สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มรท.ธัญบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส.

rmutt_news-1