สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทำรายการ “อมยิ้ม” ที่ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 18.00 น.-18.30 น. เป็นรายการประเถท Development Psychology Varity นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 2-12 ปี พร้อมกับความสนุกสนาน โดย รายการ“อมยิ้ม”ขออนุญาติใช้สถานที่ และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรีร่วมในการถ่ายทำ เรื่อง “กล่องมีขา” และเรื่อง “ไอเดียเด็ก”  ถ่ายทำนักเรียนระดับชั้น อ.1-อ.3 ระดับชั้นละ 10 คน

TV 3 shot the program at RMUTT

The TV 3 channel shot the “Om Yim” program (translated from Thai program’s name) at the nursery demonstration school, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. To watch this, the program presenting about the psychology and children growth development aged 2-12 years old, is set to be on air every Monday to Wednesday at 18.00 to 18.30. 10 schoolchildren who are in pre-level 1-3 were selected to be on the program shot both “Box with Legs” and “Children’s Idea”.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha