วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553เวลา 10.30  น. 

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาองค์การนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า  มทร.ธัญบุรี    และสภานักศึกษา จำนวน 90 คน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  ศาลาศิริราช  100  ปี  โรงพยาบาลศิริราช     

  RMUTT blesses to His Majesty King Bhumibol Adulyadej  

At 10.30 am., Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, a president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi and his accompanies, 90 people including administrators, alumni association and student organization and student council committee members, bless to His Majesty King Bhumibol Adulyadej at Siriraj Hospital.   

 

 

    
 

โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำ  “พระพุทธราชมงคล หน้าตัก 9 นิ้ว”  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย  ที่สร้างขึ้นโดยแรงศรัทธาของ ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  และผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น พุทธาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาทิ หลวงปู่ทิม  วัดพระขาว  หลวงพ่อพูน  วัดบ้านแพน  หลวงพ่อเพิ่ม  วัดป้อมแก้ว  หลวงพ่อเอียด  วัดไผ่ล้อม  หลวงพ่อเฉลิม  หลวงพ่อสมชาย  วัดปริวาส  และพระราชปริยัติยาภรณ์  วัดเขียนเขต  พระอารามหลวง  

At this time, RMUTT has also brought a Rajamangala Buddha image size 9 inches which was prayed by Luang Pho Thim (Wat Prakoa), Luang Phor Poon (Wat Ban Pan) Luang Phor Perm (Wat Pom Kaew), Luang Phor Aied (Wat Pai Lom), Luang Phor Chalearm and Luang Phor Somshy (Wat Priwas) and Phraratchapriyaporn (The Royal Temple Wat Kean Kate).  

      

และได้นำ  “พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  84  เซนติเมตร  สูง  2.84  เมตร  ใช้กลีบดอกไม้ประดิษฐ์  จำนวน  184,000  กลีบ  สร้างสรรค์ผลงานโดยอาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เพื่อร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ  

 As well as, RMUTT has taken the biggest flower basket in the world to cerebrate His Majesty King Bhumibol Adulyadej. This flower basket has 84 centimeters diameter and 2.84 meters height using 184,000 leafs of invented flowers, created by teachers and students from Faculty of Home Economics Technology.

 

Note:   
Luang Pho = Venerable Uncle and Luang Phor = Venerable Father  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha   

    

   

       

  

  
ประวัติพระพุทธราชมงคลและพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ดูภาพ  

      

ภาพข่าว: แยกพัฒนาการ: ถวายพระพร

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี นำผู้บริหารและนักศึกษา เข้าลงนามถวายพระพร พร้อมนำพระพุทธราชมงคลและพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณโรงพยาบาลศิริราช