dekmo_khojam@matichon.co.th

สวัสดีครับ ผมชื่อ ณัฐพงษ์ นาเครือ ชื่อเล่นว่า โบ๊ด ครับ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผมเลือกเรียนสายคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากทางบ้านประกอบธุรกิจบ้านเช่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเช่าจะเป็นชาวต่างชาติ บวกกับผมรักในการจัดดอกไม้ ซึ่งตอนนั้นมีโอกาสจัดแจกันดอกไม้วางบนโต๊ะรับแขกของบ้านเช่าเป็นประจำ และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติที่มาพักอาศัย จึงอยากเรียนในสายงานนี้ พ่อแม่จึงคิดว่าสายงานทางด้านนี้เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวของผมมา จึงแนะนำให้ศึกษาต่อสายอาชีพนี้

นอกจากเรียนแล้ว สิ่งที่ชอบทำระหว่างที่เรียนคือกิจกรรม หรือเป็นจิตอาสา ช่วยงานอาจารย์ เป็นวิทยากรพิเศษ ที่ขาดไม่ได้คือการเข้าแข่งขันตามเวทีการประกวดต่างๆ ซึ่งผมเคยได้รับรางวัลมากมายในระดับ ปวช.และ ปวส.ส่วนปริญญาตรี ผมชนะเลิศการประกวดพวงมาลาในโครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ครั้งที่ 5 รางวัลชนะเลิศประกวดเครื่องอัฐบริขารสำหรับพระบวชใหม่ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลล่าสุด รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน FLORISTS COMPETITION BRIDAL BOUQUET ในการแข่งขัน “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14” ในงาน “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 14” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมพีซ โรงแรม รอยัล คลิฟ พัทยา

ทุกคนมองว่างานด้านคหกรรมศาสตร์ไม่เหมาะกับผู้ชาย แต่ผมมองว่าวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย ผมชอบงานใบตอง เพราะว่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียด มีเอกลักษณ์ งานฝีมือที่อยู่คู่ประเทศไทย สวยงาม ถ้านึกถึงงานฝีมือของไทย ต้องคิดถึงงานใบตอง เช่น กระทง บายศรี พานไหว้ครู งานประเภทนี้ต้องอาศัยความอดทนในการจับจีบ เย็บ กว่าจะได้งานแต่ละชิ้น ต้องใช้เวลา แต่ผลที่ออกมาคุ้มค่ามากครับ

ปัจจุบันมีการนำงานใบตองมาประยุกต์เข้ากับงานดอกไม้ให้ทันสมัย ผมคิดว่าทุกงานใบตองที่ได้ทำ เป็นการฝึกสมาธิให้กับผม ทำให้ผมปราณีต ฝึกสติ และสอนให้ผมละเอียดอ่อน ด้วยระยะเวลาที่ได้ทำงานทางสายประดิษฐ์ จัดดอกไม้ และปัจจุบันกำลังเรียนอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ทำให้ชอบงานด้านนี้มากขึ้น ซึ่งผมคิดว่าผมเลือกสาขาวิชาไม่ผิด ได้ฝึกประดิษฐ์งานดอกไม้ใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในอนาคต

คติพจน์ประจำตัวผม “คุณฝันได้ คุณก็ทำได้” บอกเพื่อนๆ ทุกคนถ้าเรามีความฝัน ไม่อยากให้เป็นเพียงความฝัน ฝันแล้วต้องเป็นจริง ต้องลงมือทำ เพราะถ้ามัวแต่ฝัน ไม่ลงมือทำ ความสำเร็จจะไม่ตามมา

หลังจบผมอยากเป็นครู ชีวิตของผมได้สัมผัสชีวิตของคุณครูที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ครูเป็นผู้ให้ ให้ความช่วยเหลือผมมาตลอด ผมอยากตอบแทนบุญคุณของคุณครูที่ได้สอนผมมา แน่นอนครับ ครูสอนงานคหกรรมศาสตร์เหมาะกับผมมากครับ อยากนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ความรู้ทางด้านนี้จะได้มีคนสืบต่อ โดยเฉพาะงานด้านใบตอง ซึ่งปัจจุบันเลือนหายไปจากสังคมไทย

สุดท้ายนี้ผมฝากถึงเพื่อนๆ ที่เป็นนักศึกษาเหมือนผม นักศึกษาเป็นชีวิตที่ถือว่ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม ถามว่าสิ่งที่ทำได้อะไรหรือไม่ ตอบได้เลยว่า ทุกกิจกรรมที่ผมทำ ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ได้โอกาสในการเข้าสังคม เป็นอีกสังคมนอกเหนือจากห้องเรียน โดยประสบการณ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ผมขอเรียกกิจกรรมที่ผมทำว่า “วิชาชีวิต” นะครับ!!

ณัฐพงษ์ นาเครือ

ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

C-141118020029

C-141118038095