มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 ปี โดยมีเอกสารการผ่านงานหรือเอกสารแสดงประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 ปี โดยมีเอกสารการผ่านงานหรือเอกสารแสดงประสบการณ์ สมัครที่ ห้องสำนักงานคณบดี งานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3269 หรือดูรายละเอียดที่ www.rmutt.ac.th รับระหว่าง 1-7 ก.ย.นี้

C-150827009209

C-150827039121