ทวีลาภ สุวัฒน์พันธุ์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะคคุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าแชมป์โลกไมโครซอฟ พาวเวอร์พอยต์ 2013 ถือเป็นคนไทยรายแรกที่ได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ จากผู้แข่งขัน 46 ประเทศ ณ ประเทศสหรัฐ

C-150831368064