ผลงานการออกแบบด้วยการนำผักตบชวา มาออกแบบเครื่องแต่งกายของ”ทีมสานศิลป์” สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จากซ้ายไปขวา “เจ” นายธนกฤต กิตติยารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 “หยก” นายนพดล รอบรู้ “กฤต” นายรัฐพล หงษ์สมบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงการ Central Y club Fashion Design Contest การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายภายใต้คอนเซ็ปต์”Love the Earth” โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 352 ทีม จัดขึ้นโดย เซ็นทรัล

C-131015036001

C-131015014149