มีคนบอกว่า อากาศที่สดชื่น สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ แสงแดด สายลม ที่พอดี ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดไอเดีย Outdoor Discussion ขึ้นมา ลองไปฟังเจ้าบ้านเปิดเผยเกี่ยวกับห้องเรียนภายใต้ธรรมชาติรอบตัวกัน

001

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี การนำเอา ICT มาใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษา การทำเทคโนโลยีในนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาพัฒนา “Learning without Boundary” เป็นโครงการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขต ไอเดียต้องการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องจำกัดว่าต้องอยู่ในห้อง เปลี่ยนจากห้องสี่เหลี่ยม (Indoor Discussion) กลายเป็น (Outdoor Discussion) ศาลาริมน้ำ มีภูมิทัศน์รอบๆต้นไม้ “เหมือนว่าได้นั่งอยู่ใต้ศาลาวัดอ่านหนังสือตอนเด็กๆ”

Outdoor Discussion เมื่อเปรียบเทียบกับห้อง Indoor Discussion 1 ห้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะค่าอุปกรณ์ต่างๆครึ่งต่อครึ่ง ที่สำคัญยังประหยัดไฟ ไม่ต้องเปิดแอร์ เป็นการช่วยลดโลกร้อน บรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ลม ทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย หลังจากที่ได้เรียนมาจากในห้องเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนำเอาโน๊ตบุ๊ค มาสืบค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย โดยมหาวิทยาลัยได้มีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ในบริเวณรอบสำนักวิทยบริการฯ การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ ผ่านใต้สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการจัดการบริหาร ICT “สุนทรีย์ภาพ เทคโนโลยี กระบวนการ”

 “แบงค์”  นายธนา สุขสมัย

“แบงค์” นายธนา สุขสมัย

“แบงค์” นายธนา สุขสมัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ตนเองได้เข้ามาใช้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความบันเทิง เรียนเกี่ยวกับสารสนเทศจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ตามให้ทันกระแส นอกจากหาในหนังสือแล้ว อินเทอร์เน็ตเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่มีบทบาทมาก โดยจะนำโน๊ตบุ๊คส่วนตัว เพียงแค่เปิดก็สามารถท่องโลกเรียนรู้รอบโลกได้ มุมที่โปรดที่สุด คือ ศาลาริมน้ำ อากาศเย็น เหมือนได้อยู่กลางสวน

 “ลิบ”  นายธงศักดิ์ นิยมเดชา

“ลิบ” นายธงศักดิ์ นิยมเดชา

“ลิบ” นายธงศักดิ์ นิยมเดชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เป็นอะไรที่ดี ที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดบริเวณดังกล่าว เสาร์-อาทิตย์ไม่ได้กลับบ้าน จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ เพราะว่า สะดวกสบายมีอินเทอร์เน็ตให้เล่น ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าร้านอินเทอร์เน็ต “บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น มองไปทางไหนก็สดชื่น เป็นกำไรหลังจากที่เรียนในห้องเรียนมาตลอด 5 วัน”

004

น.ส. ศุภวรรณ ลิ้นทอง

เช่นเดียว “น้องใบเฟริน์” เพื่อนร่วมคณะน้องลิบ น.ส. ศุภวรรณ ลิ้นทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมพลาสติก เล่าว่า มานั่งที่ศาลาริมน้ำเมื่อไร ทำให้คิดถึงสมัยเด็กๆ หลังเลิกเรียนจะช่วยเพื่อนๆมานั่งทำการบ้าน ที่ศาลาริมน้ำ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ใช้เสียงได้อย่างเต็มที่ เพราะว่า อยู่ด้านนอกห้องไม่ต้องมีขอบเขตในการเปล่งเสียง คุยกันไป ลมก็พัดมา ไอเดียในจัดมุมดีมาก นอกจากที่เป็นการช่วยประหยัดไฟให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้สูดอากาศที่สดชื่น เป็นพลังในการเรียนต่อไป

“ดีไซน์” น.ส.สุปรียา ชัยไพรินศิริ และ “ตั้งใจ” นายภาคิน ประกอบการ

“ดีไซน์” น.ส.สุปรียา ชัยไพรินศิริ และ “ตั้งใจ” นายภาคิน ประกอบการ

สำหรับเฟรชชี่จากคณะศิลปศาสตร์ “ดีไซน์” น.ส.สุปรียา ชัยไพรินศิริ สาขาวิชาการโรงแรม “ตั้งใจ” นายภาคิน ประกอบการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เล่าว่า นอกจากอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยแล้ว สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โชคดีที่ได้มาเรียนที่นี่ เพราะว่า ในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้เยอะ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน สะดวกสบายในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่กำจัดว่าจะต้องอยู่ในห้องหรือว่าตัวอาคาร

