รศ.ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 67 อัตราโดยแบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 46 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 21 อัตรา โดยดูรายละเอียดตำแหน่งและคณะที่รับได้ที่ www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558” หรือhttp://rmutt.job.thai.comตลอด 24 ชั่วโมง ปิดรับสมัครวันที่ 26 ต.ค.58 นี้ โทร.0-2549-4913, 0-2549-4918

edusiamrath@gmail.com

C-151015021102