มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการปลูกต้นไม้ 800 ต้นกล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี ร่วมโครงการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

C-130906020185