เป็นอีกครั้งที่คนไทยยิ้มออกในยุคที่เศรษฐกิจบีบรัด หุ้นดิ่งเหว เมื่อคนไทยเพิ่งขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก คว้าอันดับ 1 คะแนนสูงสุดการแข่งขัน Microsoft PowerPoint 2013 ในรายการ The 2015 Microsoft office Specialist World Championship ณ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา มาหมาด ๆ

เวทีระดับโลกการแข่งขันไมโครซอฟต์ออฟฟิศ จัดโดย Certiport ในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันรวม 46 ประเทศ ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 5 คน โดยส่ง Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013 ครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก เพราะส่งมาแล้วถึง 12 ครั้ง แต่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้แชมป์โลก ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยท์ 2013 โดย “น้องปลาย-นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

น้องปลาย เป็นนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน IC3 และได้รับการคัดเลือกจากทางสถาบันเข้าฝึกฝนทั้งทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากลก่อนส่งเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของสถาบัน

ปลาย เล่าว่า ทราบข่าวเรื่องการแข่งขัน The 2015 Microsoft office Specialist World Championship จากอาจารย์ รู้สึกสนใจจึงสมัครเข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยฯ กระบวนการเริ่มการสอบ Internet and Computing Core Certification (IC3) คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน โดยไปทดสอบถึง 3 ครั้ง ซึ่งทำคะแนนได้ดี ในตอนนั้นมีเพื่อนนักศึกษาอีกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน สถาบันจึงสอบสัมภาษณ์ และปลายก็ได้เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในปีนี้

สำหรับการแข่งขันระดับโลก แบ่งการแข่งขันเป็นทั้งหมด 6 รอบ รอบละ 20-30 คน ปลายได้แข่งรอบที่ 5 โดยการแข่งขันเป็นการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในเวลากำหนด

“ระหว่างแข่งขันผมคิดแค่ว่าทำให้ดีที่สุด ซึ่งในระหว่างการเก็บตัวฝึกอบรมผมค่อนข้างเตรียมตัวมาดี บวกกับผมคุ้นเคย และชอบคอมพิวเตอร์เป็นทุนเดิม เมื่อลงสนามจริงก็ทำเต็มที่เหมือนที่ฝึกซ้อมมา จึงมั่นใจว่าต้องได้รางวัล แต่ไม่คิดถึงรางวัลชนะเลิศ ตอนที่ประกาศชื่อว่าผมได้รางวัล ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูก ตื่นเต้น ดีใจมาก ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและมหาวิทยาลัย ทำให้รู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลรายการนี้”

“ผมภูมิใจที่ได้ถือธงชาติไทยขึ้นไปบนเวทีโลก และประกาศเสียงดังว่า Thailand การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ชัยชนะที่ได้รับ แต่ผมยังได้เพื่อน ได้มิตรภาพ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย”

น้องปลายจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนปทุมวิไล ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.4 ในระหว่างเรียนสนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์มาตลอด และเข้าร่วมแข่งขันตามรายการต่าง ๆ ช่วงระดับชั้นมัธยมตอนต้น ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันสร้างผลงานและพัฒนาเกม ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2010 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับมัธยมตอนปลาย รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

น้องปลายเข้ามาศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยระบบโควตา ด้วยความชอบคอมพิวเตอร์ โดยมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นคุณครูคอมพิวเตอร์ นำความรู้ที่เรียนไปถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ หลังเรียนจบ

ความก้าวหน้าทาง IT เกิดขึ้นเสมอ ภาษาอังกฤษจึงสำคัญมาก เพราะว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ดังนั้นศึกษาเกี่ยวกับ IT ต้องหมั่นศึกษาภาษาอังกฤษด้วย

น้องปลายยังฝากมาถึงเพื่อน ๆ และรุ่นน้องว่า อยากให้ทุกคนกล้าแสดงศักยภาพของตนเองออกมา เพราะหากเก็บไว้ก็ไม่มีใครรู้ ว่าเรามีความสามารถหรือถนัดสิ่งไหน จงแสดงออกมา และเมื่อมีโอกาสก็ควรรีบคว้าไว้.

 

นภาพร พานิชชาติ napapornp@dailynews.co.th

C-150830035027

C-150830004088