นายวิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2558 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์พระกฐินพระราชทาน และวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.2558 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ วัดเสนหา พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดโบราณที่มีความผูกพันกับราชวงศ์จักรี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างพระอุโบสถและพระประธาน ในส่วนของการศึกษาได้พระราชทานอนุมัติให้ตั้งเป็นสำนักเรียนในวัดเสนหา เมื่อ พ.ศ.2462 ปัจจุบัน ยกระดับเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีสามเณรจากทั่วประเทศเข้ามาศึกษา ซึ่งยังขาดพื้นที่อาคารเรียนและยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง โดยทางวัดได้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและที่พักอาศัยของสามเณร ซึ่งได้ลงฐานรากและขึ้นเสามาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่ขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อให้สำเร็จได้

มทร.ธัญบุรี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญมหากุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3052-55 และ 0-2549-3057-60

C-151003037127

C-151003012144