พระรูปเหมือนสม เด็จพระสังฆราชดำเนินการเรียบร้อย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์หล่อในวันที่ 24 ต.ค.นี้ขณะที่ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์งานบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช 102 พรรษา ด้าน นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูปถวายพระกุศล ส่วนกรมการศาสนาแจก หนังสือการ์ตูน ดีวีดีการ์ตูนแอนิเมชั่น เมืองนิรมิตแห่งจิตนคร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชให้สถานศึกษา

ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 102 พรรษา 3 ตุลาคม 2558 และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรอีก 150 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ นายพนม ศรศิลป์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) พร้อมด้วยประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานรับบาตร

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ถวายพานพุ่มสักการะขนาดพิเศษความสูง 3 เมตรในนามพุทธ ศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช บริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร จากนั้นถวายพวงมาลัยสักการะพระศพหน้าพระโกศ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และรับของที่ระลึกจากสมเด็จพระวันรัต เป็นอันเสร็จ พิธี โดยประชาชนที่มาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันประสูติ จะได้รับหนังสือโลก และชีวิต ในพุทธธรรม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นที่ระลึกด้วย

ด้านพระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้า พระรูปเหมือน สมเด็จพระสังฆราช ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วัดบวรนิเวศวิหารหล่อพระรูปขึ้นเพื่อประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศวิหารนั้น สมเด็จพระวันรัต ได้ไปตรวจความเรียบร้อยพระรูปเหมือนถึง 3 ครั้ง และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถือว่า พระรูปเหมือนนี้เหมือนพระองค์จริงมากที่สุดเท่าที่มีการปั้นมา ซึ่งแบบพระรูปเหมือนดังกล่าวนั้น ทางสมเด็จพระวันรัต ได้เลือกพระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถ่ายรูปสมเด็จพระสังฆราชขณะมีพระราชปฏิสันถารที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2528 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร โดยสมเด็จพระสังฆราช ประทับนั่งขัดสมาธิด้านหลังเป็นเสื่อรำแพน ทั้งนี้ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ณ ลานพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระโสภณคณาภรณ์ (สมจิตต์ อภิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช 3 ต.ค. และด้วยในวันที่ 24 ต.ค.นี้ จะครบวาระ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันจัดโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช และเผยแผ่หลักธรรม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนต.ค.-พ.ย.นี้ ณ ตำหนักเพ็ชร ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะมีตั้งแต่การไหว้พระ สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญสมาธิภาวนา โดยพระ

วิปัสสนาจารย์สายกรรมฐาน ในการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ได้ปฏิบัติธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมปฏิบัติธรรมถวายโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามโทร.0-2629-5845

นายวีระ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตลอดปี 2558 ศน.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

พระพุทธศาสนาผ่านละครเวที “เมืองนิรมิตแห่งจิตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่เรื่องราวจิตนครผ่านหนังสือการ์ตูน แบบฝึกหัดในการเรียนการสอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ หากสถานศึกษาใดสนใจรับดีวีดีการ์ตูนแอนิเมชั่น เมืองนิรมิตแห่งจิตนครได้ที่ ศน. โทร. 0-2422-8812

เมื่อเวลา 09.09 น. วันเดียวกันที่หน้าศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากหน้าศาลหลักเมืองไปประดิษฐานประจำที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนชาวกาญจนบุรีร่วมพิธีตลอดเส้นทางด้วยความปลื้มปีติ

นพ.สมเจตน์ กล่าวว่า หลังได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลจำนวน 12 ไร่ เพื่อให้โรงพยาบาลสร้างตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สำหรับรูปเหมือนนี้ มีขนาดเท่าพระองค์จริงในลักษณะประทับยืน โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งมีพิธีมังคลาภิเษกไปเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นนำไปไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนนำมาไว้ที่ศาลหลักเมือง 2 วัน ก่อนถือเอาโอกาส วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านในวันนี้ประกอบพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ตึก 100 ปีฯ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อให้ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไป ได้ถวายสักการะพระองค์ท่าน.

C-151004004077