นายพงศ์ธร เพ็งดิลก นักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ไดคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในโปรเจกท์ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเงทพมหานครด้วยภาษามือ” สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีอาจารย์ วสันต์ สอนเขียว อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการิมพ์ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยได้แรงบันดาลใจจากข้อจำกัดในการรับรู้ของตนเอง ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งมีปัญหาในการพูดและสื่อสาร คือ พูดได้น้อย ขาดความชัด ทำให้คู่สนทนาด้วยไม่เข้าใจ จึงได้คิดค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา ในรูปแบบของหนังสือดิจิทัล โดยจัดทำเป็นคู่มือหนังสือท่องเที่ยว : กรุงเทพมหานคร Thailand Travel Book GuideBangkok”

จุดเด่นของหนังสือดิจิทัลนี้ อยู่ตรงที่การออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจ มีการนำเสนอรูปภาพแบบเป็นชุดมาเรียงต่อๆ กัน รวมเป็นภาพใหญ่ภาพเดียว (พาโนมารา) ในลักษณะภาพนิ่ง มุม 180 และ 360 องศา มีภาษามือประกอบ มีเสียงบรรยายภาษาไทย นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความงดงามทางด้านศิลปะ 7 แห่ง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว” วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร (วัดแจ้ง) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเสาชิงช้า ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และศาลเจ้าพ่อเสือ รวม 50 หน้า สามารถอ่านผ่านโปรแกรม Adobe Content Viewer ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ 0-2549-4500 หรือ 08-4644-7191

C-150826036141