องค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย จัดขบวนบายศรีสู่ขวัญ “กรอสายใยบัว” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าสู่บ้านราชมงคลธัญบุรี ด้วยความอบอุ่น โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญดังกล่าว สืบสานวัฒนธรรมตามวิถีชาวมอญ จากรุ่นสู่รุ่น

“เมย์เจอร์” กนกวรรณ ตันสารนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักศึกษา เล่าว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญได้ถือปฏิบัติมานาน เป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัว การแสดงความชื่นชมยินดี และปลอบใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน รูปแบบของขบวนบายศรีได้นำเอาศิลปะชาวมอญ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปทุมธานี โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ มทร.ธัญบุรี ถือเป็นวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่

ขบวนบายศรี ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เสลี่ยงอัญเชิญองค์เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 ขบวนกรอสายใยบัว ประกอบด้วยสายสิญจน์ โดยการเชิญจากดาวจากทั้งหมด 10 คณะ 1 วิทยาลัย เสลี่ยงอัญเชิญต้นบายศรีสู่ขวัญ ประดิษฐ์โดยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ริ้วขบวนธงตะขาบ 11 ธง ซึ่งธงตะขาบ 11 ธง ตามวิถีชาวมอญ โดยมี อาจารย์ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปี พ.ศ.2541 หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นผู้ผูกข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่ เรียกขวัญ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี

“น้องจี๊ด” ภิญรดา ธนภัทรฐากูร นักศึกษาชั้นปี 1 เฟรชชี่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ภูมิใจที่สอบติด มทร.ธัญบุรี และประทับใจที่มหาวิทยาลัยต้อนรับการเข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ขบวนบายศรียิ่งใหญ่ ต้นบายศรีมีความประณีต ละเอียด รุ่นพี่มีความตั้งใจที่จะต้อนรับน้องๆ เป็นพิธีการรับน้องที่ศักดิ์สิทธิ์

“กรอสายใยบัว” ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ขวัญบายศรี ตามวิถีชาวมอญ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกรัก และความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาและเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี นับเป็นตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ที่รุ่นพี่จัดทำขึ้น ดีกว่าการรับน้องที่รุนแรง ถ่ายทอดประเพณีการรับน้องที่ดีๆ สืบต่อรุ่นต่อไป

20120704-02