 “โฟล์ค”  นายพัทธนันท์ ไชยชวคุปต์ “แพร” น.ส.สุปรียา ศรีสุข

“โฟล์ค” นายพัทธนันท์ ไชยชวคุปต์ “แพร” น.ส.สุปรียา ศรีสุข

เช่นเดียวกับ “โฟล์ค” นายพัทธนันท์ ไชยชวคุปต์ “แพร” น.ส.สุปรียา ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดาวเดือนจากสาชาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ชอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดมุมการเรียนรู้ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะมานั่งตอนเช้าๆ ก่อนไปเรียน เพราะว่า อยู่หอในมหาวิทยาลัย บ้างครั้งมีเรียนบ่ายก็จะมานั่งรอเพื่อน ระหว่างที่รอก็หาข้อมูลก่อนเรียนเตรียมไปตอบคำถามอาจารย์ “ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน ซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ถ้าพวกเราเข้าไปนั่งในห้อง Indoor Discussion 1 ห้อง ต้องเปิดแอร์ แต่ถ้าเรานั่ง Outdoor Discussion ภายใต้ธรรมชาติ ช่วยโลกได้แล้ว”

Outdoor Discussion ห้องเรียนรู้ภายใต้ลมธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องพึ่งลมจากแอร์ ถือว่าเป็นไอเดีย “Learning without Boundary” การเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขต ประยุกต์ความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี กู๊ดไอเดียไปเลยจ้า รักโลกต้องช่วยกันนะจ๊ะ

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
0-2549-4994

HNUM1938_HHNUM1904_H
DSC_0036DSC_0039
DSC_0049DSC_0068DSC_0107DSC_0110DSC_0115DSC_011912


Learning without Boundary การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตที่ “มทร.ธัญบุรี”

มีคนบอกว่า อากาศที่สดชื่น สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ แสงแดดสายลม ที่พอดิบพอดี ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จึงคิดไอเดีย Outdoor Discussion ห้องเรียนภายใต้ธรรมชาติรอบตัวขึ้นมา

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.ธัญบุรี กล่าวถึงที่มาไอเดียดังกล่าวว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำ แนวนโยบายเรื่องการนำเอา ICT มาใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาทำให้เป็นรูปธรรม โดยพัฒนา “Learning without Boundary”เป็นโครงการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขต “ตามไอเดียต้องการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องจำกัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน เปลี่ยนจากห้องสี่เหลี่ยม (Indoor Discussion) มาเป็น (Outdoor Discussion)ศาลาริมน้ำ มีภูมิทัศน์รอบๆ ต้นไม้ เหมือนว่าได้นั่งอยู่ใต้ศาลาวัดอ่านหนังสือตอนเด็กๆ”

รศ.ดร.อรุณีบอกด้วยว่า Outdoor Discussion เมื่อเปรียบเทียบกับห้องIndoor Discussion 1 ห้อง จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ามาก ไม่ว่าจะค่าอุปกรณ์ต่างๆ ครึ่งต่อครึ่ง ที่สำคัญยังประหยัดไฟ ไม่ต้องเปิดแอร์ เป็นการช่วยลดโลกร้อนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ลมช่วยทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย หลังจากที่เรียนมาจากในห้องเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนำโน้ตบุ๊กมาสืบค้นหา

ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi บริเวณโดยรอบสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการจัดการบริหาร ICT ที่ว่า “สุนทรียภาพ เทคโนโลยี กระบวนการ”

“แบงค์”ธนา สุขสมัยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจบอกว่า ตนเองได้เข้ามาใช้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวมาเปิดท่องโลกแห่งการเรียนรู้รอบโลก ได้ ซึ่งมุมที่โปรดที่สุดคือศาลาริมน้ำ เพราะอากาศเย็นเหมือนได้อยู่กลางสวน

“ลิบ” ธงศักดิ์ นิยมเดชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์เล่าว่า เป็นอะไรที่ดีมากที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดบริเวณดังกล่าวขึ้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ไม่ได้กลับบ้าน ก็จะมาใช้เวลาอยู่ที่นี่ เพราะสะดวกสบาย มีอินเตอร์เน็ตให้เล่น ไม่ต้องไปเสียเงินเข้าร้านอินเตอร์เน็ต ยิ่งบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้มาก ร่มรื่น มองไปทางไหนก็สดชื่น ช่วยผ่อนคลายหลังจากที่เรียนในห้องเรียนมาตลอดทั้ง 5 วันแล้ว

เช่น เดียวกับ”ใบเฟิร์น” น.ส.ศุภวรรณลิ้นทองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมพลาสติค เพื่อนร่วมคณะของ “ลิบ”ให้ความรู้สึกว่า ได้มานั่งที่ศาลาริมน้ำเมื่อไร ทำให้คิดถึงสมัยเด็กๆ หลังเลิกเรียนจะชวนเพื่อนๆ มานั่งทำการบ้านที่ศาลาริมน้ำ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ใช้เสียงได้อย่างเต็มที่ เพราะว่าอยู่นอกห้องเรียน ไม่ต้องมีขอบเขตในการเปล่งเสียงคุยกันไป ลมก็พัดมา จึงรู้สึกว่าไอเดียในการจัดมุมนี้ดีมากช่วยเติมพลังในการเรียนต่อไป

