล่นในโรงเรียนด้วยนั้น ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นเช่นไร ลุกลามแค่ไหน แต่คงไม่ไปสั่งห้าม อย่างไรก็ตาม ถ้าเล่นในโรงเรียน ผู้อำนวยการและครูก็ต้องดูแลเด็กให้เล่นอย่างเหมาะสม ไม่กระทบต่อการเรียน ให้เล่นอยู่บนความพอดี

“ผมไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไร ไม่คิดว่าจะต้องห้าม แต่ก็คงไม่ปล่อยถึงขั้นไม่ไปดูแลเลย ซึ่งผมเป็นคนโบราณหน่อยอาจจะไม่เข้าใจ แต่ก็คิดว่าจะทดลองเล่นเกมนี้ดู จะได้รู้ว่าเป็นเช่นไร ถ้าไม่เล่นเองก็จะไม่รู้ ไม่เข้าใจ และเท่าที่รู้ เกมนี้มีประโยชน์ในแง่ให้ออกกำลังกายได้ แต่คนไทยไม่ได้ทำแบบนั้น กลับเล่นและใช้พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดอันตราย” รมว.ศธ.กล่าว More >

ภาพข่าว: รถตัดปาล์ม ‘มทร.ธัญ’

การตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันแบบอเนกประสงค์ครั้งนี้บูรณาการระหว่างระบบขับเคลื่อนกับระบบยก ระบบเท และเก็บทะลายปาล์มน้ำมันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสามารถในการช่วยยกตัวผู้ตัดทะลายปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 4.5 เมตร ทำให้มีความสามารถขับเคลื่อนไปได้ในสภาพพื้นที่ที่เป็นอุปสรรค ด้วยความเร็วสูงสุด 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยยกตัวผู้ตัดทะลายปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 1.7-4.5 เมตร อีกทั้งยังมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มน้ำมันจากพื้นดินขึ้นสู่กระบะบรรทุกด้วยการใช้ชุดคีบ ที่มีรัศมีการทำงาน 3.5 เมตร ขนย้ายได้ถึง 1.5 ตัน สามารถลดแรงงานลงมากกว่า 50-60%

ในพื้นที่ปลูกมากกว่า 100 ไร่ จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานในการตัดและเก็บด้วยแรงงานคนปกติ วันละ 300 บาท จำนวน 5 คน (news.rmutt.ac.th)

More >

หนุนเลิกใช้เกณฑ์2.00ได้กู้กยศ.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กำหนดให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะทุกวันนี้มีเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 7 แสนคน แต่เรียนต่อระดับอุดม ศึกษาเพียง 2.5 แสนคนเท่านั้น และหลายคนเมื่อเข้าเรียนแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์อีก การนำเกรดเฉลี่ยมาพิจารณาการ ให้กู้ กยศ.ก็ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กทางหนึ่งด้วย ดังนั้นหากยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ เชื่อว่าจะช่วยกระจายโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น

“การที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ไม่ใช่เพราะเขาเรียนไม่ได้ แต่การที่เด็กกู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ได้มีส่วนทำให้ต้องหางานทำ เมื่อทำงานหนักก็ส่งผลต่อการเรียนในที่สุด อย่าง ไรก็ตามในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีนักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,651 คน พบว่า มีคนที่เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จำนวน 357 คน ซึ่งถือว่าไม่มากนัก แต่ผมก็อยากเห็นเด็กที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 มีโอกาสได้กู้ยืมเงิน กยศ.และได้เรียนต่อ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว.

