ประสบการณ์การทำงานในเครือเซ็นทรัล เปลี่ยนหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญให้ “มูรอส” นายอิษวัต ปุ๋ยสาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเซ็นทรัล ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปัจจุบันมูรอส อายุ 22 ปี อายุเยอะที่สุดในชั้นเรียน เนื่องจากซิวมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนที่เรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกเร ไม่สนใจการเรียน เพื่อนในวัยเดียวกันจะสำเร็จการศึกษา ทำให้คิดได้ว่าควรที่จะทำอะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นบังเอิญเปิดเจอโครงการดังกล่าวในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงตัดสินใจสมัคร ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับทุนเรียนฟรี เกรดเฉลี่ยห้ามต่ำกว่า 2.00 ให้โอกาสในการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เรียน จันทร์-ศุกร์ และทำงาน เสาร์-อาทิตย์

การทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำให้ได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการขาย ซึ่งในการเป็นพนักงานขาย ได้พบปะลูกค้า มีความรับผิดชอบ ในเรื่องของการเรียนและในเรื่องของงาน โดยเริ่มทำงานเริ่มตั้งแต่ 09.30 น. – 18.30 น. ค่าแรงวันละ 300 บาท เดือนละ 2,400 บาท

“โอกาสที่ได้รับจากทุนทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป” มูรอส บอก จากเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน กลายเป็นเด็กเรียน โดยเกรดเฉลี่ยสะสม อยู่ที่ 3.35

C-131013011064