มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10-14 ธันวาคม 2557 (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร.08-1205-2989, 0-2549-3195 หรือแผนที่การเดินทางได้ที่ www.rmutt.ac.th

C-141111018098