วิทยุฯ เครือข่ายเพื่อการศึกษา มทร.ธัญบุรี 107.75 MHz.
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
สื่อวิทยุกระจายเสียง ถือได้ว่าเป็นสื่อมวลชนในยุคแรกๆ ที่ถึงแม้ในยุคปัจจุบันจะมีสื่ออื่นเข้ามาอีกมากมาย แต่วิทยุก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ ทั้งนี้ด้วยลักษณะที่โดเด่นเฉพาะตัวของการรับฟังวิทยุที่สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบันนอกจากการฟังเพลงแล้วยังมีรายการดีที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ให้เลือกฟังอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมือง การบริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายการเพื่อสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านต่างๆ รวมไปถึงข่าวคราวในแวดวงการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งก็จะมีสถานีวิทยุของตัวเองโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านวิทยุกระจายเสียงและนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้มีการจัดตั้ง สถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM.107.75 MHz.

ซึ่ง ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า สถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาและอาชีพ FM.107.75 MHz. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีที่รู้จักกันดีในชื่อ RT RADIO FM.107.75 MHz. ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวมไปถึงการเป็นสื่อกลางในประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ความรู้แก่นักศึกษาและชุมชนเกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพในด้านต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้เหล่านี้อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 07.00 น. และ 19.00 น. และเชื่อมสัญญาณรายการด้านวิชาการที่น่าสนใจและรายการช่วงกลางคืนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM. 89.5 MHz.

“ นักจัดรายการส่วนใหญ่ของ RT RADIO เป็นคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ามาจัดรายการที่ต้องผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมจากคณะกรรมการเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานของการจัดการวิทยุ โดยมีรูปแบบรายการที่หลากหลายให้เลือกฟังทั้งบันเทิงและวาไรตี้ ที่สอดแทกด้วยรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้เราจะมีการเพิ่มศักยภาพของสถานีวิทยุของเราในปีการศึกษาหน้าด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายวิทยุ โดยมีวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรก ซึ่งจะมีการเทียบหลักสูตรกับสถาบัน AUA ซึ่งได้เข้ามาทำการสอนให้กับบุคลากรและนักศึกษา จากนั้นจะขยายหลักสูตรในรายวิชาต่างเพิ่มขึ้น เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งความมุ่งหวังของเราก็คือนักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ในการเป็นนักจัดรายการวิทยุจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงและมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน ซึ่งเป็นเสมือนแบบทดสอบจริงก่อนที่จะออกสู่การทำงานจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และในเร็วๆนี้ ทางคณะจะมีการสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและฝึกทักษะให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านโทรทัศน์อีกทางหนึ่งด้วย” ดร.วิชัย กล่าว

“กล้อง” นายนันทพงศ์ ม่วงพิณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า เริ่มเข้ามาช่วยงานที่สถานีวิทยุในส่วนของการคัดแยกข่าวที่ออกอากาศในช่วงเวลา 19.00 – 20.00 น. หลังจากนั้นก็รู้สึกชอบจึงชวนเพื่อนอีกคนเข้ามาจัดรายการข่าวแปลกรอบโลก และเพิ่มรายการติดเรตที่นำเสนอเพลงที่กำลังได้รับความนิยมและกำลังเป็นกระแส ซึ่งรายการออกอากาศในช่วงเวลา 19.00 – 21.00 น. ซึ่งจากประสบการณการทำงานกว่า 4 ปี สิ่งที่ได้รับนอกจากทักษะในการจัดกรายการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นทุกวัน และเทคนิคการใช้เครื่องมือในห้องจัดรายการจนสามารถจัดรายการได้อย่างราบรื่น และเป้าหมายต่อจากนี้คือ การเป็นนักจัดรายการข่าวกีฬา

“เบนซ์” นายวีรศักดิ์ จันแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า ชอบงานทางด้านจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยจัดรายการอยู่ที่คลื่น 89.5 MHz. (Love Radio) เมื่อมาเรียนที่นี่จึงสมัครเข้ามาเป็นดีเจ โดยจัดรายการช่วง 17.00 – 19.00 น. ด้วยการนำเสนอเพลงอินดี้ ที่ฟังสบายๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-30 ปี ซึ่งก่อนที่จะเป็นดีเจเรื่องของภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญ การสื่อสารให้คนอื่นรู้จัก กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มไหน เหมาะสมหรือเปล่า กับภาษาที่ใช้ซึ่ง 2 ปีที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากระหว่างที่เรียนซึ่งนอกจากที่เรียนในห้องแล้ว การเรียนนอกห้องเรียนเป็นอีกบรรยากาศที่หาจากที่ไหนไม่ได้

