กว่า 8 ปีในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โครงการการประกวดออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) ภาพยนตร์สั้น (iSFC) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) เชื่อมความสัมพันธ์ เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการในปี 2015 ได้คัดเลือกนักศึกษาทั้งสอง

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม 36 คน ภายใต้การประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่ iWDC, iSFC และ iCPC โดยทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ประเทศไทย 8 วัน ประเทศญี่ปุ่น 8 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การลงมือปฏิบัติ (เวิร์กช็อป) ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ และที่สำคัญเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา การกล้าคิด การแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การฝึกทักษะการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมที่สอดประสานความเป็นวิชาการ และกิจกรรมได้อย่างลงตัว

ว่ากันว่าผลการประกวดของนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี การประกวดภาพยนตร์สั้น (iSFC) ผลปรากฏว่า “The law of Happiness” ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานของ “นายรังสรรค์ พลอยสด และ “น.ส.ฐิติพร ฐาบู้” นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

“นายรังสรรค์ พลอยสด” และ “น.ส.ฐิติพร ฐาบู้” ประสานเสียงกันว่า ในการประกวดมีโจทย์ “Future” โดยมีแนวคิดในการสร้างคือ ต้องการให้คนดูลืมเรื่องอนาคต ในการดำเนินเรื่องซึ่งมีตัวละคร ออกไปใช้ชีวิต โดยการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ และความสุขที่แท้จริงของชีวิต พร้อมทั้งต้องการบอกกับคนดูว่า “ลืมเรื่องอนาคตไปเสียบ้าง” แล้วมาใช้ชีวิตในทุกๆ วันให้มีความสุข มนุษย์ส่วนใหญ่จะฝากความหวังไว้กับอนาคต มีเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการถามว่าทำไมเรียนศิลปศาสตร์จึงเข้าประกวด ด้วยความชอบ และรักในการเดินทาง จึงอยากบรรจุเรื่องราวต่างๆ ในรูปแบบวิดีโอ ภาพยนตร์สั้นจึงเป็นแนวการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ และมีการเล่าเรื่องราวตามหัวข้อของการประกวด ดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

“พวกเราไม่ได้เรียนทางด้านนี้มา แต่ด้วยความชอบและรักในการทำหนังสั้น จึงศึกษาและลงมือปฏิบัติ” ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงมีความพยายามและตั้งใจทำ รับรองสิ่งนั้นต้องสำเร็จ

C-151002014141