รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) แต่ละแห่งมีจุดเด่นในการผลิตผู้เรียนสาขาอาชีพเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป ซึ่งขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ว่า ตนจะนำเรื่องนี้หารือกับ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. ในเบื้องต้นก่อนจะประชุมทำความเข้าใจกับมทร.ทุกแห่งอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การลงทุนด้านอุปกรณ์ และสร้างความชัดเจนว่า มทร.แต่ละแห่งจะผลิตบัณฑิตด้านใด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมช่องว่างความต้องการกำลังคนของประเทศได้อย่างมาก

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้อธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่งได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้บ้างแล้ว ซึ่งแต่ละแห่งก็พยายามหา จุดเน้นของตัวเอง เช่น มทร.อีสาน จะเน้นการขนส่งระบบราง มทร.กรุงเทพ เน้นการซ่อมบำรุงเครื่องบิน มทร.ล้านนา เน้นอาหาร และเทคโนโลยีออโตเมติก มทร.ศรีวิชัย เน้นเทคโนโลยีทางทะเล และจักรกลเรือ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคงต้องหารือร่วมกับเลขาธิการ กกอ. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง ดังกล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาหลักที่เป็นความต้องการของประเทศ นอกจาก นี้ยังมีการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญในอีก 13 สาขาวิชารองรับภาคอุตสาหกรรม และโครงการเมกะโปรเจคท์ของรัฐบาลด้วย.

C-150901035067