สกอ.เตรียมนัดหารือกลุ่ม มทร.รับลูกนโยบาย “ดาว์พงษ์” ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางรองรับการพัฒนาประเทศ ขณะที่กลุ่ม มทร.ยันพยายามหาและสร้างจุดเน้นของตนเองมาตลอด ชี้ มทร.ล้านนาเน้นเรื่องอาหาร และเทคโนโลยีออโตเมติก ส่วน มทร.ธัญบุรี ชู 6 คลัสเตอร์หลักที่เป็นความต้องการของประเทศ

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้ มทร.แต่ละแห่งมีจุดเด่นในการผลิตผู้เรียนสาขาอาชีพเฉพาะทางแตกต่างกันออกไป โดยต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูผู้สอนและเครื่องมือช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายนนั้น คาดว่าเร็วๆ นี้ จะนัดหารือร่วมกับ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ก่อนจะไปประชุมทำความ เข้าใจกับทางกลุ่ม มทร.ทั้งหมด เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การลงทุนด้านอุปกรณ์ และสร้างความชัดเจนว่า มทร.แต่ละแห่งจะผลิตบัณฑิตสาขาไหน ด้านใด โดย มทร.แต่ละแห่งต้องเสนอมา ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวไม่ใช่ว่า มทร.จะของบประมาณทั้งหมด แต่ขอเพียงส่วนหนึ่งและทางมหาวิทยาลัยต้องช่วยสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม มทร.มีปรัชญาชัดเจนว่าจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมช่องว่างความต้องการกำลังคนของประเทศ เพราะขณะนี้มีบัณฑิตในเชิงวิชาการ และบัณฑิตนักเทคนิคระดับล่าง เมื่อมีการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกลุ่มนี้มาขึ้น จะช่วยประสานการทำงานระหว่างกลุ่มและเสริมการพัฒนาประเทศ

ด้าน รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กลุ่มอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่ง มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันบ้างแล้ว แต่ยังไม่ตกผลึก และแม้อาจจะมีจุดเน้นในบางเรื่องที่เหมือน หรือคล้ายกันบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร เพราะบางสาขาวิชาเป็นความต้องการของตลาด แต่ละแห่งพยายามหาจุดเน้นของตัวเอง เช่น มทร.อีสาน เน้นเรื่องการขนส่งระบบราง มทร.กรุงเทพ เน้นการซ่อมบำรุงเครื่องบิน มทร.ล้านนาเน้นเรื่องอาหาร และเทคโนโลยีออโต เมติก มทร.ศรีวิชัยเน้นเทคโนโลยีทางทะเล จักรกลเรือ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าจะมีการหารือร่วมกับเลขาธิการ กกอ.เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเร็วๆ นี้ ก่อนจะรายงานให้ รมว.ศึกษาธิการได้ทราบต่อไป

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 6 คลัสเตอร์หลักที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยมีการเปิดสอนมานับสิบปี ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ออโตเมชั่นแมคคาทรอนิกส์ แฟชั่นสิ่งทอ อาหาร ไอซีที และพลังงานไบโอเทค หรือแม้แต่การขนส่งระบบรางมีการ เตรียมความพร้อมในการผลิตมานานแล้ว นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์เอ็กเซอ เรนท์เซ็นเตอร์ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญในอีก 13 สาขาวิชา รองรับภาคอุตสาหกรรมและโครงการเมกะโปรเจกท์ของรัฐบาล ที่สำคัญต่อยอดการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

C-150901036144

C-150901014159