นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.ได้จัดสรรเงินกู้ให้นักศึกษารายใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี จำนวน 767 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 33 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีนักศึกษารายใหม่แจ้งความจำนงขอกู้เงินเข้ามาแล้ว ประมาณ 1,400 คน ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องได้รับการจัดสรร จำนวน 5,486 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 229 ล้านบาท โดยเป็นผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 4,816 คน แต่ขณะนี้มีผู้กู้รายเก่าแต่ย้ายสถานศึกษาแสดงความจำนงขอกู้ 988 คน จึงส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงอยากขอให้ กยศ.ได้พิจารณาอนุมัติวงเงินที่ขาดอยู่เกือบ 1 เท่าตัวให้กับทางมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ต้องการจะกู้ยืมเงินจาก กยศ.ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดให้ยื่นเอกสารพร้อมทำการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. นี้

“ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.ในเรื่องการดำเนินชีวิตการวางแผนการใช้จ่ายเงินและอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ทั้งนำนักศึกษากลุ่มนี้มาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรับผิดชอบการใช้เงินคืน เพื่อเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องได้มีเงินกู้ยืมต่อไป” นายวิรัชกล่าว.

C-130601039124