สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้และมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้ ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่คว้าแชมป์โลก “The 2015 Microsoft office Specialist World Championship” เมื่อเร็วๆ นี้

C-150830020115