รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าประชุมร่วมกัน

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยได้พยายามทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านเหล้าว่า ต้องการให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา เกรงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากนักศึกษาเข้าใช้บริการ ซึ่งอาจนำสู่การทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกัน มหาวิทยาลัยจึงยังคงยืนยันที่จะให้ร้านเหล้าออกห่างจากสถานศึกษา 300 เมตรเช่นเดิม เพราะระยะห่าง ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยลดการจำหน่ายสุราให้กับนักศึกษา และไม่เกิดกลุ่มผู้ดื่มหน้าใหม่ เพราะเดินทางลำบาก

“สำหรับมาตรการการดูแลนักศึกษา จะเสนอให้ดึงบทลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดออกมาจัดทำในรูปแบบโปสเตอร์ติดทุกคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นบทลงโทษอย่างชัดเจน เพราะกฎ ข้อบังคับที่อยู่ในแบบรูปเล่มส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่อ่าน เมื่อกระทำผิดจะอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น นอกจากนี้อาจจะเสนอให้ใช้มาตรการส่งนักศึกษาที่ดื่มสุราและไม่สามารถคุมสติได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกฎหมาย และส่งเรื่องมายังมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไป” ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

C-150828037194

C-150828012155