เฟรชชี่จากคณะศิลปศาสตร์ “ดีไซน์”น.ส.สุปรียา ชัยไพรินศิริสาขาวิชาการโรงแรมกับ “ตั้งใจ” ภาคิน ประกอบการสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ต่างก็สะท้อนความรู้สึกดีๆ ออกมาเช่นกันว่า นอกจากอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยแล้ว สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งใน มทร.ธัญบุรี มีต้นไม้จำนวนมาก ได้ผสมผสานระหว่างเทคโน โลยีกับสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ก็ไม่จำกัดว่า เราจะต้องอยู่ในห้องเรียนหรือตัวอาคารเท่านั้น

“ชอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดมุมการเรียนรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมานั่งตอนเช้าๆ ก่อนไปเรียน เพราะอยู่หอในมหาวิทยาลัย บางวันมีเรียนช่วงบ่ายก็จะมานั่งรอเพื่อน และระหว่างที่รอก็จะนั่งค้นหาข้อมูลก่อนเรียนเตรียมไปตอบคำถามอาจารย์ นอกจากนี้ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องช่วยกัน ซึ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษา ถ้าเราเข้าไปนั่งในห้อง Indoor Discussion 1 ห้อง ต้องเปิดแอร์ แต่ถ้าเรานั่งOutdoor Discussion ภายใต้ธรรมชาติ ก็จะช่วยโลกได้””โฟล์ค” พัทธนันท์ ไชยชวคุปต์และ “แพร” น.ส.สุปรียา ศรีสุขนักศึกษาชั้นปีที่1 จากสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ให้มุมมองความรู้สึกที่ดีเหมือนกับเพื่อนๆ ในสถาบัน

Outdoor Discussion แหล่งเรียนรู้ภายใต้ลมธรรมชาติ ถือเป็นไอเดีย Learning without Boundary “การเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขต” ซึ่งชาวมทร.ธัญบุรีกำลังปลื้มอกปลื้มใจกันอยู่ในขณะนี้

ชลธิชา ศรีอุบล

Learning without Boundary – RMUTT

According to somebody mentioned that the surroundings around learners no matter they are trees, sunshine or wind influencing to the factor of studying, therefore, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, created Outdoor Discussion admits the green university environment.

Dr. Arunee Intrapairot, Director of Academic Resource and Information Technology, RMUTTtold that “this idea came from the concept of ICT leaning to be Learning without Boundary which will allow the students to study not only in the inside classroom (Indoor Discussion) but also outside the classroom (Outdoor Discussion) by using pavilions near the university river like in the passing childhood of each people”

To see its importance and advantages, Dr. Arunee portrayed the comparison of the cost of Outdoor Discussion and an Indoor Discussion. It is found that is could help to save the cost of utilities especially electricity power leading to save the earth from the global warming as well. Outdoor Discussion does not need many equipments and facilities. Moreover, the radiation from sunshine and the wind waving around could help students feel relaxed from their normally hard classes. They can also bring their own laptop to access internet nearby the RMUTT library because there are Wi-Fi signals around. This can encourage students’ ability to better study following the concept of Aesthetic, Technology and Process”

“Bank” Mr. Yootana Sooksamai, the third year student majored in Information System, Faculty of Business Administration, told that “he has brought his laptop to stay and access the Internet nearby his beloved corner; that is a pavilion near river. It could help him feel like he is staying rounded by the river.”

“Lip” Mr. Thanongsak Yimdacha, the first year student from Chemical Engineering, Faculty of Engineering talked about this project that “this is so good that the university has offered the good place for staying on weekend days which he could not go back to his home and accessing the Internet for free; no need to go to the Internet shop. This can help him release the stress from studying very hard on Monday to Friday”

The same as “Bai Fern” Miss Supawan Linthong, the first year student from Plastic Engineering, Faculty of Engineering expressed her feeling on this project that “ when she has to work and share her idea at a pavilion nearby the river, it can make her feel like she was in the past. In her childhood after she finished from her studying, she would have invited her friend to sit nearby the river together and shared individual idea loudly. It is well-known that in the class shouting is impolite and not allowed. However, here she and her friends can explore their idea freedomly leading to have new idea coming up their mind”

Here, “Design” Miss Supreeya Chaipatcharin, majored in Hotels and “Tangjai” pakin Prakorbkarn majored in English for International Communication mentioned about their feeling with the same word that “this is a good university. Not only offers the good environment surroundings but it also provides good technology for its students. The technology and green environment are well mixed together. Studying does mean to study in the classroom only.”

“Folk” Mr. Pattanan Chaichawakub and “Pair” Miss Supreeya Srisook, both are the first year students majored in Finance, Faculty of Business Administration. They mentioned that they love this project set by the university and they can use this place (outdoor discussion zone) for waiting sometimes for their friends if they have in the afternoon. While they are waiting they also can serve the Internet to get the needed data for the class. Moreover, it can help to save the world as well.

Outdoor Discussions are natural classrooms under the greatest concept of “Learning without Boundary” which the UMUTT members are satisfied.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-100727020046_Page_1

C-100727020046_Page_2

C-100727038116_Page_1

C-100727038116_Page_2