…ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 67 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ทาง www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com 24 ช.ม. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ต.ค. สอบถามได้ที่โทร. 0-2549-4913 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

C-151023012147

C-151023037048