สมเด็จพระวันรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

rmutt_news08

rmutt_news_2013-07-29_03