“นุ่น” ชาคริยา เวียรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน น้องใหม่จากคลื่น 107.75 MHz เล่าว่า นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับแล้ว เมื่อได้เข้ามาทำงานตรงนี้ถือเป็นการเปิดโลกอีกมุมหนึ่งในชีวิต เช่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตนเองกับผู้ฟัง กล้าแสดงออก ฝึกการใช้ภาษา ซึ่งตอนนี้รับผิดชอบการจัดรายการในช่วงเวลา 21.00 – 24.00 น. โดยใช้ชื่อรายการว่ามิวสิคทูไนท์ ซึ่งการจะจัดรายการให้ได้ดีนั้นนอกจากจะต้องฟังเพลงเยอะๆแล้ว จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หรืออ่านหนังสือความรู้ เพราะจะได้นำมาเล่าในรายการเพื่อเพิ่มอรรถรสในฟังรายการ

“บอย” นายกิตติพัฒน์ วิริยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางค์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากต้องเข้ามาติดต่องานประชาสัมพันธ์งานดนตรีจึงได้รู้จักกับเพื่อนที่จัดรายการอยู่ที่นี่ และเพื่อนเห็นว่ามีความรู้ทางด้านดนตรีจึงชวนมาจัดรายการ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาเป็นนักจัดรายการที่นี่ ซึ่งปัจจุบันรายการสาระดีกับดนตรี ที่ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.00 – 17.00 น.มีอายุครบ 6 เดือนแล้ว โดยรูปแบบรายการจะเป็นการแนะนำทางด้านดนตรี ประวัติความเป็นมาทั้งไทยและต่างประเทศ และถึงแม้ว่าบอยจะไม่ได้เรียนด้านวิทยุโดยตรง แต่วิธีการทำงาน และเทคนิคการจัดรายการเพื่อนๆพี่ๆที่นี่ก็คอยให้คำแนะนำอย่างดี จนทุกวันนี้จากที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยกลายเป็นรู้สึกสนุกกับการจัดรายการมากขึ้น ซึ่งสถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาและอาชีพ FM.107.75 MHz. มทร.ธัญบุรี ไม่เพียงเป็นแหล่งบันเทิง ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาจัดรายการ แต่ยังทำให้เรามีความรู้มากขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้รับประสบการณ์ ระหว่างที่เรียน” และงานอดิเรกอีกอย่าง คือ การแต่งดนตรีบรรเลงสามารถติดตามผลงานได้ที่ www.myspace.com/boyzromeozrock

นี่คือคำบอกเล่าของ 4 ดีเจพันธุ์ใหม่ตัวแทนจากดีเจกว่า 20 ชีวิต ของสถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาและอาชีพ FM.107.75 MHz. RT RADIO มทร.ธัญบุรี ที่ทุกคนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่านอกจากความบันเทิงที่ได้รับแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ กับแบบทดสอบและท้าทายความสามารถ ก่อนที่จะออกไปเจอกับสถานการณ์จริง ซึ่งนอกจากความบันเทิง ความรู้ต่างๆที่นำเสนอผ่านหน้าปัดคลื่นวิทยุแล้ว ทางสถานียังมีกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมาย เช่น โครงการประกวดวงดนตรี (RT-Radio Music Challenge 2010) น้องๆนักศึกษาที่สนใจในการจัดรายการ สามารถติดต่อสื่อสารน้องๆได้ที่ http://107MHz.hi5.com รับฟังรายการเป็นกำลังใจได้ที่ 107.75 MHz หรือทาง www.107.in.th

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
0-2549-4994

Radio broadcasting: 107.75 RMUTT radio for education, knowledge source outside classroom

107.75 RMUTT radio for education

Knowledge source outside classroom

Radio broadcasting is playing an important role from the past to the present despite now there actually are many mass media communications. The reason can be because of its unique capability which people can listen to it everywhere and every time. Besides it provides good music, it also offers listeners with many good radio programs such as currently situational news, publicity news, and healthcare program through news relating to education.

Now, many universities have established their radio stations in order to offer the opportunity of studying and practicing for their students who are interested in and to create the understanding messages between university and community. According to this, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT also established Radio Network for Education and Career, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, FM.107.75 MHz.