More >

สานสัมพันธ์บัวสวรรค์ 59 มทร.ธัญบุรี

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดกิจกรรมรับน้องยิ่งใหญ่ “สานสัมพันธ์บัวสวรรค์” ประจำปีการศึกษา 2559 สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ทั้ง 10 คณะ และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 7,000 คน กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาจากรุ่นพี่ โดยแบ่งนักศึกษาใหม่ออกเป็น 20 U ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ ผ่านกระบวนการที่เน้นความสามัคคีบวกกับความสนุกสนาน สำหรับกิจกรรมตอนบ่ายเป็นช่วงพิธีการจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี More >

มทร.ธัญบุรี เจ๋งผลิตรถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมัน เครื่องแรกในไทย

ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล และผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี พร้อมทีมผู้วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนารถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันอเนกประสงค์ คันแรกของเมืองไทย เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการเก็บผลผลิต และค่าแรงที่สูงขึ้น แก้ปัญหาการใช้เวลาในการขนถ่ายทะลายปาล์มน้ำมันไปสู่โรงงาน รวมทั้งพื้นที่การเก็บผลผลิตที่มีสภาพเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่

ผศ.ดร.ศิริชัย เปิดเผยว่า ในการเก็บทะลายปาล์มน้ำมันจากต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากนั้น จะต้องใช้กำลังคนในการตัดและเก็บจำนวนมาก เนื่องจากต้นปาล์มน้ำมันมีความสูงมากกว่า 8 เมตร ต้องใช้เคียวด้ามยาวในการตัด ซึ่งการใช้งานเคียวสำหรับตัดนั้น ผู้ใช้จะต้องมีทักษะในการทำงานสูง อีกทั้งยังต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เพื่อช่วยในการพยุงเคียวและบังคับเคียวให้ตัดได้ถูกตำแหน่ง ความสูงของต้นปาล์มน้ำมัน เป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งการตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจทำให้ทะลายปาล์มน้ำมันที่ถูกตัดเสียหายจากการตัด ทำให้ทะลายปาล์มน้ำมันมีคุณภาพลดลง การขนส่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาในเการเก็บทะลายปาล์มน้ำมัน เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก กว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ลาดชัน สภาพเอียงสูง เป็นแอ่งบางส่วน หากมีฝนตกจะเกิดเป็นดินโคลนยากลำบากต่อการเก็บและขนส่ง

More >

หนุน กยศ.ยกเลิกหลักเกณฑ์เงินกู้เรียนเปิดโอกาส นศ.ไม่ยึดติดเกรดเฉลี่ย 2.0

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอ ให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กำหนดให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.00 ว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอของปลัด ศธ. เนื่องจาก การยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยเปิด โอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษามาก ขึ้น เพราะทุก วันนี้มีคนเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 7 แสนคน แต่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพียง 2.5 แสนคนเท่านั้น และหลายคนเมื่อมี โอกาสได้เข้าศึกษาต่อแล้วกลับประสบปัญหา ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีก เพราะการนำเกรดเฉลี่ยมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ กยศ.ของเด็ก ถือเป็นการตัดโอกาส ทางการศึกษาของเด็กไปอีกทางหนึ่ง ดังนั้น หากมีการยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็เชื่อว่า จะช่วยกระจายโอกาสให้กับ ผู้ที่อาจปรับตัวไม่ทัน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยืนยันว่า ตนเห็นด้วยที่จะกระจายโอกาสให้กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเชื่อว่านักศึกษาที่มาเรียนมีความตระหนักในเรื่อง ของผลการเรียน การที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ไม่ใช่เขาเรียนไม่ได้ การศึกษาในระบบ 4 ปีจะมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อบังคับ อยู่แล้ว ทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนในระดับหนึ่ง แต่หากนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ได้ก็จำเป็นต้องหางานเพิ่ม เมื่อนักศึกษาทำงานหนักและเหนื่อยล้าจากการทำงาน ก็จะส่งผลต่อการเรียนในที่สุด ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีนักศึกษาที่กู้กองทุน กยศ. และกรอ.ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4,651 คน และเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ถึง 2.00 จำนวน 357 คน ถือเป็นตัวเลขที่ไม่มาก ตนอยากเห็นกลุ่มที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 มีโอกาส ได้กู้ยืมเงินและได้เรียนต่อ เด็กที่ลำบากจะได้ ไม่ต้องทำงานนอกเวลามากจนส่งผลกระทบ ต่อผลการเรียน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจกับเด็กมากขึ้น และให้เด็ก ตระหนักในเรื่องการเรียนมากกว่าเดิมด้วย

More >

ภาพข่าว: มอบทุน

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสานต่อสู่การมีส่วนร่วมสนับสนุนคนดี และซื่อสัตย์ ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม ที่ เอ็น.ซี. ยึดมั่น มาโดยตลอด More >

หนุน กยศ.ยกเลิกเกณฑ์เกรดต่ำกว่า 2 อดกู้เรียน

จากกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กำหนดให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะทำให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพราะทุกวันนี้มีคนเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณ 7 แสนคน แต่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพียง 2.5 แสนคนเท่านั้น หลายคนเมื่อมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อแล้วกลับประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์อีก การนำเกรดเฉลี่ยมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ กยศ.ของเด็ก ถือเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กไปอีกทางหนึ่ง More >

ภาพข่าว: ปฐมนิเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทักทายนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >

ภาพข่าว: ปฐมนิเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทักทายนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: มทร.ธัญบุรีช่วยเอสเอ็มอี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอสเอ็มอี ในกลุ่มธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาโดยขณะนี้มีสถานประกอบการธุรกิจ เอสเอ็มอี เข้าร่วมแล้วกว่า 1.2 หมื่นกิจการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทสินค้าและบริการ เช่น ค้าปลีกซื้อมาขายไป หรืออพาร์ตเมนต์ โรงแรมท่องเที่ยว หรือห้างร้าน ธุรกิจไอที ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทสินค้าและบริการ สอบถามได้ที่ www.smechampion.info โทรศัพท์ 0-2549-3079 More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

สวัสดีสมาชิก “กอสซิพคลับ” ของ “ขาเม้าท์” ห่างหายกันไปหลายวัน หลายคน คงคันปากอยากจะเม้าท์เรื่องมันส์ๆ ในรั้วอุดมศึกษา แต่ก่อนขาเม้าท์
จะเม้าท์ให้หายคันปาก เตือนกันอีกครั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 วันนี้ต้องไม่พลาดที่จะออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองในฐานะ ของพลเมืองไทย คูหาเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ย้ำเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิออกเสียง
หันมาเม้าท์เรื่องมันส์ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัยกันบ้าง
ยินดีกับ “น้ำตาล” ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ชนะใจกรรมการคว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016” ไปครองเป็นคนที่ 15 ของประเทศไทย พร้อมคว้าตั๋วไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา งานนี้บรรดาแฟนคลับได้ตามลุ้นตามเชียร์กันสนุกแน่เพราะนอกจากความสวยแซ่บแล้ว ความสามารถไม่ใช่ธรรมดา คณะกรรมการการันตียิ่งกว่าล้นแก้วกันเลยทีเดียว
นี่ก็เก่งไม่แพ้กัน 4 หนุ่มชมรมนักวิทยุสมัครเล่น  รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ธนภัทร ยอดสุข ประธานชมรมฯ, ธีรพล ขาวฟอง, เฉลิมพล วงษ์สวัสดิ์ และทรงภูมิ เอี่ยมอำไพ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องการใช้บริการโทรคมนาคมอย่างรู้เท่าทันในสถาบันการศึกษาจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ทันทีที่ทราบผล “ธนภัทร” ถึงกับเป่าปากอย่างอารมณ์ดี เพราะกว่าจะฝ่า 10 ทีมอรหันต์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมาได้ ต้องงัดสารพัดไม้ตายออกมาสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิง… More >

รับน้องใหม่สร้างสรรค์เติมความอบอุ่น-รอยยิ้มเฟรชชี่ป้ายแดง ปลุกพลังบวกลูก “บัวสวรรค์” 59

อลังการงานสร้างสุดๆ สำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ “สานสัมพันธ์บัวสวรรค์” ประจำปีการศึกษา 2559
เรียกว่าที่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น สร้างความประทับใจให้กับบรรดาเฟรชชี่ใหม่ทั้ง 10 คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยกว่า 7,000 คน ที่สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี More >