ผศ.พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ว่า มทร.ธัญบุรีมีความเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างมาก โดยนับตั้งแต่เปิดภาคเรียนก็ได้กำชับหัวหน้าส่วนงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มงวดตรวจตราความเรียบร้อยภายในสถาบันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บุคคลภายนอกเข้ามาในมหา วิทยาลัยนั้นจะต้องดูให้ละเอียดและต้องสังเกตพฤติกรรมด้วย นอกจากนี้ได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งคณะและสาขาวิชาแจ้งให้นักศึกษาในสังกัดระมัดระวัง ขณะเดียวกันก็ให้วางมาตรการป้องกันแก๊งมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุภายในหน่วยงานด้วย

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องพยายามจัดหางบประมาณเพื่อมาดำเนินการเรื่องนี้ โดยอาจจะต้องทำเร่งด่วนในบางจุดที่ถือว่ามีความจำเป็นไปก่อน แล้วค่อยทยอยทำให้ครบทุกจุด เชื่อว่าหากมีกล้องวงจรปิดแล้วแก๊งมิจฉาชีพก็คงมีความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาก่อเหตุอีก ผิดกับถ้าไม่มีเลยจะทำให้ย่ามใจเข้ามาก่อเหตุซ้ำได้อีก

rmutt_news-40

rmutt_news-42