มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมมือกับการเคหะ แห่งชาติ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชุมชนในบริเวณพื้นที่ คลอง 2,คลอง 9, คลอง 10, และนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ เพื่อนำเอาวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องการความ ช่วยเหลือ

นายสุวัลย์ ใจน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ผมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการเรียนรู้ชีวิตของชาวบ้าน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแล้วมีความสุข บางครั้งชาวบ้านไม่มีเงินใน การนำข้าวของไปซ่อม เพราะว่าทุกวันนี้ ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน ได้ช่วยชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดีมาก

นายมนัส ฉิมพาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า 3 ครั้ง ที่ได้ลงพื้นที่ ชาวบ้านจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้ซ่อม เช่น หม้อหุงข้าว เตารีด และพัดลม สมัครใจมากับเพื่อน อยากมาหาประสบการณ์ ฝึกซ่อมอุปกรณ์ ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ดีกว่าเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่น บางครั้งความรู้ในห้องเรียนกับความรู้นอกห้องเรียนไม่เหมือนกัน เมื่อเจอปัญหา จะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่า ลงพื้นที่จริง ได้ประสบการณ์ดีที่สุด

นายอมเรศ นุชเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า ได้พูดคุยกับชาวบ้าน ซักถามปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ จะมีชาวบ้านมาใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากทุกวันนี้ข้าวของแพง บางครั้งเมื่ออะไรที่พังเล็กน้อย ก็ไม่ซ่อม ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน

จิตอาสาของเหล่านักศึกษา จัดว่า เป็นพลังวัยรุ่น ที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้ควรเอาเป็นแบบอย่าง ประสบการณ์ใน การลงพื้นที่จริงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น อย่างมากในเวลานี้ เพราะถ้าทุกคน ต้องการเพียงในห้องเรียน จะไม่ สามารถตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยน แปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

C-131015005117