Dr. Vichai Payakkaso, the faculty dean of Mass Communication Technology at RMUTT mentioned that “this establishment with well-known name, RT RADIO FM.107.75 MHz., is aiming to be career practical center for faculty students and to public university’s news including career training programs to community nearby. Its service is during 07.00 am to 07.00 pm. as well as it links the useful program from FM. 89.5 MHz., RMUTT Radio station. Most of radio program is conducted by teachers and students who were well trained and recruited by radio committees in order to maintain the radio broadcasting’s standard. These programs which are offered by this radio station are various, both entertainment and varieties which it encloses with career practical knowledge for community people nearby.”

He added that, “next academic year semester, RT RADIO enlarges its ability and competency with offering study program via radio broadcasting. Its first subject is English language which is being taught by AUA and other fields of study are coming consequently such as science, technology and useful-for-life fields. However, our main prospectors are our university students. It is expected that they will be able to experience and gain knowledge from real-work practice before they are released to real workplaces. Here, it is one of university’s mission. In addition, the faculty will also offer students television broadcasting for education and career practice soon in order to enrich the students’ capacity.”

Klong, Mr. Nattapong Moungpin, the 4th year student majoring in Radio and Television Broadcasting Technology, Faculty of Mass Communication Technology told that firstly, he came here as news selection for 07.00 pm. – 08.00 pm. on air time. After, he felt interested in radio program, then, he invited his friend in order to join with him by offering the listeners with Strange News around the World and Hit Tid Rate (hot song) program which are on air by 07.00 pm. – 09.00 pm. From 4 year being a radio host speaker, not only skills in radio organizer are gained but face-face problem solution and practical technique skills of using equipment are also increasing. The next goal is to be radio host speaker for sport program.

Benz, Mr. weerasak Chansang, the 4th year student from the same department said that he is interested in radio program speaker since he was studying at Pattani Technical College. At that time, he was at 89.5 MHz. (Love Radio). Therefore, after entering to this university, he decided to establish the Indy Song entertainment program which is on air during 05.00 pm – 07.00 pm. His program is targeting on listeners group approximately 15-30 years old. He added that before being radio DJ, the important thing is language which would be appropriately conveying to our group of listeners. This experience is accounted as much value which it could not be found in anywhere.

Nun, Chakriya Vienchai, a new radio host speaker, the 1st year student from the same field of study addressed that besides experience and knowledge will be gained hereby, but it also can envisage her vision wider such exchanging opinion with listeners, daring to express ability and skilling language communication. Now, she is offering listeners service with good songs and knowledge under the program namely Music Tonight, on air during 09.00 pm.-00.00 am. She added that in order to be a radio host speaker, not only much listening to various songs, but also it requires the radio program speaker to have much more knowledge gaining sometimes by Internet or other sources.

Boy, Mr. Kittipat Wiriya, the 4th year student majoring in Classical Music, Department of Music and Performance, Faculty of Fines and Applied Art, said that he has an opportunity to be radio host speaker due to his task. Once, he had to contact with radio station in order to promote about music and performance. Moreover, he has a friend who is already a radio speaker as well as he has much knowledge about music, therefore, he was invited by his friend. Now, Knowledge with Music program which is on air 04.00 pm – 05.00 pm has been being held for 6 months already. Its content comprises with music introduction and its background of both Thai and foreign countries. He mentioned that “although I am not a student who studies about being radio host speaker, now, I have knowledge by my friend taught me. From firstly, I did not know about radio broadcasting but at this present time, I feel funny with it.” He added that FM.107.75 MHz is not only entertainment place for opening opportunities to be radio host speakers but it can offer students great experiences too. Moreover, he also has his own work about music as another his hobby. Here website, www.myspace.com/boyzromeozrock is opened to visit.

These are the addresses from 4 radio host speakers who are representatives from 20 radio speakers from FM.107.75 MHz. RT RADIO, RMUTT. They, all, mentioned that there is not only entertainment which is offered, but RT RADIO is also like a challenge and experiment place for gaining experience and knowledge. Students can be trained before going out to the real world working place. In addition, RT RADIO also provides many useful programs and activities such as RT-Radio Music Challenge 2010. Hereby, it offers a great opportunity for those people who are interested in being radio host speakers. For more information, please visit http://107MHz.hi5.com. Finally, please follow up our program via 107.75 MHz or www.107.in.th 

Translated by Suraporn Onputtha     

ดร.วิชัย พยัคฆโส
“กล้อง” นายนันทพงศ์ ม่วงพิณ

“เบนซ์” นายวีรศักดิ์ จันแสง
“นุ่น” ชาคริยา เวียรชัย “บอย” นายกิตติพัฒน์ วิริยะ IMG_0020IMG_0018IMG_0030IMG_0033